Recent Translations

Privacy.Forwards.CustomHelp
En reenviar els vostres missatges a altres converses, no enllaçaran al vostre compte.
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 13 at 17:09
Profile.MessageLifetimeForever
No
Previous
Artur, Aug 12 at 19:57
Profile.MessageLifetimeForever
Desactivat
Previous
Artur, Aug 12 at 19:04
PhoneNumberHelp.Alert
Els usuaris veuran el vostre número nou si el tenen a la seva agenda o si la vostra configuració de privadesa els permet veure'l. Podeu canviar-ho a Configuració > Privadesa i seguretat > Número de telèfon.
Previous
Artur, Aug 12 at 19:02
Chat.AttachmentLimitExceeded
No podeu seleccionar més elements.
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 12 at 17:21
Chat.AttachmentLimitExceeded
El mode lent està activat. No podeu seleccionar més elements.
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 12 at 17:20
Appearance.LargeEmoji
Emojis grossos
Previous
Artur, Aug 12 at 12:26
Stickers.SuggestStickers
Suggereix per emoji
Previous
Artur, Aug 12 at 10:07
PhoneNumberHelp.Help
Aquí podeu canviar el vostre número associat al Telegram. El vostre compte i les dades al núvol (missatges, fitxers, contactes, etc.) es mouran al número nou.

**Important:** el **número nou** s'afegirà a l'agenda de tots els vostres contactes del Telegram que tinguin el número antic i que no hàgiu blocat al Telegram
.
Previous
Aleix 🎗✏️, Aug 9 at 16:06
Message.ForwardedMessageShort
Reenviat de
%@
Previous
Artur, Aug 1 at 16:29
Watch.Message.ForwardedFrom
Reenviat de
Previous
Artur, Aug 1 at 16:28
GroupInfo.Permissions.SlowmodeInfo
Trieu quant haurà d'esperar cada membre abans d'enviar un nou missatge.
Previous
Artur, Aug 1 at 16:14
Channel.AdminLog.SetSlowmode
%1$@ ha establert el temps del mode lent a %2$@
Previous
Artur, Aug 1 at 16:12
Chat.SlowmodeTooltip
El mode lent està activat. Podeu enviar un altre missatge d'aquí %@.
Previous
Artur, Aug 1 at 16:03
Chat.SlowmodeTooltip
El mode lent està activat. Podeu enviar un nou missatge d'aquí %@.
Previous
Artur, Aug 1 at 16:03
GroupInfo.Permissions.SlowmodeInfo
Trieu amb quina freqüència els membres poden enviar un missatge.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 15:20
Channel.AdminLog.SetSlowmode
%1$@ ha activat el mode lent a %2$@
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 16:43
GroupInfo.Permissions.SlowmodeInfo
Els membres només podran enviar un sol missatge durant aquest interval.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 16:39
Chat.AttachmentMultipleForwardDisabled
S'ha activat el mode lent. No podeu reenviar diversos missatges alhora.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 15:12
Chat.MultipleTextMessagesDisabled
S'ha activat el mode lent. No podeu enviar diversos missatges alhora.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 15:12
Share.MultipleMessagesDisabled
S'ha activat el mode lent. No podeu enviar diversos missatges alhora.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 15:12
Chat.AttachmentMultipleFilesDisabled
S'ha activat el mode lent. No podeu enviar diversos fitxers alhora.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 15:11
Chat.AttachmentLimitExceeded
S'ha activat el mode lent. No podeu seleccionar més elements.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 15:11
Chat.SlowmodeTooltipPending
S'ha activat el mode lent. No podeu enviar més d'un missatge alhora.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 15:11
Chat.SlowmodeSendError
S'ha activat el mode lent.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 15:10
Chat.SlowmodeTooltip
S'ha activat el mode lent. Podeu enviar el següent missatge d'aquí %@.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 15:10
Appearance.TintAllColors
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:58
Contacts.DeselectAll
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:58
StickerPacksSettings.AnimatedStickers
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:55
StickerPacksSettings.AnimatedStickersInfo
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:54
GroupInfo.Permissions.SlowmodeHeader
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:52
Channel.AdminLog.DisabledSlowmode
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:39
Channel.AdminLog.SetSlowmode
%1$@ ja activat el mode lent a %2$@
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:39
Channel.AdminLog.SetSlowmode
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:38
Chat.AttachmentLimitExceeded
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:36
Chat.AttachmentMultipleFilesDisabled
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:36
Chat.AttachmentMultipleForwardDisabled
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:36
Chat.MultipleTextMessagesDisabled
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:35
Share.MultipleMessagesDisabled
S'ha activat el mode lent. No podeu enviar missatges múltiples d'un sol cop.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:35
Chat.SlowmodeSendError
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:33
Conversation.Owner
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:32
Group.EditAdmin.RankTitle
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:32
Group.EditAdmin.RankInfo
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:32
Group.EditAdmin.RankOwnerPlaceholder
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:32
Group.EditAdmin.RankAdminPlaceholder
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:31
Conversation.SendMessage.SendSilently
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:30
Appearance.ThemeCarouselTintedNight
Nit tintada
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:29
Appearance.ThemeCarouselTintedNight
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:29
Appearance.ThemeCarouselNewNight
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:29
Channel.AdminLog.MessageRankName
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:29
Channel.AdminLog.MessageRankUsername
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:28
Channel.AdminLog.MessageRank
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 12:28
Group.Setup.TypePrivateHelp
Els grups privats només es poden accedir si us conviden o per enllaç d'invitació.
Previous
Artur, Jul 29 at 09:05
GroupInfo.AddUserLeftError
Si una persona ja no forma part d'un grup, heu d'estar en els seus contactes de Telegram per a tornar a afegir-la-hi.

