Channel.TransferOwner.Error.Text

You can only confirm this action if:

• 2-Step verification is active and has been enabled for your account for more than **7 days**.

• Your 2-Step Verification password has not been changed the last **7 days**.

• You have been logged in on this device for more than **24 hours**.
282
Applied
Només podeu confirmar l'acció si:

• La verificació en dos passos està activada des de fa més de **7 dies**.

• La contrasenya de la verificació en dos passos no s'ha canviat en els últims **7 dies**.

• Heu iniciat la sessió en aquest dispositiu fa més de **24 hores**.
270/282
Rubén, Mar 8 at 15:27
Applied
Només podeu confirmar l'accióPodeu transferir la propietat només si:

La vFa més de **7 dies** que vau activar la Verificació en dos2 passos.

• Fa
està activada des de **24 fahores** que heu iniciat la sessió en aquest dispositiu.

Torneu
més de **7 dies**.

• La contrasenya de la verificació en dos passos no s'ha canviat en els últims **7 dies**.

• Heu iniciat la sessió en aquest dispositiu fa més de **24 hores**
endavant.
203/282
Artur, Jul 10, 2019 at 17:02
Applied
Només podeu confirmar l'accióPodeu transferir la propietat només si:

LFa més de **7 dies** que vau activar la verificació en dos passos.

• Fa
està activada des de **7 fdies** de l'últim canvi de la contrasenya de la verificació en dos passos.

• F
a més de **7 dies**.

• La contrasenya de
24 hores** que heu iniciat la verificacsessió en dos passos no s'ha canviat en els últims **7 dies**.

• Heu iniciat la sessió en
aquest dispositiu.

Torneu
fa més de **24 hores**endavant.
297/282
Rubén, Sep 29, 2021 at 10:26
Applied
Només podeu confirmar l'accióPodeu transferir la propietat si:

LFa més de **7 dies** que vau activar la verificació en dos passos.

• Fa
està activada des de **7 fdies** de l'últim canvi de la contrasenya de la verificació en dos passos.

• F
a més de **7 dies**.

• La contrasenya de
24 hores** que heu iniciat la verificacsessió en dos passos no s'ha canviat en els últims **7 dies**.

• Heu iniciat la sessió en
aquest dispositiu.

Torneu
fa més de **24 hores**endavant.
291/282
Rubén, Sep 29, 2021 at 10:29
Applied
Només podeu confirmar l'acció si:

LFa més de **7 dies** que vau activar la verificació en dos passos.

• Fa
està activada des de **7 fdies** de l'últim canvi de la contrasenya de la verificació en dos passos.

• F
a més de **7 dies**.

• La contrasenya de
24 hores** que heu iniciat la verificacsessió en dos passos no s'ha canviat en els últims **7 dies**.

• Heu iniciat la sessió en
aquest dispositiu.

Torneu
fa més de **24 hores**endavant.
291/282
Rubén, Nov 9, 2022 at 15:32