Recent Translations

lng_scam_badge
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:57
lng_box_done
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:57
lng_blocked_list_confirm_clear
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:56
lng_blocked_list_confirm_ok
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:56
lng_info_location_label
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:56
lng_manage_peer_link_type
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:56
lng_manage_peer_link_permanent
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:56
lng_manage_peer_link_invite
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:56
lng_manage_linked_channel_private_status
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:55
lng_create_invite_link_title
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:55
lng_create_permanent_link_title
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:55
lng_report_spam_done
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:55
lng_new_contact_block
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:54
lng_new_contact_add
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:54
lng_new_contact_share
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:54
lng_new_contact_add_name
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:54
lng_context_archive_to_menu
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:53
lng_context_archive_to_list
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:53
lng_contact_mobile_hidden
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:53
lng_contact_share_phone
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:53
lng_about_text1_api
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:52
lng_about_text3_faq
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:52
lng_mediaview_downloads
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:52
lng_menu_formatting_underline
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:52
lng_rights_transfer_group
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:52
lng_rights_transfer_channel
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:52
lng_rights_transfer_check
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:52
lng_rights_transfer_check_later
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:52
lng_rights_transfer_set_password
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:52
lng_rights_transfer_sure
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:51
lng_rights_transfer_password_title
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:51
lng_rights_transfer_password_description
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:51
lng_export_state_ready_progress
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:51
lng_export_total_amount
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:51
lng_mac_touchbar_favorite_stickers
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 24 at 09:50
lng_new_contact_add_done
Previous
Artur, Jun 23 at 21:57
lng_edit_privacy_lastseen_never
No la comparteixis mai amb {count} usuariNo la comparteixis mai amb {count} usuaris
Previous
Artur, Jun 11 at 18:41
lng_edit_privacy_lastseen_never_empty
No la comparteixis mai amb
Previous
Artur, Jun 11 at 18:40
lng_edit_privacy_phone_number_never_title
No comparteixis mai amb
Previous
Artur, Jun 11 at 18:40
lng_edit_privacy_phone_number_never_empty
No comparteixis mai amb
Previous
Artur, Jun 11 at 18:40
lng_edit_privacy_lastseen_never_title
No la comparteixis mai amb
Previous
Artur, Jun 11 at 18:39
lng_outdated_now
Perquè el Telegram Desktop pugui actualitzar-se a noves versions.
Previous
Artur, Jun 11 at 18:31
lng_outdated_title
ACTUALITZEU EL VOSTRE SISTEMA OPERATIU.
Previous
Artur, Jun 11 at 18:31
lng_proxy_use_custom
Usa un servidor intermediari personalitzat
Previous
Artur, Jun 11 at 12:41
lng_proxy_use_system_settings
Usa els paràmetres de servidor intermediari del sistema
Previous
Artur, Jun 11 at 12:41
lng_mediaview_video_loading
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 10 at 11:20
lng_outdated_title
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 10 at 11:19
lng_outdated_now
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 10 at 11:18
lng_start_msgs
ENVIEU UN MISSATGE
Previous
Artur, Jun 5 at 17:55
lng_manage_discussion_group_create
Crea un grup nou
Previous
Artur, Jun 5 at 15:53
lng_edit_privacy_phone_number_header
Qui pot veure el vostre número de telèfon
Previous
Artur, Jun 5 at 15:53
lng_settings_calls_peer_to_peer_button
Utilitza d'igual a igual amb
Previous
Artur, Jun 5 at 15:49
lng_edit_privacy_calls_p2p_header
Truca d'igual a igual a
Previous
Artur, Jun 5 at 15:49
lng_manage_linked_channel_private
Qualsevol membre d'aquest grup podrà veure els missatges al canal.
Previous
Artur, Jun 5 at 15:43
lng_manage_discussion_group_private
Qualsevol persona del canal podrà veure els missatges d'aquest grup.
Previous
Artur, Jun 5 at 15:40
lng_edit_privacy_phone_number_exceptions
Afegiu usuaris o sencers per a substituir la configuració anterior.
Previous
Artur, Jun 5 at 15:36
lng_admin_log_removed_linked_chat
{from} ha esborrat el grup de debat
Previous
Artur, Jun 5 at 15:26
lng_admin_log_removed_linked_channel
{from} ha esborrat el canal enllaçat
Previous
Artur, Jun 5 at 15:25
lng_manage_discussion_group_sure
Voleu convertir {group} en el panell de debat de {channel}?
Previous
Artur, Jun 3 at 11:45
lng_channel_discuss
<no value>
Previous
Artur, Jun 3 at 11:42
lng_manage_linked_channel_restore
Previous
Artur, Jun 3 at 11:41
lng_edit_privacy_lastseen_exceptions
Previous
Artur, Jun 3 at 11:37
lng_edit_privacy_lastseen_warning
Important: no podreu veure les connexions de la gent amb qui no compartiu la vostra. En lloc d'això, es mostraran connexions aproximades (fa poc, fa uns dies, fa unes setmanes).
Previous
Artur, Jun 3 at 11:36
lng_admin_log_changed_linked_channel
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 3 at 06:23
lng_admin_log_removed_linked_channel
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 3 at 06:23
lng_admin_log_removed_linked_chat
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 3 at 06:22
lng_admin_log_changed_linked_chat
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 3 at 06:22
lng_archived_last
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 3 at 06:22
lng_edit_privacy_phone_number_never_title
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 3 at 06:21
lng_edit_privacy_phone_number_always_title
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 3 at 06:21
lng_edit_privacy_phone_number_exceptions
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 3 at 06:20
lng_edit_privacy_phone_number_never_empty
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 3 at 06:20
lng_edit_privacy_phone_number_always_empty
Previous
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Jun 3 at 06:20
lng_archived_last_list
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:42
lng_channel_badge
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:42
lng_manage_discussion_group_visible
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:42
lng_manage_discussion_group_private_status
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:42
lng_manage_discussion_group_private
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:42
lng_manage_linked_channel_private
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:41
lng_manage_discussion_group_posted
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:41
lng_manage_discussion_group_add
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:41
lng_edit_privacy_phone_number_header
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:40
lng_edit_privacy_phone_number_title
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:40
lng_settings_phone_number_privacy
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:40
lng_settings_calls_peer_to_peer_button
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:40
lng_settings_calls_peer_to_peer_title
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:40
lng_settings_events_pinned
<no value>
Previous
Jaime Muñoz Martín 🎗, Jun 1 at 09:39
lng_url_auth_login_option
Previous
Artur, May 31 at 22:40
lng_manage_discussion_group_create
<no value>
Previous
Artur, May 31 at 22:32
lng_manage_linked_channel_about
Previous
Artur, May 31 at 22:26
lng_manage_history_visibility_title
Historial per a membres nous
Previous
Artur, May 31 at 22:22
lng_manage_discussion_group_link
<no value>
Previous
Artur, May 31 at 22:14
lng_url_auth_allow_messages
Previous
Artur, May 31 at 22:07
lng_manage_linked_channel_unlink
<no value>
Previous
Artur, May 31 at 22:02