PasscodeSettings.EncryptDataHelp

Experimental feature, use with caution. Encrypt your local Telegram data, using a derivative of your passcode as the key.
121
Applied
Funció experimental, useu-la amb precaució. Xifra les dades locals del Telegram usant un derivat del codi d'accés com a clau.
125/121
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03