Teniu present que encara s'hi pot unir via l'enllaç d'invitació, sempre que no estiguin a
la llista d'usuaris eliminats.
Previous
Aleix 🎗✏️, Jul 27 at 07:54
Conversation.LiveLocationMembersCount
1 membre%@membres
Previous
Artur, Jul 26 at 10:03
GroupInfo.ParticipantCount
1 MEMBRE%@ MEMBRES
Previous
Artur, Jul 26 at 10:02
LocalGroup.Text
Qualsevol persona propera a la vostra ubicació (veïns, companys de feina, d'estudis, d'esdeveniments, visitants) podrà veure el grup a la secció de gent propera.
Previous
Artur, Jul 25 at 13:53
Channel.Members.AddAdminErrorBlacklisted
No podeu fer administrador aquest usuari perquè es troba a la llista negra i no l'en podeu treure.
Previous
Artur, Jul 24 at 05:15
WallpaperPreview.PreviewTopText
Premeu Estableix per a aplicar el fons
Previous
Artur, Jul 24 at 05:15
Group.OwnershipTransfer.ErrorLocatedGroupsTooMuch
L'usuari ja té massa grups basat en la ubicació. Demaneu-li que primer elimini alguns dels que té.
Previous
Artur, Jul 20 at 16:56
Group.OwnershipTransfer.ErrorLocatedGroupsTooMuch
L'usuari ja té massa grups basat en la ubicació. Demaneu-li que elimini o transfereixi alguns dels que té, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 19:38
Channel.OwnershipTransfer.ErrorPublicChannelsTooMuch
L'usuari ja té massa grups o canals públics. Demaneu-li que en faci algun privat, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:47
Channel.OwnershipTransfer.ErrorPublicChannelsTooMuch
L'usuari ja té massa grups o canals públics. Demaneu-li que en faça algun privat, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:45
AccessDenied.PhotosRestricted
El Telegram té l'accés a les fotos restringit.

Aneu a la Configuració > General > Restriccions > Fotos i doneu permís al Telegram.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:07
CONTACT_JOINED
%1$@ s'ha unit al Telegram.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:02
Map.LoadError
S'ha produït un error. Torneu a intentar-ho.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:01
Passport.Identity.LatinNameHelp
Introduïu el vostre nom amb caràcters llatins
Previous
Artur, Jul 19 at 17:01
TwoStepAuth.PasswordRemovePassportConfirmation
Segur que voleu desactivar la contrasenya?

Atenció! Es perdran totes les dades desades al Telegram Passport!
Previous
Artur, Jul 19 at 17:01
Passport.Email.Help
Nota: Rebreu un codi de confirmació a l'adreça electrònica que faciliteu.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:58
Gif.NoGifsPlaceholder
Encara no heu desat cap GIF.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:58
DownloadingStatus
S'han baixat %@ de %@
Previous
Artur, Jul 19 at 16:57
CreatePoll.CancelConfirmation
Segur que voleu descartar l’enquesta?
Previous
Artur, Jul 19 at 16:57
SharedMedia.EmptyLinksText
Aquí trobareu tots els enllaços compartits al xat.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:57
Notifications.ExceptionsMessagePlaceholder
Aquí apareixeran els xats privats amb notificacions personalitzades.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:56
Notifications.ExceptionsGroupPlaceholder
Aquí apareixeran els grups i canals amb notificacions personalitzades.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:56
TwoStepAuth.EmailAddSuccess
S’ha afegit l’adreça de recuperació.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:56
TwoStepAuth.EnabledSuccess
S’ha activat la verificació en dos passos.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:55
Wallpaper.Search
Cerqueu fons
Previous
Artur, Jul 19 at 16:55
Privacy.GroupsAndChannels.WhoCanAddMe
QUI POT AFEGIR-ME ALS GRUPS
Previous
Artur, Jul 19 at 16:55
Privacy.Calls.CustomHelp
Podeu restringir qui us pot trucar amb precisió total.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:54
GroupInfo.DeleteAndExitConfirmation
Previous
Artur, Jul 19 at 16:49
Conversation.PrivateMessageLinkCopied
Aquest enllaç només funcionarà per als membres d'aquest xat.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:48
Channel.Management.LabelOwner
Propietari
Previous
Artur, Jul 19 at 16:48
Channel.DiscussionGroup.PublicChannelLink
Voleu convertir %1$@ en el panell de debat del %2$@?
Previous
Artur, Jul 19 at 16:47
Conversation.DefaultRestrictedText
No es permet escriure missatges al grup.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:47
Channel.Management.LabelEditor
Administrador
Previous
Artur, Jul 19 at 16:43
Channel.Management.RestrictedBy
Restringit per %@
Previous
Artur, Jul 19 at 16:42
Group.OwnershipTransfer.ErrorAdminsTooMuch
El grup té massa administradors i el nou propietari no s'hi pot afegir. Elimineu-ne un dels existents, prèviament.
Previous
Artur, Jul 12 at 09:19
Appearance.AppIconFilledX
X farcida
Previous
Artur, Jul 12 at 05:45