PaymentWarningText

Neither Telegram, nor %1$s will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$s.\n\n

Payments will go directly to the developer of %1$s. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$s or your bank.
340
Applied
Nə Telegram, nə də %1$s sizin ödəniş məlumatınızı görəcək. Bütün kart verilənləri ancaq ödəmə sistemi, %2$s tərəfindən emal olunur.

Köçürmələr birbaşa %1$s düzəldiciyə gedir. Telegram heç bir zəmanət verə bilmir. Hər hansı problem olsa zəhmət olmasa %1$s düzəldənlə və ya bankınızla əlaqə saxlayın.
299/340
Kamran, Oct 17, 2018 at 19:22