Recent Translations

lng_filters_include_about
Trieu els xats i tipus de xats que apareixeran a la carpeta.
Previous
Artur, Jun 25 at 20:59
lng_premium_summary_about_animated_userpics
Vídeos de perfil animats a la llista de xats i als xats que us permeten expressar-vos millor.
Previous
Artur, Jun 25 at 20:14
lng_premium_summary_about_advanced_chat_management
Eines per a establir la carpeta predefinida, autoarxivar i amagar els xats nous de desconeguts.
Previous
Artur, Jun 25 at 20:13
lng_premium_summary_about_double_limits
Fins a 1.000 canals, 20 carpetes, 10 fixats, 20 enllaços públics, 4 comptes i més.
Previous
Artur, Jun 25 at 20:12
lng_premium_summary_about_more_upload
Mida màxima de fitxers ampliada de 2 a 4 GB per document, amb emmagatzematge il·limitat.
Previous
Artur, Jun 25 at 11:24
lng_settings_cloud_password_skip_hint
Previous
Rubén, Jun 23 at 06:03
lng_fave_sticker_limit_more
Aquest adhesiu n'ha reemplaçat un més antic. Podeu {link} a {count} adhesiu.Aquest adhesiu n'ha reemplaçat un més antic. Podeu {link} a {count} adhesius.
Previous
Artur, Jun 21 at 21:22
lng_manage_peer_send_title
Qui pot enviar missatges nous?
Previous
Rubén, Jun 20 at 18:22
lng_payments_terms_text
Subscriu-me i accepta les condicions del servei del {bot}?
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:14
lng_payments_terms_text
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:13
lng_passcode_about2
Feu-hi clic per a blocar el Telegram Desktop.
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:13
lng_passcode_about2
Feu-hi clic per a blocar l'aplicació.
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:13
lng_passcode_about2
Feu-li clic per a blocar el Telegram.
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:12
lng_settings_passcode_disable_sure
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:11
lng_settings_cloud_password_manage_about2
Aquest correu és l’única manera de recuperar la contrasenya.
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:11
lng_settings_cloud_password_manage_about2
Aquesta adreça és l’única manera de recuperar la contrasenya.
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:11
lng_settings_cloud_password_manage_about2
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:11
lng_settings_cloud_password_hint_subtitle
Pista de la contrasenya
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:10
lng_settings_cloud_password_hint_subtitle
Afegiu una pista
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:10
lng_settings_cloud_password_hint_subtitle
Afegiu una pista de la contrasenya
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:10
lng_settings_cloud_password_hint_subtitle
Pista de la contrasenya
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:10
lng_settings_cloud_password_hint_subtitle
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:10
lng_settings_cloud_password_skip_hint
<no value>
Previous
Rubén, Jun 20 at 12:09
lng_cloud_password_expired
Introduïu de nou la contrasenya.
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:38
lng_cloud_password_expired
Torneu a introduir la contrasenya.
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:38
lng_cloud_password_expired
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:38
lng_settings_cloud_password_manage_disable_sure
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:38
lng_settings_cloud_password_email_subtitle
Adreça de recuperació
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:36
lng_settings_cloud_password_email_subtitle
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:36
lng_passcode_create_button
<no value>
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:35
lng_passcode_create_title
Creeu un codi d'accés
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:35
lng_passcode_create_title
Creeu un codi d'accés local
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:35
lng_passcode_create_title
Creieu un codi d'accés local
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:35
lng_passcode_create_title
Creació d'un codi local
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:35
lng_passcode_create_title
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:35
lng_blocked_list_empty_description
Encara no hi ha ningú blocat.
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:34
lng_blocked_list_empty_description
Encara no heu blocat ningú.
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:34
lng_blocked_list_empty_description
Previous
Rubén, Jun 19 at 22:34
lng_premium_summary_subtitle_more_upload
4 GB de pujada
Previous
Rubén, Jun 19 at 19:24
lng_passcode_change_button
Desa el codi d'accés
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:05
lng_passcode_change_button
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:05
lng_settings_cloud_password_email_recovery_subtitle
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:05
lng_settings_cloud_password_password_subtitle
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:05
lng_settings_cloud_password_on
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:05
lng_settings_cloud_password_on
<no value>
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:05
lng_settings_cloud_password_off
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:05
lng_settings_cloud_password_off
Desactivat
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:05
lng_settings_cloud_password_off
<no value>
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:05
lng_settings_cloud_password_manage_email_new
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:04
lng_settings_cloud_password_check_subtitle
<no value>
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:04
lng_passcode_check_button
<no value>
Previous
Rubén, Jun 19 at 18:03
lng_premium_double_limits_about_pins
Fixeu fins a {count} xat a la llista de xats principalFixeu fins a {count} xats a la llista de xats principal
Previous
Artur, Jun 19 at 16:16
lng_premium_summary_about_animated_userpics
Els vídeos de perfil animats a la llista de xats i als xats us permeten expressar-vos millor.
