Recent Translations

IsEnjoyngAnimations
%1$s està **oo** gaudint els %2$s
Previous
Artur, Sep 19 at 19:59
EnjoyngAnimations
**oo** gaudint els %1$s
Previous
Artur, Sep 19 at 19:58
DeleteAllMessagesAlert
Atenció! Això **eliminarà tots els missatges* del xat per a **ambdós** participants.
Previous
Artur, Sep 18 at 20:19
SearchEmptyViewTitle
Sense resultats
Previous
Artur, Sep 18 at 20:17
SearchEmptyViewTitle2
Sense resultats
Previous
Artur, Sep 18 at 20:16
EmojiInteractionTapHint
Si %s està mirant el xat ara mateix, també podrà gaudir de l'animació.
Previous
Artur, Sep 18 at 20:14
EmojiInteractionTapHint
Si **%s** està mirant el xat ara, també haurien de veure aquesta animació.
Previous
Artur, Sep 18 at 20:13
MessageSeen
VistVist: %1$d
Previous
Artur, Sep 17 at 23:12
MessageSeen
<no value>
Previous
Artur, Sep 17 at 23:10
MessagePlayed
EscoltatHo han escoltat %1$d
Previous
Artur, Sep 17 at 23:10
MessagePlayed
Previous
Artur, Sep 17 at 23:09
ChangeColors
<no value>
Previous
Artur, Sep 17 at 23:08
SelectTheme
Selecció de tema
Previous
Artur, Sep 17 at 23:08
SelectTheme
Seleccioneu-ne un
Previous
Artur, Sep 17 at 23:08
SelectTheme
Seleccioneu un tema
Previous
Artur, Sep 17 at 23:07
SelectTheme
<no value>
Previous
Artur, Sep 17 at 23:07
ChatApplyTheme
<no value>
Previous
Artur, Sep 17 at 23:07
ChatResetTheme
Restableix el tema
Previous
Artur, Sep 17 at 23:07
ChatResetTheme
<no value>
Previous
Artur, Sep 17 at 23:07
ChatNoTheme
<no value>
Previous
Artur, Sep 17 at 23:07
ChatThemeChangedYou
Previous
Artur, Sep 17 at 23:06
ChatThemeDisabled
%1$s ha desactivat el tema
Previous
Artur, Sep 17 at 23:06
ChatThemeDisabled
%1$s ha desactivat el tema del xat
Previous
Artur, Sep 17 at 23:06
ChatThemeDisabledYou
Heu desactivat el tema
Previous
Artur, Sep 17 at 23:06
ChatThemeDisabledYou
Heu desactivat el tema del xat
Previous
Artur, Sep 17 at 23:06
ChatThemeDisabledYou
Heu desactivat el tema al xat
Previous
Artur, Sep 17 at 23:06
ChatThemeDisabled
Previous
Artur, Sep 17 at 23:05
ChatThemeDisabledYou
Previous
Artur, Sep 17 at 23:05
ChatThemeSaveDialogTitle
Voleu desar els canvis?
Previous
Artur, Sep 17 at 23:05
ChatThemeSaveDialogTitle
Previous
Artur, Sep 17 at 23:05
ChatThemeSaveDialogText
Voleu aplicar el tema nou al xat?
Previous
Artur, Sep 17 at 23:04
ChatThemeSaveDialogText
Previous
Artur, Sep 17 at 23:04
ChatThemeSaveDialogApply
<no value>
Previous
Artur, Sep 17 at 23:03
ChatThemeSaveDialogDiscard
<no value>
Previous
Artur, Sep 17 at 23:03
OptimizingTelegram
S'optimitza el Telegram...
Previous
Artur, Sep 17 at 23:03
OptimizingTelegram
Optimitzant el Telegram...
Previous
Artur, Sep 17 at 23:03
OptimizingTelegram
S'està optimitzant el Telegram...
Previous
Artur, Sep 17 at 23:02
OptimizingTelegram
Previous
Artur, Sep 17 at 23:02
OptimizingTelegramDescription2
Previous
Artur, Sep 17 at 21:48
DoNoSetTheme
<no value>
Previous
Artur, Sep 17 at 21:47
ThemeAlsoDisabledForHint
També se li desactivarà, a **%s**.
Previous
Artur, Sep 17 at 21:46
ThemeAlsoAppliedForHint
Previous
Artur, Sep 17 at 21:46
ThemeAlsoDisabledForHint
També es desactivarà per a **%s**.
