Recent Translations

Login.New.Email.Header
<no value>
Previous
Jirka, May 26 at 11:28
Login.New.Cancel.Confirm
Previous
Jirka, May 26 at 11:28
Login.New.Code.EnterCode
Previous
Jirka, May 26 at 11:28
Login.Sms.AppErr.GotoSite
<no value>
Previous
Jirka, May 26 at 11:28
Login.New.Password.Label
<no value>
Previous
Jirka, May 26 at 11:27
Login.QR1.Help1
Previous
Jirka, May 26 at 11:26
EmptyChat.Appearance.Light
<no value>
Previous
Jirka, May 19 at 08:18
NotificationSettings.NotificationTone
Tón upozorně
Previous
Jirka, May 19 at 05:23
ChannelStats.Overview.EnabledNotifications
Zaplá upozorně
Previous
Jirka, May 19 at 05:22
Stickers.Confirm.ClearRecentText
Jste si jisti, že chcete vyčistit nedávno použité lepky?
Previous
Jirka, Mar 24 at 00:27
Chat.Message.Sponsored.What
Previous
Jirka, Feb 22 at 17:14
EditTheme.SlugDesc
Pokaždé, když změníte Vaše téma, bude aktualizováno všem uživatelům. Kdokoli jej může instalovat pomocí odkazu.

Odkazy témat musí být delší než 5 znaků a mohou obsahovat a-z, 0-9 a podtržítka.
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:19
EditTheme.SelectFileDesc
Téma bude založeno na Vašich nynějších barvách a tapetě. Můžete toto také ručně změnit v souboru tématu.
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:18
DarkMode.Confirm.NightMode.Text
Máte zapnutý automatický noční mód. Pokud chcete změnit tmavé téma, musíte jej vypnout.
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:18
EditTheme.SelectUpdatedFileDesc
Ručním nahrátím změn ze souboru téma aktualizujete pro všechny jeho uživatele.
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:18
AppearanceSettings.FollowSystemAppearance.DefaultDay
Vyberte téma, které bude použité při světlém vzhledu Vašeho systému.
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:18
AppearanceSettings.FollowSystemAppearance.DefaultDark
Vyberte tmavé téma, které bude použito pro tmavý mód systému.
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:18
GeneralSettings.DarkMode.Description
Barevné téma pro noční mód a tmavé desktopy
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:18
NewTheme.Desc
Toto téma bude založeno na Vašem současném.
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:18
Theme.GetTheme.Error
Litujeme, toto téma pro macOS neexistuje.
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:17
Appearance.Confirm.RemoveText
Opravdu chcete toto téma odebrat?
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:17
ThemePreview.UsesCount
%d osoba používá toto téma%d lidé používají toto téma%d lidí používá toto téma%d lidí používá toto téma
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:17
AutoNight.Settings.PreferredTheme
PREFEROVANÉ NOČNÍ TÉMA
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:17
Appearance.CloudThemes
TÉMATA V CLOUDU
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:17
Appearance.ExportTheme
Exportovat téma
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:17
ThemePreview.Title
Náhled tématu
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:17
Chat.Action.ViewTheme
ZOBRAZIT TÉMA
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:17
AppearanceSettings.ColorTheme.Header
BAREVNÉ TÉMA
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
AppearanceSettings.FollowSystemAppearance.DefaultHeader
VÝCHOZÍ TÉMA
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
EditTheme.Title
Upravit téma
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
NewTheme.Placeholder
Jméno tématu
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
EditTheme.NamePlaceholder
Jméno tématu
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
NewTheme.Title
Nové motiv
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
Appearance.NewTheme
Nové téma
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
NewTheme.Title
Nové téma
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
Appearance.Confirm.RemoveTitle
Téma
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
SettingsSearch.Synonyms.Appearance.ColorTheme
téma
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
SettingsSearch.Synonyms.Appearance.AutoNightTheme
téma
Previous
Jirka, Dec 19, 2021 at 10:16
DisplayMeAs.Scheduled.Desc
Odběratelé kanálu budou upozorněni na začátek audiokonference %@.
