AddAnExplanationInfo

Users will see this text after choosing the wrong answer, good for educational purposes.
88
Applied
Els usuaris veuran aquest text en triar una resposta incorrecta. Útil en àmbits educatius.
90/88
Artur, Apr 23, 2020 at 07:27
Applied
Els usuaris veuran aquest text després de triar la resposta incorrecta. Això és bo per a finalitats educatives.
111/88
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 20, 2020 at 20:16