Login.PhoneNumberNotRegistred

PThis phone number noisn't registered. If you don't have a Telegram account yet, please sign up with your mobile device.
117
Applied
El número de telèfon no està registrat. Si encara no teniu compte de Telegram, registreu-vos-hi amb el vostre dispositiu mòbil.
127/117
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:32