Chat.ProxySponsored.AlertText

This channel is shown by your proxy server. To remove this channel from your chats list, disable the proxy in Telegram Settings.
127
Applied
El servidor intermediari us mostra aquest canal. Per a eliminar-lo de la llista de xats, desactiveu el servidor en la Configuració.
131/127
Artur, May 9 at 17:43
Applied
El vostre servidor intermediari us mostra aquest canal. Per a suprimir-lo de la llista de canals, desactiveu el servidor intermediari en la configuració del Telegram.
166/127
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Oct 16, 2018 at 06:26