Recent Translations

LocalGroup.Text
Kdokoli, kdo se nachází v blízkém okolí (sousedé, spolupracovníci, studenti, účastníci konference apod.) budou moci vidět tuto skupinu v sekci Lidé v okolí.
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:07
ScheduleVoiceChat.ChannelText
Odběratelé kanálu budou upozorněni na začátek audiokonference %@.
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:06
VoiceChat.EditTitleText
Upravit název této hlasové konference.
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:06
VoiceChat.RecordingStarted
Nahrávání audiokonference zahájeno
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:03
VoiceChat.VideoParticipantsLimitExceededExtended
Audiokonference přesahuje %@.
Noví účastníci mohou mít přístup pouze ke zvukovému streamu.
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:02
VoiceChat.RemoveAndBanPeerConfirmation
Opravdu chcete odebrat uživatele %1$@ z této audiokonference a blokovat ho v %2$@?
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:01
ScheduleVoiceChat.GroupText
Členové skupiny budou upozorněni na zahájení hlasové konference %@.
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:00
Conversation.VoiceChatMediaRecordingRestricted
Litujeme, nemůžete pořizovat audio video zprávy během audiokonference.
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:59
Call.VoiceChatInProgressMessage
Opustit audiokonferenci %1$@ a začít novou v %2$@?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:59
VoiceChat.ChatFullAlertText
Litujeme, tato audiokonference má momentálně příliš mnoho účastníků.
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:58
VoiceChat.AnonymousDisabledAlertText
Litujeme, jako anonymní správce se nemůžete připojit do audiokonferencí.
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:58
Call.CallInProgressVoiceChatMessage
Ukončit hovor s %1$@ a začít nový hovor s %2$@?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:57
VoiceChat.DisplayAsSuccess
Účastníci této audiokonference vás nyní uvidí jako **%@**.
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:57
Notification.VoiceChatScheduledTomorrow

%1$@ naplánoval/a audiokonferenc na zítřek %2$@
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:57
PUSH_CHAT_VOICECHAT_INVITE
%2$@|%1$@ pozval/a %3$@ do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:57
Notification.VoiceChatScheduledToday
%1$@ naplánoval/a začátek audiokonference dnes v %2$@
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:56
Channel.AdminLog.AllowedNewMembersToSpeak

