Recent Translations

Stats.GroupPostersiOS
Escriptors
Previous
Artur, Jul 8 at 22:16
Stats.GroupPostersiOS
Membres escriptors
Previous
Artur, Jul 8 at 22:16
Stats.GroupPostersiOS
Membres que escriuen
Previous
Artur, Jul 8 at 22:15
Stats.GroupViewersiOS
Membres que lligen
Previous
Artur, Jul 8 at 22:15
Stats.GroupViewersiOS
Previous
Artur, Jul 8 at 22:14
Stats.GroupPostersiOS
Previous
Artur, Jul 8 at 22:13
Stats.GroupPostersiOS
Editors
Previous
Artur, Jul 8 at 22:13
Settings.AddAnotherAccountiOS
Afegeix altre compte
Previous
Artur, Jul 8 at 21:47
Settings.AddAnotherAccount.HelpiOS
Podeu afegir fins a tres comptes amb telèfons diferents.
Previous
Artur, Jul 8 at 21:46
ShortcutsController.Chat.OpenInfomacOS
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 8 at 20:49
Stats.GroupViewersiOS
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 8 at 20:48
Stats.GroupPostersiOS
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 8 at 20:48
lng_settings_native_frameTDesktop
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 8 at 20:47
ProfilePhoto.OpenInEditoriOS
Obre l'editor
Previous
Artur, Jul 7 at 21:48
AbortPasswordMenuAndroid
Interromp la configuració
Previous
Artur, Jul 7 at 21:45
AuthAnotherClientInfo2Android
Inicieu el Telegram Desktop per a obtenir el codi QR.
Previous
Artur, Jul 7 at 21:23
AuthAnotherClientTokenErrorAndroid
El testimoni d'autorització no és vàlid o ha caducat.
Previous
Artur, Jul 7 at 21:21
TwoStepVerificationPasswordSetInfoAndroid
A més a més del codi que rebeu per SMS, se us sol·licitarà aquesta contrasenya quan inicieu sessió en un aparell nou.
Previous
Artur, Jul 7 at 21:17
HoldToAudioOnlyAndroid
Manteniu premut per a enregistrar àudio.
Previous
Artur, Jul 7 at 21:16
lng_no_mic_permissionTDesktop
El Telegram necessita accés al micròfon perquè pugueu realitzar trucades i enregistrar missatges de veu.
Previous
Artur, Jul 7 at 20:57
RequestAcces.Error.HaveNotAccess.VoiceMessagesmacOS
Telegram necessita accés al micròfon per gravar missatges de veu.
Previous
Artur, Jul 7 at 20:50
Settings.AddAnotherAccountiOS
Previous
Artur, Jul 7 at 19:42
ProfilePhoto.OpenGalleryiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 7 at 19:41
ProfilePhoto.SearchWebiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 7 at 19:41
ProfilePhoto.OpenInEditoriOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 7 at 19:41
Settings.EditAccountiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 7 at 19:41
Settings.EditPhotoiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 7 at 19:41
Settings.FrequentlyAskedQuestionsiOS
Previous
Artur, Jul 7 at 19:40
Notification.ChangedGroupVideoiOS
Previous
Artur, Jul 7 at 19:40
Group.MessageVideoUpdatediOS
Previous
Artur, Jul 7 at 19:40
Channel.MessageVideoUpdatediOS
Previous
Artur, Jul 7 at 19:40
Stats.GroupTopAdminsTitleiOS
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 7 at 05:46
Stats.GroupTopPostersTitleiOS
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 7 at 05:46
Stats.GroupTopHoursTitleiOS
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 7 at 05:45
Stats.GroupTopWeekdaysTitleiOS
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 7 at 05:45
DeleteSecretChatHistoryForOtherPartyAndroid X
Elimina tots els missatge per a %1$s
Previous
Artur, Jul 6 at 20:25
PhotoEditor.SkinTooliOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:40
PhotoEditor.BlurToolPortraitiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:40
PhotoEditor.SelectCoverFrameiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:40
Conversation.PeerNearbyTitleiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:39
Conversation.PeerNearbyDistanceiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:38
ProfilePhoto.MainPhotoiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:38
ProfilePhoto.SetMainPhotoiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:38
ProfilePhoto.MainVideoiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:37
ProfilePhoto.SetMainVideoiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:37
Stats.GroupOverviewiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:37
Stats.GroupMembersiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:37
