ConversationProfile.UnknownAddMemberError

An unexpected error has occurred. Our wizards have been notified and will fix the problem soon. Sorry.
102
Applied
S'ha produït un error. S'ha notificat als nostres tècnics i resoldran el problema tan aviat com es pugui.
105/102
Artur, Aug 23, 2023 at 13:39
Applied
S'ha produït un error. S'ha notificat als nostres tècnics i resoldran el problema tanel més aviat com es puguipossible.
104/102
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03
Applied
S'ha produït un error. S'ha notificat als nostres tècnics i resoldran el problema tancom més aviat com es puguimillor.
103/102
Artur, Aug 23, 2023 at 13:38