NotificationsGuideError

SettingsCritical
**Telegram X** was unable to display some notifications for this account due to an unknown system error.

Please make sure:
• All system updates are installed
• Telegram X is up-to-date
• There are no notification restrictions in system settings.

If the steps above do not help, you might want to share the detailed error report to @tgandroidtests, or look up for troubleshooting tips for your device.
402
Applied
El **Telegram X** no ha pogut mostrar algunes notificacions per a aquest compte a causa d'un error desconegut del sistema.

Confirmeu que:
• S'han instal·lat totes les actualitzacions del sistema.
• El Telegram X es troba actualitzat.
• No hi ha cap restricció a les notificacions a la configuració del sistema.

Si els passos de sobre no us ajuden, potser voldríeu compartir l'informe detallat de l'error a @tgandroidtests, o cercar com resoldre l'error del vostre dispositiu.
477/402
Artur, Aug 17, 2020 at 17:32