Recent Translations

LocatedChannelsTooMuchAndroid
L'usuari ja té massa grups basat en la ubicació. Demaneu-li que primer elimini alguns dels que té.
Previous
Artur, Jul 20 at 16:56
Group.OwnershipTransfer.ErrorLocatedGroupsTooMuchiOS
L'usuari ja té massa grups basat en la ubicació. Demaneu-li que primer elimini alguns dels que té.
Previous
Artur, Jul 20 at 16:56
Channel.Admin.TransferOwnership.GroupmacOS
Transfereix la propietat del grup
Previous
Artur, Jul 19 at 22:49
Channel.Admin.TransferOwnership.ChannelmacOS
Transfereix la propietat del canal
Previous
Artur, Jul 19 at 22:49
InputPasswordController.Error.WrongPasswordmacOS
La contrasenya no és vàlida. Torneu-ho a intentar
Previous
Artur, Jul 19 at 22:48
Channel.Admin.TransferOwnership.Confirm.Group.TextmacOS
Això transferirà tots els drets de propietat de %@ a %@.

Ja no se us considerarà el creador del grup. El propietari nou podrà
eliminar qualsevol dels vostres privilegis, o inclús bandejar-vos.
Previous
Artur, Jul 19 at 22:46
Search.Confirm.ClearHistorymacOS
Esteu segur que voleu esborrar l'historial de cerca?
Previous
Artur, Jul 19 at 22:46
lng_create_invite_link_aboutTDesktop
Les persones poden unir-s'hi si les conviden, si tenen un enllaç d'invitació o des de «Grups propers»
Previous
Artur, Jul 19 at 22:44
lng_code_from_telegramTDesktop
Entreu el codi que acabeu de rebre en la versió anterior de l'aplicació del **Telegram**.
Previous
Artur, Jul 19 at 22:42
lng_export_total_amountTDesktop
Files totals: {amount}.
Previous
Artur, Jul 19 at 22:41
lng_rights_transfer_check_sessionTDesktop
Vau iniciar sessió en aquest dispositiu fa més de **24 hores**.
Previous
Artur, Jul 19 at 22:40
lng_rights_transfer_check_passwordTDesktop
Vau activar la **Verificació en 2 passos** fa més de **7 dies**.
Previous
Artur, Jul 19 at 22:39
lng_rights_transfer_check_aboutTDesktop
Podeu transferir aquest grup a {user} només si teniu:
Previous
Artur, Jul 19 at 22:38
lng_blocked_list_confirm_clearTDesktop
Suprimeix aquest xat
Previous
Artur, Jul 19 at 22:31
lng_contact_share_phoneTDesktop
Comparteix el meu número de telèfon
Previous
Artur, Jul 19 at 22:29
ChatDisabledStickersAndroid X
Només els administradors poden enviar adhesius en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 22:20
ChatDisabledMessagesAndroid X
Només els administradors poden escriure missatges en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 22:18
ChatDisabledPollsAndroid X
Només els administradors poden crear enquestes en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 22:18
ChatDisabledMediaAndroid X
Només els administradors poden enviar fitxers en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 22:18
ChatDisabledGifsAndroid X
Només els administradors poden enviar GIF en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 19:46
EventLogPermissionSendEmbedAndroid X
Inserir enllaços
Previous
Artur, Jul 19 at 19:44
ChatRestrictedMessagesAndroid X
Els administradors us han restringit l'enviament de missatges en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 19:44
ChatRestrictedPollsAndroid X
Els administradors us han restringit l'enviament d'enquestes en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 19:44
ChatRestrictedStickersAndroid X
Els administradors us han restringit l'enviament d'adhesius en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 19:43
AttachStickersRestrictedForeverAndroid
Els administradors del grup us han restringit la publicació d'adhesius
Previous
Artur, Jul 19 at 19:43
AttachMediaRestrictedForeverAndroid
Els administradors del grup us han restringit la publicació de contingut multimèdia.
