Recent Translations

TelegramFAQ
PMF del Telegram
Previous
Artur, Dec 6 at 20:23
InviteLinkNoJoins
no s'ha usat
Previous
Artur, Dec 6 at 20:06
c_textSearchQueryHighlight
Color destacat del text quan es cerquen xats, contactes, etc.
Previous
Rubén, Dec 4 at 08:19
json_1_text2
Neddermann, hem de trobar-te noves cançons🎶.
Previous
Rubén, Dec 4 at 08:16
EventLogEmptyChannel
**No hi ha accions recents**

L'administració del canal
no ha fet cap acció notable
en les últimes 48 hores.
Previous
Rubén, Dec 3 at 15:01
EventLogEmpty
**No hi ha accions recents**

Ningú ha fet cap acció notable en el grup en les últimes 48 hores.
Previous
Rubén, Dec 3 at 15:00
EventLogInfoDetail
És una llista de totes les accions de servei fetes pels membres i administradors del grup en les últimes 48 hores.
Previous
Rubén, Dec 3 at 14:57
EventLogEmptyChannel
**Encara no hi ha cap acció**

Els administradors del canal
no han fet cap acció de servei

en les últimes 48 hores.
Previous
Rubén, Dec 3 at 14:34
EventLogEmpty
**Encara no hi ha cap acció**