Previous
Artur, Jun 19 at 13:30
lng_premium_summary_about_advanced_chat_management
Eines per a establir carpetes per defecte, autoarxivament i amagar els xats nous de desconeguts.
Previous
Artur, Jun 19 at 13:28
lng_premium_unlock_stickers
Desbloqueja adhesius prèmium
Previous
Rubén, Jun 19 at 13:22
lng_premium_summary_about_unique_reactions
Reaccions animades extra als missatges, disponibles només per a subscriptors del Premium.
Previous
Artur, Jun 19 at 13:16
lng_premium_summary_about_no_ads
Cap anunci s en canals públics on el Telegram de vegades en mostra.
Previous
Artur, Jun 19 at 13:14
lng_premium_unlock_reactions
Desbloqueja reaccions prèmium
Previous
Artur, Jun 19 at 13:08
lng_group_call_can_speak
Ara podeu parlar en {chat}.
Previous
Artur, Jun 19 at 13:05
lng_saved_gif_limit_more
Aquest GIF n'ha reemplaçat un altre més antic.
Podeu {link} a {count} GIF.
Aquest GIF n'ha reemplaçat un altre més antic.
Podeu {link} a {count} GIF.
Previous
Artur, Jun 19 at 12:53
lng_group_call_can_speak
Ja podeu parlar en {chat}.
Previous
Rubén, Jun 19 at 11:56
lng_restricted_send_media_until
Els administradors del grup us han restringit la publicació de contingut multimèdia fins al {date} a les {time}.
Previous
Rubén, Jun 19 at 11:55
lng_premium_summary_about_more_upload
Mida máxima de fitxers ampliada de 2 a 4 GB per document, amb emmagatzematge il·limitat.
Previous
Rubén, Jun 18 at 20:08
lng_premium_summary_about_more_upload
Mida de fitxers ampliada de 2 GB a 4 GB per document, emmagatzematge il·limitat en general.
Previous
Artur, Jun 18 at 20:06
lng_premium_summary_subtitle_more_upload
Fitxers fins a 4 GB
Previous
Artur, Jun 18 at 19:55
lng_filters_limit1
Heu assolit el límit d'**{count}** carpeta.Heu assolit el límit de **{count}** carpetes.
Previous
Rubén, Jun 18 at 19:52
lng_saved_gif_limit_title
Límit d'{count} GIF assolitLímit de {count} GIF assolit
Previous
Rubén, Jun 18 at 19:49
lng_fave_sticker_limit_title
Límit d'{count} adhesiu assolitLímit de {count} adhesius assolit
Previous
Artur, Jun 18 at 19:47
lng_premium_summary_about_double_limits
Fins a 1000 canals, 20 carpetes, 10 fixats, 20 enllaços públics, 4 comptes i més.
Previous
Artur, Jun 18 at 19:44
lng_file_size_limit1
No es pot enviar el document, perquè pesa més de {size}.
Previous
Artur, Jun 18 at 19:39
lng_file_size_limit_title
Fitxer massa gran
Previous
Artur, Jun 18 at 19:37
lng_manage_peer_send_only_members_about
Activeu-ho si voleu que els usuaris puguin enviar missatges només si un administrador ho aprova.
Previous
Artur, Jun 18 at 19:34
lng_manage_peer_send_approve_members
Aprova membres nous
Previous
Artur, Jun 18 at 19:32
lng_manage_peer_send_only_members
Només membres
Previous
Artur, Jun 18 at 19:32
lng_action_payment_used_recurring
Previous
Rubén, Jun 18 at 16:08
lng_reaction_premium_info
Previous
Rubén, Jun 18 at 16:05
lng_reaction_premium_no_group
No es permeten algunes reaccions en aquest grup.
Previous
Rubén, Jun 18 at 16:00
lng_reaction_premium_no_group
Previous
Rubén, Jun 18 at 15:59
lng_reaction_premium_no_channel
No es permeten algunes reaccions en aquest canal.
Previous
Rubén, Jun 18 at 15:59
lng_reaction_premium_no_channel
Algunes reaccions estan restringides en aquest canal.
Previous
Rubén, Jun 18 at 15:59
lng_reaction_premium_no_channel
Previous
Rubén, Jun 18 at 15:58
lng_fave_sticker_limit_link
augmenta el límit
Previous
Rubén, Jun 18 at 15:50
lng_saved_gif_limit_link
augmenta el límit
Previous
Rubén, Jun 18 at 15:49
lng_premium_unavailable
Aquesta opció requereix el **Telegram Premium**.

Malauradament, **Telegram Premium** no està disponible en la vostra regió.
Previous
Rubén, Jun 18 at 15:40
lng_sticker_premium_title
Amb efects
Previous
Rubén, Jun 18 at 15:37
lng_settings_cloud_password_start_about
Protegiu el vostre compte del Telegram amb una contrasenya addicional.
Previous
Rubén, Jun 18 at 15:35
lng_settings_cloud_password_start_about