Previous
Artur, Jul 19 at 19:43
ChatRestrictedMediaAndroid X
Els administradors us han restringit l'enviament de fitxers en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 19:42
ChatRestrictedBotsAndroid X
Els administradors us han restringit l'ús de bots integrats en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 19:42
ChatRestrictedBotsAndroid X
Els administradors us han restringit l'ús de bot en línia en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 19:41
ChatDisabledBotsAndroid X
Només els administradors poden usar bots en línia en aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 19:41
Group.OwnershipTransfer.ErrorLocatedGroupsTooMuchmacOS
L'usuari ja té massa grups basat en la ubicació. Demaneu-li que elimini o transfereixi alguns dels que té, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 19:38
lng_channels_too_much_located_otherTDesktop
L'usuari ja té massa grups basat en la ubicació. Demaneu-li que elimini o transfereixi alguns dels que té, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 19:38
Group.OwnershipTransfer.ErrorLocatedGroupsTooMuchiOS
L'usuari ja té massa grups basat en la ubicació. Demaneu-li que elimini o transfereixi alguns dels que té, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 19:38
LocatedChannelsTooMuchAndroid
L'usuari ja té massa grups basat en la ubicació. Demaneu-li que elimini alguns dels que té, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 19:38
Channel.TransferOwner.ErrorPublicChannelsTooMuchmacOS
L'usuari ja té massa grups o canals públics. Demaneu-li que en faci algun privat, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:47
lng_channels_too_much_public_otherTDesktop
L'usuari ja té massa grups o canals públics. Demaneu-li que en faci algun privat, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:47
Channel.OwnershipTransfer.ErrorPublicChannelsTooMuchiOS
L'usuari ja té massa grups o canals públics. Demaneu-li que en faci algun privat, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:47
Channel.OwnershipTransfer.ErrorPublicChannelsTooMuchiOS
L'usuari ja té massa grups o canals públics. Demaneu-li que en faça algun privat, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:45
Channel.TransferOwner.ErrorPublicChannelsTooMuchmacOS
L'usuari ja té massa grups o canals públics. Demaneu-li que en faça algun privat, prèviament.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:45
lng_admin_log_removed_location_chatTDesktop
{from} va eliminar la ubicació del grup
Previous
Artur, Jul 19 at 17:44
EventLogRemovedLocationAndroid
un1 va eliminar la ubicació del grup
Previous
Artur, Jul 19 at 17:44
MobileVisibleInfoAndroid
Quan toqueu **FET**, el vostre número de telèfon serà visible per a %1$s.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:43
VoipAnsweringAsAccountAndroid
S'està responent com a %s
Previous
Artur, Jul 19 at 17:41
ChooseStickerSetMyAndroid
Podeu crear el vostre propi paquet d'adhesius usant el bot @stickers.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:41
NoGroupsInCommonAndroid
Encara no teniu cap grup en comú
Previous
Artur, Jul 19 at 17:40
ConfirmDeleteCallLogAndroid
Segur que voleu eliminar l'entrada de l'historial de trucades?
Previous
Artur, Jul 19 at 17:40
PassportDeleteAddressAlertAndroid
Segur que voleu eliminar les dades d'adreces?
Previous
Artur, Jul 19 at 17:39
PassportDeleteDocumentAlertAndroid
Segur que voleu eliminar aquest document?
Previous
Artur, Jul 19 at 17:39
PassportDeleteScanAlertAndroid
Segur que voleu eliminar aquest escaneig?
Previous
Artur, Jul 19 at 17:39
PassportDeleteSelfieAlertAndroid
Segur que voleu eliminar aquesta autofoto?
Previous
Artur, Jul 19 at 17:39
PassportScanPassportInfoAndroid
Escanegeu el vostre passaport o carnet d'identitat amb zona de lectura mecànica per omplir les dades automàticament.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:38
PaymentShippingInfoAndroid
Previous
Artur, Jul 19 at 17:36
EditAdminTransferAlertTextAndroid
Podeu transferir aquest grup a **%1$s** només si teniu:
Previous
Artur, Jul 19 at 17:35
YouWereKickedAndroid
Us han expulsat d'aquest grup
Previous
Artur, Jul 19 at 17:25
RegisterText2Android
Introduïu el vostre nom complet i pugeu una foto de perfil.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:12
DeclineDeactivateAndroid
Rebutja i desactiva
Previous
Artur, Jul 19 at 17:11
CodeExpiredAndroid
El codi ha vençut. Torneu a iniciar la sessió.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:11
SentSmsCodeAndroid
Us hem enviat un SMS amb un codi d'activació al telèfon **%1$s**.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:10
AccessDenied.PhotosRestrictediOS
El Telegram té l'accés a les fotos restringit.

Aneu a la Configuració > General > Restriccions > Fotos i doneu permís al Telegram.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:07
CONTACT_JOINEDiOS
%1$@ s'ha unit al Telegram.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:02
Map.LoadErroriOS
S'ha produït un error. Torneu a intentar-ho.
