Conversation.FileHowToText

To share files of any type, open them on your %@ (e.g. in your browser), tap **Open in...** or the action button and choose Telegram.
133
Applied
Per a enviar fitxers de tota mena, obriu-los a l'%@ (p. ex. al navegador), premeu **Obre amb...** o el botó d'acció i trieu el Telegram.
136/133
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03