CancelAccountResetInfo

Log InCritical
Somebody with access to your phone number <![CDATA[<b>]]>**%1$s<![CDATA[</b>]]>** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.\n\n

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number.
228
Applied
Algú amb accés al vostre número **%1$s** ha sol·licitat eliminar el vostre compte del Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número.
240/228
D90, Oct 13, 2018 at 15:45
Applied
Algú amb accés al vostre número **%1$s** ha sol·licitat eliminar el vostre compte de Telegram i restablir la contrasenya de la verificació en 2 passos.

Si no en sabeu res, introduïu el codi que us acabem d'enviar per SMS al vostre número.
239/228
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:48