Recent Translations

EventLogUnmutedParticipant
%1$s umožnil/a %2$s hovořit v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:56
EventLogUnmutedNewParticipants

%1$s povolil/a nově příchozím v audiokonferenci mluvit
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:56
EventLogUnmutedParticipantYou
Umožnil/a jste %1$s hovořit v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:54
EventLogUnmutedNewParticipantsYou
Noví účastníci audiokonference mohou hovořit
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:54
VoiceChatInvite
%1$s pozval/a %2$s do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:52
EventLogMutedParticipant
%1$s ztlumil/a %2$s v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:51
EventLogMutedNewParticipants
%1$s ztlumil/a nové účastníky audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:51
ChatContentVoiceChatInviteMulti_outgoing
%1$s osoba byla pozvána do audiokonference%1$s osoby byly pozvány do audiokonference%1$s osob bylo pozváno do audiokonference%1$s osob bylo pozváno do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:50
ChatContentVoiceChatInviteMulti
%1$s osoba byla pozvána do audiokonference%1$s osoby byly pozvány do audiokonference%1$s osob bylo pozváno do audiokonference%1$s osob bylo pozváno do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:49
VoiceChatInviteSelf
%1$s Vás pozval/a do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:47
VoiceChatInviteOther
Pozval/a jste %1$s do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:47
EventLogMutedParticipantYou
Ztlumil/a jste %1$s v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:47
EventLogMutedNewParticipantsYou
Noví účastníci audiokonference jsou ztlumeni
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:47
ChatContentVoiceChatInvite_outgoing
%1$s pozván/a do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:45
ChatContentVoiceChatInvite
%1$s pozván/a do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:45
ChatContentVoiceChatFinished_outgoing
Audiokonference ukončena (%1$s)
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:43
ChatContentVoiceChatFinished
Audiokonference ukončena (%1$s)
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:43
VoiceChatStartedBy
%1$s založil/a audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:42
VoiceChatEndedBy
%1$s ukončil hlasovou konverzaci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:42
ChatContentVoiceChatInviteYou
Byl/a jste pozván/a do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:41
VoiceChatStartedYou
Založil/a jste audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:34
VoiceChatEndedYou
Ukončil/a jste audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:34
ChatContentVoiceChatStarted_outgoing
Audiokonference založena
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:32
ChatContentVoiceChatStarted
Audiokonference založena
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:32
RightVoiceChats
Správa audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:30
EventLogPromotedManageVoiceChats
Spravovat audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:30
VoiceChatStarted
Audiokonference založena
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:30
VoiceChatEnded
Audiokonference ukončena
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:27
EventLogFilterVoiceChats
Audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:24
PrivacyPolicy
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:44
SlowMode
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:43
SlowModeOff
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:43
GameInvite
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:43
ThisDevice
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:43
Devices
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:43
DevicesTitle
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:43
CommitSignature
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:43
AppSignature
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:43
CreatedOn
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:43
SourceCode
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:42
ScanQR
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:42
url_privacyPolicy
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:40
ChatBackgroundPreview
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:40
ChatBackgroundApply
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:40
ChatBackgroundView
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:40
ChatBackground
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:40
ChatBackgroundTypePattern
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:39
ChatBackgroundTypeGradient
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:39
ChatBackgroundTypeMulticolor
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:39
ChatBackgroundTypeSolid
<no value>
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:39
CheckingForUpdates
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:06
LatestInstalled
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:06
DownloadUpdateSize
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:06
DownloadUpdate
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:06
AppUpdateAvailablePromptConfirm
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:06
RecordingRound
nahrává video
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:05
InAppUpdates
Aktualizace v aplikace
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:04
InAppUpdates
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:04
AutoUpdate
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:04
AutoUpdateNever
<no value>
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:04
AutoUpdateAlways
<no value>
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:04
AutoUpdateWiFi
<no value>
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:04
AutoUpdatePrompt
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:04
InstallBetas
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:04
CheckForUpdates
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:04
InstallUpdate
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:04
ChannelCreator
Zakladatel
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:37
LinkJoinOther

%1$s se připojil/a přes odkaz %3$s od %2$s
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:37
LinkJoinChannelOther
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:36
LinkJoinOther
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:36
ShareTextMyLink2
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:34
ShareTextMyLink
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:34
EventLogChangedYourVolume
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:34
EventLogChangedVolumeYou
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:34
EventLogChangedVolume
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:33
EventLogEditedInviteLinkNoLimit
<no value>
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:33
EventLogEditedInviteLinkExpireFuture
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:33
EventLogEditedInviteLinkExpireTomorrow
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:33
EventLogEditedInviteLinkExpireToday
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:33
EventLogEditedInviteLinkExpireNever
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:32
LinkExpiresFuture
<no value>
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:32
LinkExpiresTomorrow
<no value>
Previous
Jirka, Jul 9 at 05:32