StickerSettings.MaskContextInfo

If you archive a set of masks, you can quickly restore it later from the Archived Masks section.
96
Applied
Si arxiveu un paquet de màscares, el podreu restaurar des de la secció de màscares arxivades.
93/96
Rubén, Apr 1, 2023 at 10:20
Applied
Si arxiveu un paquet de màscares, el podreu restaurar-lo des de la secció de màscares arxivades.
93/96
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03