%1$@ povolil nově příchozím v audiokonferenci mluvit
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:56
PUSH_CHAT_VOICECHAT_INVITE_YOU
%2$@|%1$@ Vás pozval/a do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:55
Call.VoiceChatInProgressMessageCall
Opustit audiokonferenci v %1$@ a zavolat %2$@?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:55
Call.VoiceChatInProgressCallMessage
Opustit audiokonferenci v %1$@ a zavolat uživateli %2$@?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:55
VideoChat.RecordingSaved
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:55
VoiceChat.LeaveConfirmation
Opravdu chcete opustit tuto audiokonferenci?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:53
VoiceChat.CancelConfirmationText
Opravdu chcete zrušit plánovanou audiokonferenci?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:53
Notification.VoiceChatScheduled
%1$@ naplánoval/a audiokonferenci na %2$@
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:52
VoiceChat.EndConfirmationText
Opravdu chcete ukončit tuto audiokonferenci?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:52
Notification.VoiceChatInvitation
%1$@ pozval/a %2$@ do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:52
Channel.AdminLog.MutedNewMembers
%1$@ ztlumil/a nově příchozí v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:51
Channel.AdminLog.UnmutedMutedParticipant
%1$@ zrušil/a ztlumení %2$@ v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:51
CHAT_VOICECHAT_INVITE
%1$@ pozval/a %3$@ do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:50
Notification.VoiceChatEndedGroup
%1$@ ukončil/a audiokonferenci (%2$@)
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:49
Channel.AdminLog.MutedParticipant
%1$@ ztlumil/a %2$@ v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:49
PUSH_CHAT_VOICECHAT_END
%2$@|%1$@ ukončil/a audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:48
PUSH_CHAT_VOICECHAT_START
%2$@|%1$@ založil/a audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:47
Notification.VoiceChatScheduledTomorrowChannel
Audiokonference začíná zítra v %@
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:47
Notification.VoiceChatInvitationForYou
%1$@ Vás pozval/a do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:47
CHAT_VOICECHAT_INVITE_YOU
%1$@ Vás pozval/a do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:46
Notification.VoiceChatScheduledTodayChannel
Audiokonference začíná dnes v %@
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:46
VoiceChat.UserInvited
Uživatel **%@** pozván do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:46
VoiceChat.EditTitleSuccess
Název audiokonference změněn na **%@**.
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:44
VoiceChat.CreateNewVoiceChatText
Audiokonference skončila. Začít novou?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:44
VoiceChat.InvitedPeerText
Uživatel %@ byl pozván do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:43
Conversation.ScheduledVoiceChatStartsTomorrow
Audiokonference začíná zítra v %@
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:43
Notification.VoiceChatStarted
%1$@ založil audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:42
Channel.AdminLog.EndedVoiceChat
%1$@ ukončil/a audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:42
Channel.AdminLog.StartedVoiceChat
%1$@ založil hlasový hovor
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:42
CHAT_VOICECHAT_START
%1$@ založil/a audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:41
Conversation.ScheduledVoiceChatStartsToday
Audiokonference začíná dnes v %@
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:41
VoiceChat.RecordingInProgress
Audiokonference se nahrává
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:40
Notification.VoiceChatScheduledChannel
Audiokonference naplánována na %@
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:35
VoiceChat.EditTitleRemoveSuccess
Název audiokonference byl odstraněn.
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:35
VoiceChat.PeerJoinedText
%@ se připojil/a do videohovor
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:34
VoiceChat.PeerJoinedText
%@ se připojil/a do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:34
Call.VoiceChatInProgressTitle
Audiokonference probíhá
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:33
VoiceChat.EditTitle
Upravit název audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:33
Notification.VoiceChatEnded
Audiokonference skončila (%@)
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:32
Conversation.ScheduledVoiceChat
Plánovaná audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:31
Conversation.ScheduledVoiceChatStartsOn
Audiokonference začíná %@
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:31
ChannelInfo.ScheduleVoiceChat
Naplánovat termín audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:31
ScheduleVoiceChat.Title
Naplánovat audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:31
ScheduleVoiceChatChannel.Title
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:31
Channel.AdminLog.CanManageCalls
Správa audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:29
Notification.VoiceChatStartedChannel
Audiokonference byla zahájena
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:29
CallList.ActiveVoiceChatsHeader
AKTIVNÍ AUDIOKONFERENCE
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:28
VoiceChat.RecordTitle
<no value>
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:27
VoiceChat.LeaveVoiceChat
Opustit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:26
ChannelInfo.CreateVoiceChat
Založit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:26
VoiceChat.CancelVoiceChat
Zrušit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:26
VoiceChat.LeaveAndCancelVoiceChat
Zrušit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:26
VoiceChat.CancelConfirmationTitle
Zrušit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:26
VoiceChat.EditTitleTitle
Název audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:26
Invitation.JoinVoiceChat
Připojit se ke audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:25
Conversation.JoinVoiceChat
PŘIPOJIT SE DO AUDIOKONFERENCE
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:25
VoiceChat.EndConfirmationTitle
Ukončit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:24
VoiceChat.LeaveAndEndVoiceChat
Ukončit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:24
VoiceChat.EndVoiceChat
Ukončit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:24
Channel.AdminLogFilter.EventsCalls
Audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:23
VoiceChat.Title
Audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:23
PeerInfo.ButtonVoiceChat
Audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:23
Conversation.VoiceChat
Audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:23
VoiceChat.VideoParticipantsLimitExceededExtended
Audiokonference přesahuje %@.
Noví účastníci budou mít přístup pouze ke zvukovému streamu.
Previous
Jirka, Aug 28 at 10:06
Call.CameraOrScreenTooltip
Zapněte kameru nebo sdílení obrazovky
Previous
Jirka, Aug 28 at 10:05
InviteLink.PeopleJoined
%@ uživatel připojený%@ uživatelé připojení%@ uživatelů připojeno%@ uživatelů připojeno
Previous
Jirka, Aug 25 at 11:12
UserInfo.ContactForwardTooltip.ManyChats.One
Kontakt přeposlán **%@** a %@ dalším
Previous
Jirka, Aug 24 at 08:38
Preview.SaveToCameraRoll
Uložit do Fotek
Previous
Jirka, Aug 23 at 17:59
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_PHOTOS_TEXT
PUSH_CHANNEL_MESSAGE_VIDEOS_TEXT
Call.CameraOrScreenTooltip
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:49
VoiceChat.VideoPreviewTabletScreen
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:49