DidNotGetTheCodeInfo

If you didn't get the code by SMS or call, please check your **cellular data settings** and phone number:

**%1$s**

Your remaining options are to try another number or to contact Telegram Support. Tap **Help** to send us the technical details so that we can identify the problem.
280
Applied
Si no heu rebut el codi per SMS ni trucada, comproveu la **configuració de dades mòbils** i el número de telèfon:

**%1$s**

Les opcions disponibles són provar un altre número o parlar amb l'assistència del Telegram. Toqueu **Ajuda** per enviar-nos detalls tècnics i poder identificar el problema.
297/280
Rubén, Mar 9, 2022 at 20:15
Applied
Si no heu rebut el codi per SMS ni trucada, comproveu la **configuració de dades mòbils** i el número de telèfon:

**%1$s**

Les opcions disponibles són provar un altre número o parlar amb l'assistència del Telegram. Toqueu **Ajuda** per enviar-nos detalls tècnics i poderque ens ajuden a identificar el problema.
306/280
Rubén, Mar 9, 2022 at 20:14
Applied
Si no heu rebut el codi per SMS ni trucada, comproveu la **configuració de dades mòbils** i el número:

**%1$s**

Les
de telèfon:

**%1$s**

Les
opcions disponibles són provar un altre número o parlar amb l'assistència del Telegram. Toqueu **Ajuda** per enviar-nos detalls tècnics i poder identificar el problema.
286/280
Rubén, Mar 9, 2022 at 20:15
Applied
Si no heu rebut el codi per SMS ni trucada, comproveu la **configuració de dades mòbils** i el número:

**%1$s**

Les
de telèfon:

**%1$s**

Les
opcions disponibles són provar-ne un altre número o parlar amb l'assistència del Telegram. Toqueu **Ajuda** per enviar-nos detalls tècnics i poder identificar el problema.
282/280
Rubén, Mar 9, 2022 at 20:16