ConvertGroupInfo2

**In supergroups:**

• New members can see the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can pin important messagesadd a description to the group
• Creator can set a public link for the group
Deprecated?
207
Applied
**Als supergrups:**

• Els nous membres poden veure l'historial complet.
• Els missatges eliminats desapareixen per a tothom.
• Els administradors poden afegir una descripció al grup.
• El creador pot establir un enllaç públic per al grup.
239/207
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Dec 22, 2018 at 19:03
Applied
**Als supergrups:**

• Els nous membres poden veure l'historial complet.
• Els missatges eliminats desapareixen per a tothom.
• Els administradors poden afegir una descripciófixar missatges importants.
• El creador pot establir un enllaç públic per
al grup.
• El creador pot establir un enllaç públic per al grup
.
236/207
1
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:45
Applied
**Als supergrups:**

• Els nous membres poden veure l'historial complet.
• Els missatges eliminats desapareixen per tothom.
• Els administradors poden fixar missatges
a tothom.
• Els administradors poden afegir una descripció
sobre.
• El creador pot establir un enllaç públic per
al grup.
• El creador pot establir un enllaç públic per al grup
.
231/207
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:48