QuickSwitcher.Description

**tabTAB** or **↑ ↓** to navigate, **⮐** to select, **escESC** to dismiss
67
Applied
**TAB** nebo **↑ ↓** pro navigaci, **⮐** pro výběr, **ESC** pro zrušení
71/67
Jirka, Nov 7, 2018 at 11:09