Previous
Artur, Jul 19 at 17:01
Passport.Identity.LatinNameHelpiOS
Introduïu el vostre nom amb caràcters llatins
Previous
Artur, Jul 19 at 17:01
TwoStepAuth.PasswordRemovePassportConfirmationiOS
Segur que voleu desactivar la contrasenya?

Atenció! Es perdran totes les dades desades al Telegram Passport!
Previous
Artur, Jul 19 at 17:01
Passport.Email.HelpiOS
Nota: Rebreu un codi de confirmació a l'adreça electrònica que faciliteu.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:58
Gif.NoGifsPlaceholderiOS
Encara no heu desat cap GIF.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:58
DownloadingStatusiOS
S'han baixat %@ de %@
Previous
Artur, Jul 19 at 16:57
CreatePoll.CancelConfirmationiOS
Segur que voleu descartar l’enquesta?
Previous
Artur, Jul 19 at 16:57
SharedMedia.EmptyLinksTextiOS
Aquí trobareu tots els enllaços compartits al xat.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:57
Notifications.ExceptionsMessagePlaceholderiOS
Aquí apareixeran els xats privats amb notificacions personalitzades.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:56
Notifications.ExceptionsGroupPlaceholderiOS
Aquí apareixeran els grups i canals amb notificacions personalitzades.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:56
TwoStepAuth.EmailAddSuccessiOS
S’ha afegit l’adreça de recuperació.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:56
TwoStepAuth.EnabledSuccessiOS
S’ha activat la verificació en dos passos.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:55
Wallpaper.SearchiOS
Cerqueu fons
Previous
Artur, Jul 19 at 16:55
Privacy.GroupsAndChannels.WhoCanAddMeiOS
QUI POT AFEGIR-ME ALS GRUPS
Previous
Artur, Jul 19 at 16:55
Privacy.Calls.CustomHelpiOS
Podeu restringir qui us pot trucar amb precisió total.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:54
GroupInfo.DeleteAndExitConfirmationiOS
Previous
Artur, Jul 19 at 16:49
Conversation.PrivateMessageLinkCopiediOS
Aquest enllaç només funcionarà per als membres d'aquest xat.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:48
Channel.Management.LabelOwneriOS
Propietari
Previous
Artur, Jul 19 at 16:48
Channel.DiscussionGroup.PublicChannelLinkiOS
Voleu convertir %1$@ en el panell de debat del %2$@?
Previous
Artur, Jul 19 at 16:47
Conversation.DefaultRestrictedTextiOS
No es permet escriure missatges al grup.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:47
Channel.Management.LabelEditoriOS
Administrador
Previous
Artur, Jul 19 at 16:43
Channel.Management.RestrictedByiOS
Restringit per %@
Previous
Artur, Jul 19 at 16:42
lng_player_message_yesterdayTDesktop
Ahir a les {time}
Previous
Artur, Jul 19 at 16:41
lng_cloud_password_bad_emailTDesktop
Adreça incorrecta, proveu-ne una altra.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:41
lng_media_animation_titleTDesktop
GIF animats
Previous
Artur, Jul 19 at 16:37
lng_export_option_gifsTDesktop
GIF animats
Previous
Artur, Jul 19 at 16:37
lng_export_option_video_messagesTDesktop
Missatges de vídeo rodons
Previous
Artur, Jul 19 at 16:37
lng_edit_privacy_lastseen_descriptionTDesktop
Podeu triar qui pot veure la vostra última connexió:
Previous
Artur, Jul 19 at 16:35
lng_call_box_status_yesterdayTDesktop
Ahir a les {time}
Previous
Artur, Jul 19 at 16:23
lng_drag_to_send_filesTDesktop
per a enviar-les com a fitxers
Previous
Artur, Jul 19 at 16:23
lng_action_pinned_media_gifTDesktop
una animació GIF
Previous
Artur, Jul 19 at 16:22
lng_restricted_send_messageTDesktop
Els administradors del grup us han restringit l'escriptura de missatges.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:22
lng_profile_convert_feature4TDesktop
— El creador pot establir un enllaç públic.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:21
lng_error_pinned_maxTDesktop
No podeu fixar a dalt més d'{count} xat.No podeu fixar a dalt més de {count} xats.
Previous
Artur, Jul 19 at 16:20