Recent Translations

RegionNotFound
No s'ha trobat el codi d'àrea
Previous
Aleix 🎗✏️, Oct 12 at 17:40
ChatRestrictedGifs
Els administradors us han restringit l'enviament de GIF en aquest grup
Previous
Artur, Oct 9 at 18:21
format_notificationSilentTitle
<no value>
Previous
🇦 🇳 🇩 🇷 🇪 🇦 🇧 🇴 🇹, Oct 5 at 01:21
format_notificationSilentText
<no value>
Previous
🇦 🇳 🇩 🇷 🇪 🇦 🇧 🇴 🇹, Oct 5 at 01:20
ChatContentScreenshot
Fes una captura de pantalla
Previous
Artur, Oct 4 at 21:37
FeatureUnavailable
Aquesta funció no és disponible a la vostra regió.
Previous
Artur, Oct 4 at 21:34
SupportOnline
suport (en línia)
Previous
Artur, Oct 4 at 21:32
NotificationGame_group
Us ha convidat a jugar a %1$s
Previous
Artur, Oct 4 at 21:31
NotificationGame_outgoing
Heu convidat a jugar a %1$s
Previous
Artur, Oct 4 at 21:31
NotificationGame_group_outgoing
Heu convidat a jugar a %1$s
Previous
Artur, Oct 4 at 21:31
NotificationGame_group_outgoing
Heu convidat %1$s a jugar
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 12:29
NotificationGame_outgoing
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 12:28
NotificationGame_group
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 12:28
NotificationGame_group_outgoing
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 12:27
SupportOnline
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 12:26
ChatContentGroupCreate_outgoing
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 12:26
ChatContentGroupKick_outgoing
Ha expulsat %1$s del grup
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 12:25
ChatContentGroupKick_outgoing
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 12:25
ChatContentGroupJoin_outgoing
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 11:27
ChatContentGroupPhotoRemove_outgoing
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 11:26
ChatContentGroupName_outgoing
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 11:26
ChatContentGroupPhoto_outgoing
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 10:57
ChatContentGroupReturn_outgoing
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 10:56
ChatContentGroupAdd_outgoing
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 10:56
ChatContentGroupAddMembers_outgoing
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 10:55
ChatContentGroupLeft_outgoing
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 10:55
ChatContentGroupJoinPublic_outgoing
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 4 at 10:55
TabEmptyMedias
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:05
FeatureUnavailable
Aquesta funció no està disponible al vostre país.
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:05
format_channelAndSignature
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:04
Region
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:04
TabEmptyLinks
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:04
TabEmptyPhotos
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:03
RegionNotFound
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:03
ChatContentScreenshot
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:03
ChatContentPinned
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:02
format_tracksAndDuration
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:02
TabEmptyDocs
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:02
ChatListStyle
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:02
ChatListStyle1
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:02
ChatListStyle2
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:02
ChatListStyle3
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:02
format_linesAndViews
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 3 at 12:02
GroupLinkSet
Toqueu per establir l'enllaç públic del grup
Previous
Artur, Sep 25 at 20:40
ChannelLinkSet
Toqueu per establir l'enllaç públic del canal
Previous
Artur, Sep 25 at 20:39
DiscardEditMsgHint
Segur que voleu descartar el missatge editat? Es perdran aquests canvis.
Previous
Artur, Sep 25 at 20:34
DiscardEditCaptionHint
Segur que voleu descartar la llegenda editada? Es perdran aquests canvis.
Previous
Artur, Sep 25 at 20:31
DisplaySensitiveContent
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 19 at 12:39
ChatContentRestricted
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 19 at 05:57
MediaRestricted
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 19 at 05:57
AnimatedSticker
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 03:17
DiscardEditCaption
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 15 at 15:45
DiscardEditMsg
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 15 at 15:45
MasksHint
Podeu afegir màscares a les fotos i els vídeos que envieu. Per a fer-ho, obriu l'editor de fotos abans d'enviar-ne una.
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 15 at 15:44
PrivacyPhotoEverybody
Qualsevol pot veure la vostra foto de perfil
Previous
Artur, Sep 10 at 13:30
PrivacyPhotoEverybodyExcept
Qualsevol (%1$s) pot veure la vostra foto de perfil
Previous
Artur, Sep 10 at 13:26
AgeVerification
Heu de tenir més d'%1$s any per utilitzar el Telegram.Heu de tenir més de %1$s anys per utilitzar el Telegram.
Previous
Artur, Sep 10 at 07:49
BigEmoji
Emojis grans
Previous
Artur, Sep 9 at 15:11
EventLogFilterNewAdmins
Administradors nous
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:44
AnimatedStickers
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:42
format_chatAndError
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:42
WhoCanSeePhoto
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:42
PrivacyPhotoTitle
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:39
PrivacyPhotoEverybodyExcept
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:38
PrivacyPhotoEverybody
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:38
PrivacyPhotoContactsExcept
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:38
PrivacyPhotoContacts
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:38
PrivacyPhotoNobodyExcept
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:37
PrivacyPhotoNobody
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:37
PrivacyForwardLinkTitle
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:37
PrivacyForwardLinkEverybodyExcept
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:37
PrivacyForwardLinkEverybody
Enllaça al vostre compte l
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:36
PrivacyForwardLinkEverybody
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:36
PrivacyForwardLinkContactsExcept
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:36
PrivacyForwardLinkContacts
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:36
PrivacyForwardLinkNobodyExcept
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:26
PrivacyForwardLinkNobody
No té enllaç amb el vostre compte
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:26
PrivacyForwardLinkNobody
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:26
TermsOfServiceDone
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:25
TermsOfService
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:25
ChannelLinkSet
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:25
GroupLinkSet
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:25
UserDisabledMessages
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:24
ThemeEditWallpaper
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:24
ThemeWallpaper
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:23
UnbanMemberBot
Readmet el bot
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:22
UnbanMemberBot
Deixa de bandejar
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:22
UnbanMemberBot
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:21
OnlyAdminsSpecific
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:20
Registration
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:19
SuggestStickers
Suggereix adhesius mitjançant un emoji
Previous
Artur, Aug 12 at 10:06
EraseDatabaseWarn2
**No, de debò.**

Esteu segur que voleu esborrar la base de dades local, suprimir tots els fitxers multimèdia baixats i eliminar tots els xats secrets?
Previous
Artur, Aug 12 at 09:35