PrivacySettingsController.P2p.Desc

Disabling peer-to-peer will relay all calls through Telegram servers to avoid revealing your IP address, but may slightly decrease audio and video quality.
155
Applied
Peer-to-peer faolsizlantirilsa, IP manzilingiz oshkor qilinishining oldini olish uchun barcha chaqiruvlar Telegram serverlari orqali amalga oshiriladi, lekin bunda audio va video sifati biroz yomonlashishi mumkin.
213/155
Ace Monkey, Feb 16, 2022 at 16:01