AutoNight.Settings.Sunrise.Desc.NA

Calculating sunset & sunrise times requireds a one-time check of your approximate location. Note that this location is only stored locally on your device only.

Sunset: N/A
Sunrise: N/A
179
Applied
Per a calcular l'alba i l'ocàs, cal fer una comprovació puntual de la vostra ubicació aproximada. Aquesta només s'emmagatzema al vostre dispositiu.

Alba: N/A
Ocàs: N/A
168/179
Artur, Mar 3, 2019 at 19:23
Applied
Per a calcular l'alba sortida i l'ocàsa posta del sol, cal fer una comprovació puntual de la vostra ubicació aproximada. Aquesta només s'emmagatzema localment al vostre dispositiu.

AlbaPosta del sol: N/A
OcàsSortida del sol: N/A
206/179
Aleix 🎗✏️, Oct 20, 2018 at 14:42