Recent Translations

ThemePreviewLine1Android
Vicent, et necessitem per a sentir cançons noves 🎶.
Previous
Artur, Sep 16 at 16:27
ThemePreviewLine2Android
No puc creure que ho diguis seriosament, això
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 05:26
ThemePreviewLine3Android
Bah, no en teniu ni idea nois! Hauríeu de gaudir dels clàssics, com Camilo Sesto!
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 05:24
ThemePreviewLine4Android
No puc esperar! Visc per a això!
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 05:19
ThemePreviewLine4Android
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 05:19
ThemePreviewLine1Android
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 05:13
ThemePreviewSongTitleAndroid
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 05:10
ThemePreviewTitleAndroid
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 05:09
ThemePreviewLine2Android
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 05:08
ThemePreviewSongPerformerAndroid
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 05:08
ThemePreviewLine3ReplyAndroid
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 05:07
AnimatedStickerAndroid X
<no value>
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 16 at 03:17
PUSH_CHANNEL_ALBUMiOS
%1$@|📷 Àlbum
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 15 at 15:48
LastSeen.TodayAtiOS
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 15 at 15:47
DiscardEditCaptionAndroid X
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 15 at 15:45
DiscardEditMsgAndroid X
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 15 at 15:45
MasksHintAndroid X
Podeu afegir màscares a les fotos i els vídeos que envieu. Per a fer-ho, obriu l'editor de fotos abans d'enviar-ne una.
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 15 at 15:44
PrivacyPhotoEverybodyAndroid X
Qualsevol pot veure la vostra foto de perfil
Previous
Artur, Sep 10 at 13:30
PrivacyPhotoEverybodyExceptAndroid X
Qualsevol (%1$s) pot veure la vostra foto de perfil
Previous
Artur, Sep 10 at 13:26
PrivacySettingsController.Forwards.CustomHelpmacOS
Podeu restringir qui pot reenviar els vostres missatges amb una precisió granular.
Previous
Artur, Sep 10 at 07:54
AgeVerificationAndroid X
Heu de tenir més d'%1$s any per utilitzar el Telegram.Heu de tenir més de %1$s anys per utilitzar el Telegram.
Previous
Artur, Sep 10 at 07:49
lng_theme_editor_need_unlockTDesktop
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 10 at 05:06
lng_theme_editor_menu_exportTDesktop
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 10 at 05:05
lng_theme_editor_menu_importTDesktop
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 10 at 05:05
lng_theme_editor_menu_showTDesktop
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 10 at 05:05
GeneralSettings.BigEmojimacOS
Emojis grans
Previous
Artur, Sep 9 at 15:12
BigEmojiAndroid X
Emojis grans
Previous
Artur, Sep 9 at 15:11
lng_settings_large_emojiTDesktop
Emojis grans
Previous
Artur, Sep 9 at 15:10
Appearance.LargeEmojiiOS
Emojis grans
Previous
Artur, Sep 9 at 15:10
LargeEmojiAndroid
Emojis grans
Previous
Artur, Sep 9 at 15:10
lng_theme_editor_create_descriptionTDesktop
El tema es basarà en els colors i fons de pantalla seleccionats actualment. D'altra part, podeu usar un fitxer de tema personalitzat.