Previous
Artur, Sep 17 at 21:46
ThemeAlsoDisabledForHint
Previous
Artur, Sep 17 at 21:45
IsEnjoyngAnimations
%1$s està **oo** gaudint %2$s
Previous
Artur, Sep 17 at 21:36
EnjoyngAnimations
**oo** està gaudint els %1$s
Previous
Artur, Sep 17 at 21:35
EnjoyngAnimations
**oo** està gaudint %1$s
Previous
Artur, Sep 17 at 21:35
EnjoyngAnimations
Previous
Artur, Sep 17 at 21:30
IsEnjoyngAnimations
%1$s està **oo** mirant %2$s
Previous
Artur, Sep 17 at 21:30
IsEnjoyngAnimations
Previous
Artur, Sep 17 at 21:28
ChatThemeChangedTo
Previous
Artur, Sep 17 at 21:28
VoipFlip
Gira
Previous
Artur, Sep 9 at 10:42
VoipEndCall
Finalitza la trucada
Previous
Artur, Sep 9 at 10:34
VoipFlip
Capgira
Previous
Artur, Sep 8 at 15:13
VoipGroupViewVoiceChat
VES AL XAT DE VÍDEO
Previous
Artur, Sep 6 at 17:31
VoipGroupViewVoiceChat
MOSTRA EL XAT
Previous
Artur, Sep 6 at 11:47
VoipGroupViewVoiceChat
MOSTRA EL XAT DE VÍDEO
Previous
Artur, Sep 5 at 15:05
VoipGroupEndAlertText
Segur que voleu finalitzar aquest el xat de vídeo?
Previous
Artur, Sep 4 at 18:43
VoipGroupEndAlertText
Segur que voleu finalitzar aquest xat de vídeo?
Previous
Artur, Sep 4 at 18:43
VoipGroupEndAlertText
Segur que voleu finalitzar el xat de veu?
Previous
Artur, Sep 4 at 18:42
NotificationGroupInvitedToCall
%1$s ha convidat %3$s a un xat de veu a %2$s
Previous
Artur, Sep 4 at 18:42
NotificationGroupInvitedYouToCall
%1$s us ha convidat a un xat de veu a %2$s
Previous
Artur, Sep 4 at 18:41
NotificationGroupCreatedCall
%1$s ha iniciat un xat de veu a %2$s
Previous
Artur, Sep 4 at 18:41
VoipGroupInvitedToVoiceChat
un1 ha convidat un2 al xat de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:41
VoipGroupTooMuch
Aquest xat de veu està ple.
Previous
Artur, Sep 4 at 18:38
VoipGroupOfflineAirplane
Teniu el mode avió activat. Desactiveu-lo o connecteu-vos a una xarxa Wi-Fi per a unir-vos a xats de veu.
Previous
Artur, Sep 4 at 18:37
VoipGroupOffline
Ara sou fora de línia. Connecteu-vos a Internet per a unir-vos a xats de veu.
Previous
Artur, Sep 4 at 18:37
VoipGroupInvitedUser
Heu convidat **%1$s** al xat de veu.
Previous
Artur, Sep 4 at 18:36
StartVoipChatPermission
Gestionar xats de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:36
VoipVoiceChat
Xat de veu en curs
Previous
Artur, Sep 4 at 18:36
PermissionDrawAboveOtherAppsGroupCallTitle
Xat de veu flotant
Previous
Artur, Sep 4 at 18:36
ActionGroupCallStartedByYou
Heu iniciat un xat de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:35
StartVoipChatTitle
Xat de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:35
EventLogEndedVoiceChat
un1 ha finalitzat el xat de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:35
EventLogStartedVoiceChat
un1 ha iniciat un xat de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:35
EventLogVoiceChatMuted
un1 ha silenciat un2 al xat de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:35
EventLogVoiceChatUnmuted
un1 ha deixat de silenciar un2 al xat de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:35
ActionGroupCallEnded
El xat de veu ha finalitzat (%s)
Previous
Artur, Sep 4 at 18:34
ActionGroupCallYouInvited
Heu convidat un2 al xat de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:34
VoipGroupRemoveMemberAlertText2
Voleu eliminar %1$s del xat de veu i bandejar-lo a %2$s?
Previous
Artur, Sep 4 at 18:34
VoipGroupJoinAnonymouseAlert
Segur que voleu aparèixer al xat de veu amb el vostre compte personal?
Previous
Artur, Sep 4 at 18:33
VoipGroupMuteMemberAlertText
Segur que voleu silenciar **%1$s** en aquest xat de veu?
Previous
Artur, Sep 4 at 18:33
VoipGroupStopRecordingText
Voleu deixar d'enregistrar aquest xat de veu?
Previous
Artur, Sep 4 at 18:33
NotificationGroupEndedCall
%1$s ha finalitzat el xat de veu a %2$s
Previous
Artur, Sep 4 at 18:32
VoipChatUserJoined
**%1$s** s'ha unit al xat de veu.
Previous
Artur, Sep 4 at 18:32
VoipChatChatJoined
**%1$s** s'ha unit al xat de veu.
Previous
Artur, Sep 4 at 18:32
ActionGroupCallInvited
un1 ha convidat un2 al xat de veu
Previous
Artur, Sep 4 at 18:32
ActionGroupCallEndedByYou
Heu finalitzat el xat de veu (%s)
Previous
Artur, Sep 4 at 18:32
ActionGroupCallEndedBy
un1 ha finalitzat el xat de veu (%s)
Previous
Artur, Sep 4 at 18:32