Checkout.LiabilityAlert

Neither Telegram, nor %1$@ will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$@.

Payments will go directly to the developer of %1$@. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$@ or your bank.
340
Applied
Ni Telegram ni el %1$@ tindran accés a la informació de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà només el sistema de pagament, %2$@.

Els pagaments van directament al creador del %1$@. Telegram no pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap problema, contacteu amb el creador del %1$@ o amb el vostre banc.
360/340
Artur, Apr 24, 2021 at 10:24
Applied
Ni Telegram ni %1$@ tindran accés a la informació de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà només el sistema de pagament, %2$@.

Els pagaments van directament al creador del %1$@. Telegram no pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap de problema, contacteu amb el creador del %1$@ o amb el vostre banc.
360/340
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03
Applied
Ni Telegram ni %1$@ tindran accés a la informació de la vostra targeta de crèdit. Els detalls els gestionarà només el sistema de pagament, %2$@.

Els pagaments van directament al creador del %1$@. Telegram no pot proporcionar cap garantia, així que procediu sota risc propi. Si hi hagués cap problema, contacteu amb el creador del %1$@ o amb el vostre banc.
357/340
Fair Puma, Oct 13, 2018 at 15:29