PeerInfo.Confirm.DeleteGroupConfirmation

Wait! Deleting this group will remove all members and all messages will be lost. Delete the group anyway?
105
Applied
Espereu! En suprimir aquest grup, s'eliminaran tots els membres i es perdran tots els missatges. Voleu eliminar el grup de totes maneres?
137/105
Jaime Muñoz Martín 🎗, Feb 2, 2019 at 17:27