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 12:06
VoiceChat.Toast.Stop
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 12:04
VoiceChat.Alert.Recording
Audio se nahrává
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 12:04
VoiceChat.Alert.Recording
<no value>
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 12:04
VoiceChat.Recording.Stop.Text
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 12:03
Call.Confirm.Discard.Voice.ToVoice.Text
Opustit audiokonferenci "%1$@" a začít novou v "%2$@"?
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 12:02
Call.Confirm.Discard.Voice.ToCall.Text
Ukončit hovor s "%1$@" a začít hovor s "%2$@"?
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 12:02
VoiceChat.Settings.PushToTalk.Desc
Pokud je okno hovoru otevřeno, můžete také použít ⎵ bez ohledu na toto nastavení.
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 12:02
Call.Confirm.Discard.Call.ToCall.Text
Ukončit hovor s "%1$@" a začít nový hovor s "%2$@"?
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 12:01
Call.Confirm.Discard.Call.ToVoice.Text
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 12:01
VoiceChat.AnonymousDisabledAlertText
Litujeme, jako anonymní správce se nemůžete připojit do audiokonferencí.
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:58
Channel.AdminLog.AllowedNewMembersToSpeak
%1$@ povolil nově příchozím v audiokonferenci mluvit
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:56
Chat.Service.VoiceChatInvitation
%1$@ pozval/a %2$@ do [hovoru](open)
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:55
Chat.Service.VoiceChatScheduledYou
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:54
VoiceChat.End.Text
Opravdu chcete opustit audiokonferenci?
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:53
Chat.Service.VoiceChatInvitationByYou
Pozval/a jste %1$@ do [hovoru](open)
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:53
Chat.Service.VoiceChatInvitationForYou
%1$@ Vás pozval/a do [hovoru](open)
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:53
ChatList.Service.VoiceChatScheduled
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:53
ChatList.Service.VoiceChatInvitation
%1$@ pozval/a %2$@ do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:52
VoiceChat.Settings.End.Confirm
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:52
Channel.AdminLog.MutedNewMembers
%1$@ ztlumil/a nově příchozí v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:51
Channel.AdminLog.UnmutedMutedParticipant
%1$@ zrušil/a ztlumení %2$@ v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:51
Chat.Service.VoiceChatFinished
%1$@ ukončil/a hovor (%2$@)
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:49
Channel.AdminLog.MutedParticipant
%1$@ ztlumil/a %2$@ v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:49
ChatList.Service.VoiceChatScheduledYou
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:48
ChatList.Service.VoiceChatInvitationByYou
Uživatel %1$@ byl pozván do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:47
ChatList.Service.VoiceChatInvitationForYou
%1$@ Vás pozval/a do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:47
Chat.Service.VoiceChatStarted
%1$@ zahájil/a [hovor](open)
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:47
VoiceChat.UserInvited
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:46
Chat.Service.VoiceChatScheduled.Channel
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:45
VoiceChat.Chat.StartNew
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:44
Chat.Service.VoiceChatStartedYou
Zahájil/a jste [hovor](open)
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:43
ChatList.Service.VoiceChatStarted
%1$@ založil audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:42
Channel.AdminLog.EndedVoiceChat
%1$@ ukončil/a audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:42
Channel.AdminLog.StartedVoiceChat
%1$@ zahájil/a hovor
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:42
Chat.VoiceChat.JoinLink.Unavailable
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:42
Chat.Service.VoiceChatFinishedYou
Ukončil/a jste hovor (%@)
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:41
ChatList.Service.VoiceChatFinished.Channel
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:41
ChatList.Service.VoiceChatScheduled.Channel
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:35
DisplayMeAs.New.ScheduleAs
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:35
ChatList.Service.VoiceChatStartedYou
Založil/a jste audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:34
Call.Confirm.Discard.Voice.Header
Audiokonference probíhá
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:33
DisplayMeAs.New.StartAs
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:33
Chat.GroupCall.Scheduled.Title
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:32
DisplayMeAs.Scheduled
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:32
VoiceChat.Settings.Title
Nastavení audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:31
Channel.EditAdmin.ManageCalls
Spravovat audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:29
Channel.AdminLog.CanManageCalls
Správa videohovor
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:29
Channel.AdminLog.CanManageCalls
Správa audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:29
ChatList.Service.VoiceChatStarted.Channel
<no value>
Previous
Jirka, Oct 9, 2021 at 11:29