BotRequestAttachPermission

**%1$s** requests to be added as an option to your attachments menu so you can access it from any chat.
102
Applied
**%1$s** demana afegir-se com a opció al menú d'adjunts, perquè hi pugueu accedir des de qualsevol xat.
103/102
Artur, Apr 17 at 20:44
Applied
**%1$s** demana afegir-seser afegit com a opció al menú d'adjunts, perquè hi pugueu accedir-hi des de qualsevol xat.
103/102
Rubén, Apr 14 at 08:55
Applied
**%1$s** demana afegir-se com a opció al menú d'adjunts, perquè hi pugueu accedir des de qualsevol xat.
102/102
Artur, Apr 17 at 20:42