Recent Translations

StorageManagement.SectionsDescription
Tots els fitxers romandran al núvol de Telegram, i es poden tornar a baixar si els necessiteu.
Previous
Rubén, Mar 24 at 22:17
StorageManagement.DescriptionCleared
Podeu tornar a baixar els fitxers del núvol de Telegram si els necessiteu.
Previous
Rubén, Mar 24 at 22:17
ClearCache.KeepOpenedDescription
Manteniu la finestra oberta mentre s'esborra la memòria cau.
Previous
Rubén, Mar 24 at 22:14
ClearCache.KeepOpenedDescription
Manteniu la finestra oberta mentre esborrem la memòria cau.
Previous
Rubén, Mar 24 at 22:13
ClearCache.KeepOpenedDescription
Manteniu la finestra oberta mentre s'esborra la memòria cau.
Previous
Rubén, Mar 24 at 22:13
Login.CodeSentSms
Hem enviat un SMS amb el codi
Previous
Rubén, Mar 23 at 10:13
Login.CodeSentSms
Us hem enviat un SMS amb el codi
Previous
Rubén, Mar 23 at 10:12
Conversation.ShareLinkTooltip.Chat.One
Enllaç compartit amb **%@**
Previous
Artur, Mar 16 at 18:48
SendInviteLink.TextUnavailableMultipleUsers
**%d usuari** només es pot convidar amb un enllaç, però no teniu permís per a compartir invitacions en aquest grup.**%d usuaris** només es poden convidar amb un enllaç, però no teniu permís per a compartir invitacions en aquest grup.
Previous
Artur, Mar 16 at 18:45
SendInviteLink.TextUnavailableSingleUser
Només es pot convidar **%@** amb un enllaç, però no teniu permís per a compartir invitacions en aquest grup.
Previous
Artur, Mar 16 at 18:44
Login.Email.PremiumRequiredText
A causa del cost tan alt dels SMS al vostre país, us cal un compte al **Telegram Premium** per a restablir l'adreça electrònica via SMS.

Podeu demanar a un amic que us regale una subscripció prèmium
**%@**
Previous
Artur, Mar 14 at 23:17
Conversation.ForwardOptions.RecipientsMessageForwardVisible
Previous
Artur, Mar 14 at 23:09
Conversation.ForwardOptions.RecipientsMessagesForwardVisible
Previous
Artur, Mar 14 at 23:09
Conversation.ForwardOptions.RecipientsMessageForwardHidden
Previous
Artur, Mar 14 at 23:08
Conversation.ForwardOptions.RecipientsMessagesForwardHidden
Previous
Artur, Mar 14 at 23:08
Conversation.SendMessage.SendWhenOnline
Envia en ser en línia
Previous
Artur, Mar 14 at 23:05
Conversation.SendMessage.SendWhenOnline
Envia en connectar-se
Previous
Artur, Mar 14 at 23:05
Conversation.SendMessage.SendWhenOnline
Previous
Artur, Mar 14 at 23:05
DataUsage.HeaderNoDataUsed
<no value>
Previous
Artur, Mar 14 at 23:05
DataUsage.Reset
Previous
Artur, Mar 14 at 23:04
DataUsage.Reset
Restableix les estadístiques
Previous
Artur, Mar 14 at 23:04
DataUsage.Reset
Previous
Artur, Mar 14 at 23:04
DataUsage.Reset
Restableix les estadístiques
Previous
Artur, Mar 14 at 23:04
DataUsage.Reset
Previous
Artur, Mar 14 at 23:04
DataUsage.SettingsHelpCellular
Podeu canviar la baixada automàtica de contingut per a reduir l'ús de dades mòbils.
Previous
Artur, Mar 14 at 23:03
DataUsage.SettingsHelpWifi
Podeu configurar la baixada automàtica de fitxers per a reduir l'ús de les dades quan esteu connectat a una Wi-Fi.
Previous
Artur, Mar 14 at 23:02
Attachment.Gift
Regala
Previous
Artur, Mar 14 at 22:57
Conversation.RestrictedMediaTimed
L'administració del grup us ha restringit l'enviament de contingut multimèdia fins a %@.
Previous
Artur, Mar 14 at 20:50
Conversation.RestrictedInlineTimed
L'administració del grup us ha restringit l'enviament de contingut integrat fins a %@.
Previous
Artur, Mar 14 at 20:50
Conversation.RestrictedStickersTimed
L'administració del grup us ha restringit l'enviament d'adhesius fins a %@.
Previous
Artur, Mar 14 at 20:48
DataUsage.SettingsHelpWifi
Podeu configurar la baixada automàtica de mitjans per a reduir l'ús de les dades quan esteu connectat a una Wi-Fi.
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:55
DataUsage.SettingsHelpWifi
Podeu configurar la baixada automàtica de fitxers per a reduir l'ús de les dades quan esteu connectat a una Wi-Fi.
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:55
DataUsage.SettingsHelpWifi
Podeu configurar la baixada automàtica de continguts per a reduir l'ús de les dades quan esteu connectat a una Wi-Fi.
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:55
DataUsage.SettingsHelpWifi
Podeu configurar la baixada automàtica per a reduir l'ús de les dades quan esteu connectat a una Wi-Fi.
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:54
DataUsage.SettingsHelpCellular
Podeu canviar la baixada automàtica per a reduir l'ús de dades mòbils.
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:53
DataUsage.SettingsHelpCellular
Podeu canviar la baixada automàtica de contingut per a reduir l'ús de dades mòbils.
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:53
DataUsage.Header
<no value>
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:51
ChatList.StartMessaging
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:51
Login.Email.CantAccess
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:50
Login.Email.ResetTitle
Restablir el correu
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:50
Login.Email.ResetTitle
Restableix el correu
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:50
Login.Email.ResetTitle
Restabliment del correu
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:49
Login.Email.ResetTitle
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:49
Login.Email.Reset
<no value>
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:49
Login.Email.ResetNowViaSMS
Restableix-lo ara via SMS
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:49
Login.Email.ResetNowViaSMS
Restableix-ho ara via SMS
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:49
Login.Email.ResetNowViaSMS
Restableix ara via SMS
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:49
Login.Email.ResetNowViaSMS
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:48
Login.Email.WillBeResetIn
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:47
Login.Email.PremiumRequiredTitle
Es requereix el Telegram Premium
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:43
Login.Email.PremiumRequiredTitle
Cal el Telegram Premium
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:43
Login.Email.PremiumRequiredTitle
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:43
VoiceOver.GiftPremium
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:42
Premium.Gift.TitleShort
<no value>
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:42
Attachment.Gift
<no value>
Previous
Rubén, Mar 14 at 18:42
PowerSaving.AllDescriptionNever
No desactivis els processos amb consum elevat, fins i tot si la bateria és baixa.
Previous
Rubén, Mar 9 at 17:13
Bot.Stop
Atura el bot
Previous
Rubén, Mar 9 at 17:10
DialogList.DeleteBotConversationConfirmation
Elimina i atura
Previous
Rubén, Mar 9 at 17:10
PowerSaving.AllDescriptionAlways
Desactiva sempre tots els processos amb consum elevat independentment del nivell de bateria.
Previous
Rubén, Mar 8 at 20:19
ChatList.PremiumAnnualUpgradeTitle
Estalvieu fins al %@ en la subscripció
Previous
Rubén, Mar 8 at 16:20
PrivacySettings.LastSeen
Última connexió i en línia
Previous
Rubén, Mar 8 at 16:18
Username.UsernamePurchaseAvailable
**Aquest nom d'usuari ja es troba en ús.** Tot i això, és disponible per a comprar-lo. [Més informació…]()
Previous
Rubén, Mar 8 at 16:05
PrivacySettings.LastSeen
Última connexió
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:47
Login.EmailNotConfiguredError
Cal una adreça electrònica perquè pugueu enviar-nos detalls sobre l'error.

