Recent Translations

VoiceChat.End.ThirdmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:46
ReportReason.FakemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:46
CallFeedback.ReasonDroppedmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:46
CallFeedback.ReasonSilentRemotemacOS
Druhá strana mě neslyšila
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:46
CallFeedback.ReasonSilentRemotemacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:46
CallFeedback.ReasonSilentLocalmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:46
CallFeedback.ReasonDistortedSpeechmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:46
CallFeedback.ReasonInterruptionmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:46
CallFeedback.ReasonNoisemacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:46
CallFeedback.ReasonEchomacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
CallFeedback.SendmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
CallFeedback.IncludeLogsmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
CallFeedback.AddCommentmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
CallFeedback.VideoReasonLowQualitymacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
CallFeedback.VideoReasonDistortedmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
CallFeedback.WhatWentWrongmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
CallFeedback.TitlemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
Call.RatingModal.NotNowmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
Notification.ProximityReachedYou_1macOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
Notification.ProximityReachedYoumacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
Notification.ProximityReached_1macOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
Notification.ProximityReachedmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:45
VoiceChat.Settings.PushToTalk.UndefinedmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
CallSettings.InputLevelmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
VoiceChat.ClickToUnmute.Secondary.PressDefaultmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
VoiceChat.RemovePeer.Confirm.CancelmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
VoiceChat.RemovePeer.Confirm.OKmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
ChannelEventFilter.CallsmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
VoiceChat.Invite.GlobalSearchmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
VoiceChat.InviteMemberToGroupFirstAddmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
GeneralSettings.CallSettings.TextmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
GeneralSettings.CallSettings.HeadermacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
CallSettings.Device.DefaultmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
CallSettings.Camera.TitlemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
DeleteChat.DeleteGroupForAllmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:44
VoiceChat.Settings.PushToTalk.StopRecordingmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:43
VoiceChat.Settings.PushToTalkmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:43
VoiceChat.Settings.InputMode.PushToTalkmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:43
VoiceChat.Settings.InputMode.AlwaysmacOS
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:43
InvalidPhoneNumberAndroid
Neplatné telefonní číslo. Ověřte své telefoní číslo a zkuste to znovu.
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:43
EventLogRemovedLocationAndroid
un1 odebrán/a z místní skupiny
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:42
ImportErrorPeerInvalidAndroid
To vybrané konverzace nelze historii importovat.
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:41
PaymentTransactionMessage2Android
Převést **%1$s** botovi %2$s pro **%3$s**?
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:41
VoiceChat.Settings.TitlemacOS
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:58
VoiceChat.Video.Stream.VideomacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:58
VoiceChat.Video.VideoSource.CancelmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:57
VoiceChat.Video.VideoSourcemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:57
VoiceChat.Scheduled.HeaderLatemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:57
VoiceChat.Settings.Title.PlaceholdermacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:57
VoiceChat.JoinAs.Group_countablemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:57
DisplayMeAs.TitlemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:57
ExportedInvitation.DonemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
InviteLink.EmptyJoinDesc_countablemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
ExportedInvitation.LinkCreatedBymacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
ExportedInvitation.TitlemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
PeerInfo.fakemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
Mark.FakemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
VoiceChat.Status.ListeningmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
VoiceChat.Status.SpeakingmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
ChannelVisibiltiy.ManageLinksmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
ChannelVisibiltiy.Context.RevokemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
ChannelVisibiltiy.Context.CopymacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
ChannelVisibiltiy.PermanentLinkmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:56
InviteLink.Remaining_countablemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:55
InviteLink.RemainingmacOS
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:55
InviteLink.Joined_countablemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:55
ExportedInvitation.Status.RevokedmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:55
EditInvitation.OK.SavemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:55
EditInvitation.EditTitlemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:55
ExportedInvitation.Status.ExpiredmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:55
ChannelEventFilter.VoiceChatsmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:55
ChannelEventFilter.InvitesmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:55
ManageLinks.TitleCount_countablemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:55
ManageLinks.OtherAdminsmacOS
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:54
PeerInfo.InviteLinksmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:54
Channel.AdminLog.RevokedInviteLinkmacOS
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:54
Channel.AdminLog.DeletedInviteLinkmacOS
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:54
Channel.AdminLog.MessageChangedAutoremoveTimeoutRemovemacOS
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:54
Channel.AdminLog.MessageChangedAutoremoveTimeoutSetmacOS
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:54
Channel.AdminLog.EditedInviteLinkmacOS
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:53
EditInvitation.EnterNumbermacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:53
EditInvitation.OK.CreatemacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:53
EditInvitation.UnlimitedmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:53
EditInvitation.NumberOfUsersmacOS
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:53