RevokeLinkAlertChannel

Are you sure you want to revoke the link <![CDATA[<b>]]>**%1$s<![CDATA[</b>]]>?\n\n**?

The channel "<![CDATA[<b>]]>**%2$s<![CDATA[</b>]]>**" will become private.
95
Applied
Segur que voleu revocar l'enllaç **%1$s**?

El canal «**%2$s**» es convertirà en privat.
88/95
Nice Giraffe, Oct 13, 2018 at 15:45
Applied
Segur que voleu revocar l'enllaç **%1$s**?

El canal «"**%2$s**»" es convertirà en privat.
88/95
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:48