Recent Comments

NotificationMessageScheduledNameAndroid
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 16:41
Notification.ScheduledTitlemacOS
Aleix 🎗✏️, Sep 7 at 16:38
PeerInfo.Confirm.SecretChat.OKmacOS
Javi C., Sep 7 at 16:18
formatDateScheduleAndroid
Artur, Sep 6 at 14:26
formatDateScheduleAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 6 at 07:37
Appearance.ThemePreview.Chat.2.TextiOS
Javi C., Aug 30 at 15:47
VoiceOver.Chat.ForwardedFromYouiOS
Javi C., Aug 29 at 16:31
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_STICKERiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Aug 29 at 08:02
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_STICKERiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Aug 29 at 06:20
Conversation.ScheduleMessage.TitleiOS
Aleix 🎗✏️, Aug 28 at 12:13
Appearance.LargeEmojiiOS
Aleix 🎗✏️, Aug 12 at 20:52
Appearance.LargeEmojiiOS
En català, amb l’adjectiu postposat al nom, el volum s’expressa amb l’adjectiu gros i la capacitat, amb l’adjectiu gran. Els objectes que no tenen capacitat, sinó només volum, només poden ser grossos, com un pa, una pedra, una fulla d’arbre, un televisor o un peu. O un dit, com el dit gros. Els animals s’assimilen a objectes físics. Per això un ca mastí és més gros (no més gran) que un pequinès. I per això es parla de bestiar gros. Per contra, qualsevol objecte que tingui capacitat pot ser gran: una alfàbia, una olla, una cassola, una ampolla, un plat, una sala, una casa, una plaça, un carrer, una vila, una ciutat. Cal entendre el concepte de gran de manera flexible. Una propietat rústica (possessió, mas, granja) porta l’adjectiu gran perquè, si és el cas, té molta capacitat (de posar-hi arbres, cultius, bestiar, etc.). Creiem que una plaça o una piscina no són grans per les seves dimensions (llarg i ample) sinó per la seva capacitat. Això ens durà a una de les confusions que surten dels diccionaris: pensar que una cosa que té dimensions superficials és gran, i així n’hi ha que creuen que una foto, una imatge, un mural o la pantalla d’un televisor actual són grans. Nosaltres creiem que els escau més l’adjectiu gros, precisament perquè no s’hi aplica la idea de capacitat, que ha de ser preferent en la semàntica de gran. Un dels qui s’erren és Google, que a la seva pàgina de cerca parla d’imatges grans. Naturalment, alguns objectes poden ser vists com a volum o com a capacitat, però això els dos adjectius són possibles. Si diem una olla grossa és perquè hi veiem volum. Si diem una olla gran és perquè hi veiem capacitat, però una coca no pot ser mai gran, encara que tingui dimensions mesurables.
Aleix 🎗✏️, Aug 12 at 20:49
ApplyThemeAndroid
Aleix 🎗✏️, Aug 10 at 21:05
Stickers.Context.ArchivemacOS
Aleix 🎗✏️, Jul 31 at 21:13
Appearance.ColorThemeiOS
Aleix 🎗✏️, Jul 30 at 20:50
lng_context_archive_to_menu_infoTDesktop
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 12 at 06:33
UserRemovedByAndroid
Artur, Jun 23 at 21:54
Channel.AdminLog.MessageChangedLinkedChanneliOS
Artur, May 31 at 21:47
DebugMenuReadAllDialogsAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, May 17 at 05:44
PUSH_CHANNEL_MESSAGESiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 9 at 06:30
PUSH_CHAT_MESSAGESiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 8 at 05:57
PUSH_MESSAGESiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 8 at 05:55
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_CONTACTiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 5 at 06:54
PUSH_CHAT_MESSAGE_POLLiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 5 at 06:54
FontSizePreviewReplyAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 23 at 10:22
Appearance.PreviewReplyTextiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 23 at 10:21
SignOutAltClearCacheHintAndroid X
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 11 at 07:28
AutoDownloadSettings.OffForAllmacOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 1 at 12:07
AutoDownloadSettings.OnForAllmacOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 1 at 12:07
AccountViewController.UpdatemacOS
Artur, Feb 27 at 14:48
DataAndStorage.Autoplay.SoundOnHovermacOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Feb 27 at 13:31
AccountViewController.UpdatemacOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Feb 27 at 07:30
GroupPermission.NoSendGifsiOS
Artur, Feb 6 at 06:16
RateCallInterruptionsAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jan 23 at 11:19
RateCallInterruptionsAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jan 22 at 12:43
lng_rights_about_restriction_cant_editTDesktop
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jan 21 at 12:39
NotificationLockedTitleAndroid X
Artur, Jan 9 at 08:56
NotificationLockedTitleAndroid X
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jan 9 at 07:45
TwoStepAuth.RecoveryTitleiOS
Deleted Account, Dec 25, 2018 at 22:41
lng_language_switch_linkTDesktop
Aleix 🎗✏️, Nov 29, 2018 at 23:07
WaitMoreAndroid
Artur, Nov 27, 2018 at 07:16
WaitMoreAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Nov 26, 2018 at 20:13
WarmthAndroid
Metasploit Framework @Medex, Oct 24, 2018 at 04:39
json_1_nameAndroid X
Artur, Oct 20, 2018 at 16:01
Passport.Identity.AddIdentityCardiOS
Artur, Oct 20, 2018 at 15:06
Passport.Identity.TypeIdentityCardiOS
Artur, Oct 20, 2018 at 15:05
Channel.EditAdmin.PermissinAddAdminOffiOS
Aleix 🎗✏️, Oct 20, 2018 at 14:30