Previous
Artur, Sep 9 at 14:26
lng_theme_editor_save_titleTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:20
lng_theme_editor_import_existingTDesktop
Previous
Artur, Sep 9 at 14:20
lng_theme_editor_nameTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:19
lng_theme_editor_createTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:19
lng_theme_editor_attach_titleTDesktop
Previous
Artur, Sep 9 at 14:19
lng_theme_editor_create_titleTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:18
lng_theme_editor_save_buttonTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:18
lng_theme_editor_need_authTDesktop
Previous
Artur, Sep 9 at 14:18
lng_media_color_themeTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:16
lng_theme_delete_sureTDesktop
Previous
Artur, Sep 9 at 14:16
lng_theme_deleteTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:15
lng_theme_editTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:15
lng_theme_shareTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:15
lng_settings_bg_show_allTDesktop
Previous
Artur, Sep 9 at 14:14
lng_settings_bg_cloud_themesTDesktop
Previous
Artur, Sep 9 at 14:13
lng_settings_bg_theme_createTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:13
lng_settings_bg_theme_editTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:13
lng_calendar_beginningTDesktop
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:12
NotificationMessageScheduledNameAndroid
📅 Jo
Previous
Artur, Sep 9 at 14:10
ThemePreviewDialogMessage5Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:09
ThemePreviewDialogMessage8Android
Previous
Artur, Sep 9 at 14:04
ThemePreviewDialog8Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 14:01
ThemePreviewDialogMessage7Android
Previous
Artur, Sep 9 at 14:00
ThemePreviewDialog7Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 13:29
ThemePreviewDialogMessage6Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 13:28
ThemePreviewDialog6Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 13:28
ThemePreviewDialog5Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 13:25
ThemePreviewDialogMessage4Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 13:21
ThemePreviewDialog4Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 13:21
ThemePreviewDialog3Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 13:19
ThemePreviewDialogMessage2Android
Previous
Artur, Sep 9 at 13:10
ThemePreviewDialog2Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 13:09
ThemePreviewDialogMessage1Android
Previous
Artur, Sep 9 at 13:09
ThemePreviewDialog1Android
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 13:08
NewThemePreviewNameAndroid
<no value>
Previous
Artur, Sep 9 at 13:04
Channel.AdminLog.CanDeleteMessagesOfOthersiOS
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 9 at 12:10
Channel.EditAdmin.PermissionDeleteMessagesOfOthersiOS
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 9 at 12:10
Items.NOfMiOS
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 9 at 12:10
Channel.EditAdmin.PermissionEditMessagesiOS
Editar missatges
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 9 at 12:09
Channel.AdminLog.CanEditMessagesiOS
Edita els missatges
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 9 at 12:09
lng_call_box_status_groupTDesktop
({count}) {status}
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 9 at 07:52
lng_manage_discussion_group_warningTDesktop
L'opció «Historial per als membres nous» es commutarà a **Visible**.
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 9 at 07:51
lng_manage_discussion_group_warningTDesktop
L'opció «Historial per als membres nous» es commutarà a {visible}.
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 9 at 07:51
NewThemePreviewLine2Android
Previous
Artur, Sep 7 at 20:02
NewThemePreviewLine1Android
Previous
Artur, Sep 7 at 20:00
NewThemePreviewReplyAndroid
<no value>
Previous
Artur, Sep 7 at 20:00
ThemePreviewDialogMessage3Android
Previous
Artur, Sep 7 at 19:59
PhoneNumberAlertAndroid
Els usuaris veuran el vostre número nou si el tenen entre els seus contactes o si la vostra configuració de privadesa ho permet. Podeu modificar-ho a Configuració > Privadesa i seguretat > Número de telèfon.
Previous
Artur, Sep 7 at 19:57
PhoneNumberHelp.AlertiOS
Els usuaris veuran el número nou si el tenen a l'agenda o si la vostra configuració de privadesa els permet veure'l. Podeu canviar-ho a Configuració > Privadesa i seguretat > Número de telèfon.
Previous
Artur, Sep 7 at 19:57
ChannelTooMuchJoinAndroid
Sou membre de massa grups i canals. Sortiu d'algun abans d'afegir-vos a un altre.
Previous
Artur, Sep 7 at 19:55
ThemeCreateHelp2Android
Podeu canviar l'enllaç del tema.

Ha de tenir més de 5 caràcters i utilitzar els caràcters a-z, 0-9 i guions baixos.
Previous
Artur, Sep 7 at 19:53
NotificationMessageScheduledNameAndroid
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 16:41
Notification.ScheduledTitlemacOS
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 16:38
TouchBarLabel.EmojiAndStickersmacOS
<no value>
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:46
EventLogFilterNewAdminsAndroid X
Administradors nous
Previous
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 14:44