Recent Comments

Notifications.PermissionsUnreachableTextiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 2 at 14:11
format_datestampAndroid X
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 21 at 09:09
DiscardMediaMsg2Android X
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 21 at 08:56
DiscardMediaHint3Android X
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 21 at 08:55
lng_filters_type_non_contactsTDesktop
Artur, Apr 2 at 10:05
Stats.ViewsPerPostiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 1 at 17:02
FilterNameNonMutedAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 31 at 21:55
lng_filters_type_non_contactsTDesktop
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 31 at 21:48
Stats.LoadingTitleiOS
Artur, Mar 31 at 08:42
HoldToVideoAndroid X
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 30 at 16:31
FilterNameNonMutedAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 29 at 02:58
GalleryView.FastSave.Image1macOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 27 at 21:08
lng_filters_limitTDesktop
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 27 at 20:25
lng_filters_type_non_contactsTDesktop
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 27 at 20:17
lng_filters_aboutTDesktop
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 27 at 20:10
lng_filters_subtitleTDesktop
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 27 at 20:09
FiltersSetupPinAlertAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 27 at 20:08
IVInteractionsChartTitleAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 27 at 20:07
FilterAddingChatsAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Mar 27 at 20:06
NotificationMessageScheduledNameAndroid
Aleix 🎗✏️, Sep 7, 2019 at 16:41
Notification.ScheduledTitlemacOS
Aleix 🎗✏️, Sep 7, 2019 at 16:38
PeerInfo.Confirm.SecretChat.OKmacOS
Javi C., Sep 7, 2019 at 16:18
formatDateScheduleAndroid
Artur, Sep 6, 2019 at 14:26
formatDateScheduleAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Sep 6, 2019 at 07:37
Appearance.ThemePreview.Chat.2.TextiOS
Javi C., Aug 30, 2019 at 15:47
VoiceOver.Chat.ForwardedFromYouiOS
Javi C., Aug 29, 2019 at 16:31
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_STICKERiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Aug 29, 2019 at 08:02
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_STICKERiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Aug 29, 2019 at 06:20
Conversation.ScheduleMessage.TitleiOS
Aleix 🎗✏️, Aug 28, 2019 at 12:13
ScheduledMessages.ScheduledDateiOS
Aleix 🎗✏️, Aug 28, 2019 at 11:36
Appearance.LargeEmojiiOS
Aleix 🎗✏️, Aug 12, 2019 at 20:52
Appearance.LargeEmojiiOS
En català, amb l’adjectiu postposat al nom, el volum s’expressa amb l’adjectiu gros i la capacitat, amb l’adjectiu gran. Els objectes que no tenen capacitat, sinó només volum, només poden ser grossos, com un pa, una pedra, una fulla d’arbre, un televisor o un peu. O un dit, com el dit gros. Els animals s’assimilen a objectes físics. Per això un ca mastí és més gros (no més gran) que un pequinès. I per això es parla de bestiar gros. Per contra, qualsevol objecte que tingui capacitat pot ser gran: una alfàbia, una olla, una cassola, una ampolla, un plat, una sala, una casa, una plaça, un carrer, una vila, una ciutat. Cal entendre el concepte de gran de manera flexible. Una propietat rústica (possessió, mas, granja) porta l’adjectiu gran perquè, si és el cas, té molta capacitat (de posar-hi arbres, cultius, bestiar, etc.). Creiem que una plaça o una piscina no són grans per les seves dimensions (llarg i ample) sinó per la seva capacitat. Això ens durà a una de les confusions que surten dels diccionaris: pensar que una cosa que té dimensions superficials és gran, i així n’hi ha que creuen que una foto, una imatge, un mural o la pantalla d’un televisor actual són grans. Nosaltres creiem que els escau més l’adjectiu gros, precisament perquè no s’hi aplica la idea de capacitat, que ha de ser preferent en la semàntica de gran. Un dels qui s’erren és Google, que a la seva pàgina de cerca parla d’imatges grans. Naturalment, alguns objectes poden ser vists com a volum o com a capacitat, però això els dos adjectius són possibles. Si diem una olla grossa és perquè hi veiem volum. Si diem una olla gran és perquè hi veiem capacitat, però una coca no pot ser mai gran, encara que tingui dimensions mesurables.
Aleix 🎗✏️, Aug 12, 2019 at 20:49
ApplyThemeAndroid
Aleix 🎗✏️, Aug 10, 2019 at 21:05
Stickers.Context.ArchivemacOS
Aleix 🎗✏️, Jul 31, 2019 at 21:13
Appearance.ColorThemeiOS
Aleix 🎗✏️, Jul 30, 2019 at 20:50
lng_context_archive_to_menu_infoTDesktop
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jul 12, 2019 at 06:33
UserRemovedByAndroid
Artur, Jun 23, 2019 at 21:54
Channel.AdminLog.MessageChangedLinkedChanneliOS
Artur, May 31, 2019 at 21:47
DebugMenuReadAllDialogsAndroid
Artur, May 17, 2019 at 05:58
DebugMenuReadAllDialogsAndroid
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, May 17, 2019 at 05:44
PUSH_CHANNEL_MESSAGESiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 9, 2019 at 06:30
PUSH_CHAT_MESSAGESiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 8, 2019 at 05:57
PUSH_MESSAGESiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 8, 2019 at 05:55
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_CONTACTiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 5, 2019 at 06:54
PUSH_CHAT_MESSAGE_POLLiOS
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Apr 5, 2019 at 06:54