Stats.GroupMessagesiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:37
Stats.GroupGrowthTitleiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:36
Stats.GroupMembersTitleiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:36
Stats.GroupNewMembersBySourceTitleiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:36
Stats.GroupLanguagesTitleiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:36
Stats.GroupMessagesTitleiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:35
Stats.GroupActionsTitleiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:35
Stats.GroupTopInvitersTitleiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:35
Stats.GroupTopPosterMessagesiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:34
Stats.GroupTopPosterCharsiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:34
Stats.GroupTopPoster.HistoryiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:33
Stats.GroupTopPoster.PromoteiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:33
Stats.GroupTopAdminDeletionsiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:33
Stats.GroupTopAdminKicksiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:32
Stats.GroupTopAdminBansiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:32
Stats.GroupTopAdmin.ActionsiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:31
Stats.GroupTopAdmin.PromoteiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:31
Stats.GroupTopInviterInvitesiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:31
Stats.GroupTopInviter.HistoryiOS
Historia
Previous
Artur, Jul 6 at 15:31
Stats.GroupTopInviter.HistoryiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:30
Stats.GroupTopInviter.PromoteiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:30
PrivacySettings.AutoArchiveTitleiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:29
PrivacySettings.AutoArchiveiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:29
Settings.SetProfilePhotoOrVideoiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:24
Settings.SetNewProfilePhotoOrVideoiOS
Estableix una altra foto o vídeo.
Previous
Artur, Jul 6 at 15:24
Settings.SetNewProfilePhotoOrVideoiOS
Estableix una foto o vídeo de perfil.
Previous
Artur, Jul 6 at 15:23
Settings.SetNewProfilePhotoOrVideoiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:23
Settings.ViewVideoiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:22
Settings.RemoveVideoiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:22
Settings.EditProfileMediaiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:22
Conversation.UnarchiveiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:22
Conversation.UnarchiveDoneiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:21
ChatList.AutoarchiveSuggestion.TitleiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:19
ChatList.AutoarchiveSuggestion.OpenSettingsiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:13
SettingsSearch.Synonyms.ChatSettings.IntentsSettingsiOS
<no value>
Previous
Artur, Jul 6 at 15:12
Stats.GroupShowMoreTopPostersiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:12
Stats.GroupShowMoreTopAdminsiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:12
Stats.GroupShowMoreTopInvitersiOS
Previous
Artur, Jul 6 at 15:10
TakeVideoAndroid X
Enregistra un vídeo
Previous
Artur, Jul 5 at 20:06
TakePhotoAndroid X
Fa una foto
Previous
Artur, Jul 5 at 20:05
SendAsXFilesAndroid X
Envia-ho com a %1$s fitxerEnvia-ho com a %1$s fitxers
Previous
Artur, Jul 1 at 20:37
QuizExplanationEmptyAndroid X
Afegeix una explicació
Previous
Artur, Jul 1 at 20:29
PollMultipleAndroid
Opcions múltiples
Previous
Artur, Jul 1 at 20:29
lng_polls_create_multiple_choiceTDesktop
Opcions múltiples
Previous
Artur, Jul 1 at 20:28
TapForVideoAndroid
Toqueu per a foto, manteniu premut per a vídeo
Previous
Artur, Jul 1 at 20:27
DebugResetAndroid X
Restableix per defecte
Previous
Artur, Jul 1 at 20:25
PrivacyCallsExceptionContactsAndroid X
Només contactes
Previous
Artur, Jul 1 at 20:24
PrivacyForwardLinkExceptionContactsAndroid X
Només els contactes poden enllaçar al meu compte
Previous
Artur, Jul 1 at 20:22
PrivacyForwardLinkExceptionContactsAndroid X
Només els contactes poden enllaçar-se amb el meu compte
Previous
Artur, Jul 1 at 20:20