AutoNightModeDescriptionAuto

Switch to night theme when ambient lighting falls below %1$d%%.

Small dot indicates current level of ambient lighting measured by your device.
143
Applied
Canvia al tema nocturn quan la llum ambient baixa per sota del %1$d%%

El punt petit indica el nivell actual de llum ambient mesurada pel vostre dispositiu.
156/143
Aleix 🎗✏️, Oct 15, 2018 at 22:28