Aneu a la Configuració del dispositiu > Mail, després Comptes > Afegir compte, i establiu una adreça.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:32
Login.EmailNotConfiguredError
Cal una adreça electrònica perquè pugueu enviar-nos detalls sobre l'error.

Aneu a la configuració del dispositiu > Mail, després Comptes > Afegir compte, i establiu una adreça.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:31
Login.EmailNotConfiguredError
Cal una adreça electrònica perquè pugueu enviar-nos detalls sobre l'error.

Aneu a la Configuració del dispositiu > Contrasenyes i comptes > Afegir compte, i establiu una adreça.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:30
PowerSavingScreen.OptionChangeAlertConditional
Desactiveu l'estalvi d'energia o carregueu el dispositiu per a ajustar-ho.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:22
PowerSavingScreen.OptionChangeAlertConditional
Desactiveu l'estalvi d'energia o carregueu el dispositiu per a editar-ho.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:22
PowerSavingScreen.OptionChangeAlertConditional
Desactiveu l'estalvi d'energia o carregueu el dispositiu per a configurar-ho.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:21
PowerSavingScreen.OptionChangeAlertConditional
Desactiveu l'estalvi d'energia o carregueu el dispositiu per a editar la configuració.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:21
Conversation.SuggestedVideoSuccess
S'ha canviat la foto
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:20
Conversation.SuggestedVideoSuccess
Foto actualitzada
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:20
Conversation.SuggestedVideoSuccess
Foto de perfil actualitzada
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:20
Conversation.SuggestedVideoSuccess
S'ha canviat la foto de perfil
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:20
Conversation.SuggestedVideoSuccess
S'ha canviat la foto
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:20
Conversation.SuggestedVideoSuccess
S'ha canviat la foto de perfil
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:20
Conversation.SuggestedVideoSuccess
S'ha pujat el vídeo
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:19
Chat.SendNotAllowedAudioMessage
No es permet enviar missatges de veu al grup
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:17
Chat.SendNotAllowedText
No es permet enviar missatges al grup
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:17
Group.MessageVideoUpdated
S'ha actualitzat el vídeo del grup
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:17
Notification.ChangedGroupVideo
%@ ha canviat el vídeo del grup
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:17
Username.DeactivateAlertText
Voleu amagar aquest enllaç del vostre perfil?
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:10
Username.DeactivateAlertText
Voleu amagar aquest enllaç de la vostra pàgina d'informació?
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:10
Username.DeactivateAlertText
Voleu amagar aquest enllaç del vostre perfil?
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:09
Username.DeactivateAlertText
Voleu amagar aquest enllaç de la pàgina d'informació?
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:09
Group.Setup.ForwardingGroupInfo
Es permetrà copiar, desar i reenviar contingut des d'aquest canal.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:03
Group.Setup.ForwardingChannelInfo
Es permetrà copiar, desar i reenviar el contingut d'aquest canal.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:03
Group.Setup.ForwardingChannelInfo
Es permetrà copiar, desar i reenviar contingut des d'aquest canal.
Previous
Rubén, Mar 8 at 15:02
ChatList.PremiumAnnualUpgradeTitle
Estalvieu fins al %@ de la subscripció
Previous
Rubén, Mar 8 at 14:57
ChatList.PremiumAnnualUpgradeTitle
Estalvieu fins al %@ en la subscripció
Previous
Rubén, Mar 8 at 14:57