Recent Comments

Settings.RaiseToListen
Rubén, Feb 18 at 12:56
StorageManagement.AutoremoveHeader
Rubén, Dec 30, 2022 at 14:09
Notification.OverviewTopicCreated
Rubén, Dec 14, 2022 at 19:24
MessageTimer.LargeShortMinutes
Rubén, Dec 8, 2022 at 10:10
SettingsSearch.Synonyms.Premium
Rubén, Dec 8, 2022 at 09:58
SettingsSearch.Synonyms.Premium.DoubledLimits
Artur, Dec 7, 2022 at 09:25
Conversation.Mute
Забифной макарь, Oct 26, 2022 at 16:33
Checkout.WebConfirmation.Title
Classy Beaver, Aug 31, 2022 at 23:11
Notifications.Badge
Rubén, May 23, 2022 at 18:50
Common.Back
>scrym<, Mar 5, 2022 at 16:35
Attachment.LimitedMediaAccessText
Rubén, Mar 3, 2022 at 15:20
Attachment.SearchWeb
Rubén, Mar 1, 2022 at 16:03
MediaPicker.JpegConversionText
Rubén, Oct 30, 2021 at 20:55
Notifications.PermissionsUnreachableText
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 2, 2020 at 14:11
Stats.ViewsPerPost
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 1, 2020 at 17:02
Stats.LoadingTitle
Artur, Mar 31, 2020 at 08:42
Appearance.ThemePreview.Chat.2.Text
sware, Aug 30, 2019 at 15:47
VoiceOver.Chat.ForwardedFromYou
sware, Aug 29, 2019 at 16:31
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_STICKER
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Aug 29, 2019 at 08:02
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_STICKER
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Aug 29, 2019 at 06:20
Conversation.ScheduleMessage.Title
Aleix 🎗✏️, Aug 28, 2019 at 12:13
ScheduledMessages.ScheduledDate
Aleix 🎗✏️, Aug 28, 2019 at 11:36
Appearance.LargeEmoji
Aleix 🎗✏️, Aug 12, 2019 at 20:52
Appearance.LargeEmoji
En català, amb l’adjectiu postposat al nom, el volum s’expressa amb l’adjectiu gros i la capacitat, amb l’adjectiu gran. Els objectes que no tenen capacitat, sinó només volum, només poden ser grossos, com un pa, una pedra, una fulla d’arbre, un televisor o un peu. O un dit, com el dit gros. Els animals s’assimilen a objectes físics. Per això un ca mastí és més gros (no més gran) que un pequinès. I per això es parla de bestiar gros. Per contra, qualsevol objecte que tingui capacitat pot ser gran: una alfàbia, una olla, una cassola, una ampolla, un plat, una sala, una casa, una plaça, un carrer, una vila, una ciutat. Cal entendre el concepte de gran de manera flexible. Una propietat rústica (possessió, mas, granja) porta l’adjectiu gran perquè, si és el cas, té molta capacitat (de posar-hi arbres, cultius, bestiar, etc.). Creiem que una plaça o una piscina no són grans per les seves dimensions (llarg i ample) sinó per la seva capacitat. Això ens durà a una de les confusions que surten dels diccionaris: pensar que una cosa que té dimensions superficials és gran, i així n’hi ha que creuen que una foto, una imatge, un mural o la pantalla d’un televisor actual són grans. Nosaltres creiem que els escau més l’adjectiu gros, precisament perquè no s’hi aplica la idea de capacitat, que ha de ser preferent en la semàntica de gran. Un dels qui s’erren és Google, que a la seva pàgina de cerca parla d’imatges grans. Naturalment, alguns objectes poden ser vists com a volum o com a capacitat, però això els dos adjectius són possibles. Si diem una olla grossa és perquè hi veiem volum. Si diem una olla gran és perquè hi veiem capacitat, però una coca no pot ser mai gran, encara que tingui dimensions mesurables.
Aleix 🎗✏️, Aug 12, 2019 at 20:49
Appearance.ColorTheme
Aleix 🎗✏️, Jul 30, 2019 at 20:50
Channel.AdminLog.MessageChangedLinkedChannel
Artur, May 31, 2019 at 21:47
PUSH_CHANNEL_MESSAGES
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 9, 2019 at 06:30
PUSH_CHAT_MESSAGES
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 8, 2019 at 05:57
PUSH_MESSAGES
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 8, 2019 at 05:55
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_CONTACT
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 5, 2019 at 06:54
PUSH_CHAT_MESSAGE_POLL
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 5, 2019 at 06:54
Appearance.PreviewReplyText
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 23, 2019 at 10:21
GroupPermission.NoSendGifs
Artur, Feb 6, 2019 at 06:16
GroupPermission.NoSendGifs
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Feb 4, 2019 at 06:41
Group.Setup.HistoryTitle
Artur, Jan 18, 2019 at 00:11
PUSH_MESSAGE_AUDIO
Artur, Jan 16, 2019 at 09:14
TwoStepAuth.RecoveryTitle
Deleted Account, Dec 25, 2018 at 22:41
Passport.Identity.AddIdentityCard
Artur, Oct 20, 2018 at 15:06
Passport.Identity.TypeIdentityCard
Artur, Oct 20, 2018 at 15:05
Channel.EditAdmin.PermissinAddAdminOff
Aleix 🎗✏️, Oct 20, 2018 at 14:30
Channel.EditAdmin.PermissinAddAdminOff
Aleix 🎗✏️, Oct 18, 2018 at 10:20