Els membres d
el grup i els administradors
no han realitzat cap acció de servei
en les últimes 48 hores.
Previous
Rubén, Dec 3 at 14:31
InAppCameraCache
Memoria cau de la càmera
Previous
Rubén, Nov 12 at 22:27
ScanQRAuthorizedToastPasswordPending
Previous
Rubén, Nov 12 at 22:10
InAppCameraCache
Previous
Artur, Nov 12 at 06:22
InviteLinkExpireFuture
Previous
Artur, Nov 12 at 06:22
InviteLinkExpireTomorrow
Previous
Artur, Nov 12 at 06:21
InviteLinkExpireToday
Previous
Artur, Nov 12 at 06:21
InviteLinkExpireTitle
<no value>
Previous
Artur, Nov 12 at 06:20
format_activeAndRevokedLinks
<no value>
Previous
Artur, Nov 12 at 06:20
EventLogSlowModeChangedYou
%1$s ha definit el mode lent en %2$s
Previous
Artur, Nov 12 at 06:20
AddMember
Afegeix un membre
Previous
Artur, Nov 11 at 22:28
AddMember
Afegeix membres
Previous
Artur, Nov 11 at 22:28
DownloadUpdateSize
Baixa i actualitza (%1$s)
Previous
Rubén, Nov 11 at 20:15
YouSetTimerMinutes
Heu establert el temporitzador en %1$s minutHeu establert el temporitzador en %1$s minuts
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:51
YouSetAutoDeleteWeeks
Heu establert l'autodestrucció en %1$s setmanaHeu establert l'autodestrucció en %1$s setmanes
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:51
YouSetTimerWeeks
Heu establert el temporitzador en %1$s setmanaHeu establert el temporitzador en %1$s setmanes
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:50
YouSetAutoDeleteMinutes
Heu establert l'autodestrucció en %1$s minutHeu establert l'autodestrucció en %1$s minuts
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:50
YouSetAutoDeleteSeconds
Heu establert l'autodestrucció en %1$s segonHeu establert l'autodestrucció en %1$s segons
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:50
YouSetTimerSeconds
Heu establert el temporitzador en %1$s segonHeu establert el temporitzador en %1$s segons
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:50
YouSetAutoDeleteHours
Heu establert l'autodestrucció en %1$s horaHeu establert l'autodestrucció en %1$s hores
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:49
YouSetTimerHours
Heu establert el temporitzador en %1$s horaHeu establert el temporitzador en %1$s hores
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:49
YouSetAutoDeleteDays
Heu establert l'autodestrucció en %1$s diaHeu establert l'autodestrucció en %1$s dies
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:49
YouSetTimerDays
Heu establert el temporitzador en %1$s diaHeu establert el temporitzador en %1$s dies
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:48
XSetTimerDays
%2$s ha establert el temporitzador en %1$s dia%2$s ha establert el temporitzador en %1$s dies
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:45
XSetTimerWeeks
%2$s ha establert el temporitzador en %1$s setmana%2$s ha establert el temporitzador en %1$s setmanes
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:44
XSetTimerSeconds
%2$s ha establert el temporitzador en %1$s segon%2$s ha establert el temporitzador en %1$s segons
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:44
XSetTimerMinutes
%2$s ha establert el temporitzador en %1$s minut%2$s ha establert el temporitzador en %1$s minuts
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:44
XSetTimerHours
%2$s ha establert el temporitzador en %1$s hora%2$s ha establert el temporitzador en %1$s hores
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:44
XSetAutoDeleteWeeks
%2$s ha establert l'autodestrucció en %1$s setmana%2$s ha establert l'autodestrucció en %1$s setmanes
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:43
XSetAutoDeleteMinutes
%2$s ha establert l'autodestrucció en %1$s minut%2$s ha establert l'autodestrucció en %1$s minuts
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:43
XSetAutoDeleteSeconds
%2$s ha establert l'autodestrucció en %1$s segon%2$s ha establert l'autodestrucció en %1$s segons
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:42
XSetAutoDeleteHours
%2$s ha establert l'autodestrucció en %1$s hora%2$s ha establert l'autodestrucció en %1$s hores
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:42
XSetAutoDeleteDays
%2$s ha establert l'autodestrucció en %1$s dia%2$s ha establert l'autodestrucció en %1$s dies
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:42
XSetTimer
%1$s ha establert l'autodestrucció a %2$s
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:41
YouSetTimer
Heu establert l'autodestrucció a %1$s
Previous
Rubén, Nov 11 at 17:41
ChatContentGroupTtlOff
S'ha desactivat l'autodestrucció
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:51
ChatContentGroupTtlSeconds
S'ha definit l'autodestrucció de missatges en %1$s segonS'ha definit l'autodestrucció de missatges en %1$s segons
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:50
ChatContentGroupTtlMinutes
S'ha definit l'autodestrucció de missatges en %1$s minutS'ha definit l'autodestrucció de missatges en %1$s minuts
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:50
ChatContentGroupTtlHours
S'ha definit l'autodestrucció de missatges en %1$s horaS'ha definit l'autodestrucció de missatges en %1$s hores
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:50
ChatContentGroupTtlWeeks
S'ha definit l'autodestrucció en %1$s setmanaS'ha definit l'autodestrucció en %1$s setmanes
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:49
ChatContentGroupTtlDays
S'ha definit l'autodestrucció en %1$s diaS'ha definit l'autodestrucció en %1$s dies
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:49
ChatContentGroupTtlMonths
S'ha definit l'autodestrucció en %1$s mesS'ha definit l'autodestrucció en %1$s mesos
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:48
ChatContentGroupAdd
Ha afegit %1$s en el grup
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:43
ChatContentGroupAddYou
Us ha afegit en el grup
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:42
group_user_add
%1$s s'ha afegit al grup
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:41
xPeopleJoinedChannel
%1$s membre s'ha afegit al canal%1$s membres s'han afegit al canal
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:41
channel_user_add_self
Us heu afegit al canal
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:40
group_user_add_self
Us heu afegit al grup
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:40
xPeopleJoinedGroup
%1$s membre s'ha afegit al grup%1$s membres s'han afegit al grup
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:40
XJoinedByLink
%1$s s'ha afegit via l'enllaç d'invitació
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:40
channel_user_add
%1$s s'ha afegit al canal
Previous
Rubén, Nov 11 at 11:39
AddMember
Afegeix un membre
Previous
Rubén, Nov 11 at 08:02
DownloadUpdate
Baixa i actualitza
Previous
Rubén, Nov 11 at 07:44
HideChatKeyboard
Amaga el teclat en desplaçar-se pel xat
Previous
Artur, Nov 11 at 07:30
HideChatKeyboard
Amaga el teclat en desplaçar
Previous
Artur, Nov 11 at 07:28
HideChatKeyboard
Amaga el teclat en desplaçar-se pel xat
Previous
Artur, Nov 11 at 07:27
HideChatKeyboard
Amaga el teclat en desplaçar pel xat
Previous
Artur, Nov 11 at 07:27
ReminderCheckTfaPasswordDescription
Comproveu que encara recordeu la contrasenya de la verificació en dos passos perquè sempre pugueu iniciar sessió al Telegram.
Previous
Rubén, Nov 10 at 16:57
ChatContentGroupTtlHours
Establiu l'autodestrucció de missatges en %1$s horaEstabliu l'autodestrucció de missatges en %1$s hores
Previous
Rubén, Nov 10 at 16:54
ChatContentGroupTtlMinutes
Establiu l'autodestrucció de missatges en %1$s minutEstabliu l'autodestrucció de missatges en %1$s minuts
Previous
Rubén, Nov 10 at 16:53
ChatContentGroupTtlSeconds
Establiu l'autodestrucció de missatges en %1$s segonEstabliu l'autodestrucció de missatges en %1$s segons
Previous
Rubén, Nov 10 at 16:53
ReminderActionChangePhoneNumber
Canvia el número
Previous
Rubén, Nov 10 at 16:52
ReminderActionChangePhoneNumber
Canviar el número de telèfon
Previous
Rubén, Nov 10 at 16:52
xViews
Previous
Rubén, Nov 10 at 16:45
StatsXShowMore
Mostra'n %1$s més1Mostra'n %1$s més
Previous
Rubén, Nov 10 at 16:41
StatsXShowMore
Mostra'n %1$s mésMostra'n %1$s més
Previous
Rubén, Nov 10 at 16:41
ChatContentTtlOff
Previous
Rubén, Nov 10 at 16:30