MapPreviewProviderHint

Choose a provider to be used to display map previews in Secret Chats.

This requires sending the selected provider an anonymous request with the received location coordinates to the selected provider.
155
Applied
Trieu un proveïdor per a mostrar la vista prèvia dels mapes als xats secrets.

Cal enviar una petició anònima amb les coordenades rebudes al proveïdor seleccionat.
163/155
Artur, Feb 1, 2020 at 11:56
Applied
Trieu unel proveïdor que voleu utilitzar per a mostrar la vista prèvia dels mapes als xats secrets.

Cal enviar Aquesta funció requereix l'enviament d'una petició anònima amb les coordenades rebudes al proveïdor seleccionat.
201/155
Aleix 🎗✏️, Oct 16, 2018 at 13:34