Recent Translations

lng_group_call_schedule_notified_channel
Odběratelé kanálu budou upozorněni na začátek audiokonference {duration}.
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:07
lng_action_group_call_scheduled_channel
Audiokonference naplánována na {date}
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:06
lng_action_group_call_finished
Audiokonference ukončena ({duration})
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:06
lng_group_call_recording_stopped
Nahrávání audiokonference zastaveno.
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:05
lng_action_group_call_started_channel
Audiokonference byla zahájena
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:05
lng_group_call_recording_saved
Nahrávka konverzace uložena do Uložených Zpráv.
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:04
lng_group_call_is_recorded
Audiokonference se nahrává
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:04
lng_group_call_recording_started
Audiokonference se nahrává
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:04
lng_group_call_over_limit
Audiokonference přesahuje {count} účastníka.
Noví účastníci budou mít přístup pouze ke zvukovému streamu.
Audiokonference přesahuje {count} účastníky.
Noví účastníci budou mít přístup pouze ke zvukovému streamu.
Audiokonference přesahuje {count} účastníků.
Noví účastníci budou mít přístup pouze ke zvukovému streamu.
Audiokonference přesahuje {count} účastníků.
Noví účastníci budou mít přístup pouze ke zvukovému streamu.
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:02
lng_group_call_create_sure_channel
Opravdu chcete začít audiokonferenci v tomto kanále pod svým osobním účtem?
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:01
lng_group_call_schedule_notified_group
Členové skupiny budou upozorněni {duration} do zahájení hlasové konference.
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:01
lng_group_call_join_sure_personal
Opravdu se chcete připojit k této audiokonferenci pod svým osobním účtem?
Previous
Jirka, Oct 9 at 12:00
lng_group_call_no_anonymous
Litujeme, jako anonymní správce se nemůžete připojit do audiokonferencí.
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:59
lng_group_call_close_sure
Audiokonference naplánována. Můžete tento panel zavřít.
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:59
lng_group_call_leave_to_other_sure
Opravdu chcete opustit aktuální audiokonferenci, a připojit se k této?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:59
lng_group_call_too_many
Litujeme, tato audiokonference má momentálně příliš mnoho účastníků.
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:58
lng_group_call_switch_done
Účastníci této audiokonference Vás nyní uvidí jako **{user}**
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:58
lng_group_call_join_as_changed
Účastníci této audiokonference Vás nyní uvidí jako {name}
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:57
lng_admin_log_participant_volume
{from} změnil/a hlasitost konverzace pro {user} na {percent}
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:57
lng_group_call_invite_done_many
Do videokonference byl pozván **{count} člen**Do videokonference byli pozváni **{count} členové**Do videokonference byli pozváno **{count} členů**Do videokonference byli pozváno **{count} členů**
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:56
lng_admin_log_allowed_unmute_self

{from} povolil nově příchozím v audiokonferenci mluvit
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:55
lng_group_call_start_now_sure
Opravdu chcete zahájit audiokonferenci nyní?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:55
lng_group_call_remove_channel
Odebrat {channel} z audiokonference?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:55
lng_group_call_recording_stop_sure
Chcete ukončit nahrávání této audiokonference?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:53
lng_call_leave_to_other_sure
Opravdu chcete opustit aktuální audiokonferenci, a připojit se k této?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:53
lng_action_group_call_scheduled_group
{from} naplánoval/a audiokonferenci na {date}
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:48
lng_action_group_call_finished_group
{from} ukončil/a audiokonferenci ({duration})
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:48
lng_admin_log_disallowed_unmute_self
{from} ztlumil/a nově příchozí v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:48
lng_admin_log_unmuted_participant
{from} zrušil/a ztlumení {user} ve videohovor
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:47
lng_admin_log_unmuted_participant
{from} zrušil/a ztlumení {user} v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:46
lng_group_call_invite_done_user
Uživatel {user} pozván do audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:46
lng_group_call_leave_sure
Opravdu chcete opustit audiokonferenci?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:46
lng_group_call_title_changed
Název audiokonference změněn na {title}
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:45
lng_admin_log_muted_participant
{from} ztlumil/a {user} v audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:45
lng_group_call_create_sure
Založit v této skupině audiokonferenci?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:44
lng_admin_log_started_group_call
{from} založil audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:43
lng_group_call_join_confirm
Připojit se kaudiokonferenci {chat}?
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:35
lng_action_group_call_started_group
{from} založil audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:35
lng_admin_log_discarded_group_call
{from} ukončil/a audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:35
lng_group_call_starts
Audiokonference začíná {when}
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:34
lng_group_call_start_as_header
Začít audiokonferenci jako...
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:33
lng_group_call_join_as_header
Připojit k audiokonferenci jako...
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:33
lng_group_call_schedule
Naplánovat audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:33
lng_group_call_edit_title
Upravit název audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:33
lng_group_call_scheduled_title
Plánovaná audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:32
lng_group_call_schedule_title
Naplánovat audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:31
lng_rights_group_manage_calls
Spravovat audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:29
lng_admin_log_admin_manage_calls
Správa audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:29
lng_group_call_cancel
Zrušit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:27
lng_group_call_also_cancel
Zrušit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:27
lng_group_call_leave_title
Opustit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:27
lng_group_call_edit_title_header
Název audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:27
lng_group_call_end
Ukončit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:24
lng_action_invite_user_chat
audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:24
lng_group_call_also_end
Ukončit audiokonferenci
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:24
lng_admin_log_filter_voice_chats
Audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:24
lng_group_call_title
Audiokonference
Previous
Jirka, Oct 9 at 11:23
lng_tray_icon_text
Telegram stále běží. Toto nastavení můžete měnit z menu Nastavení.
Pokud tato ikonka zmizí z
oznamovací oblasti, můžete ji tam přetáhnout ze skrytých ikon.
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:03
lng_ttl_about_duration2
7 dnech
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:02
lng_ttl_about_duration1
24 hodinách
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:02
lng_manage_messages_ttl_after2
7 dnů
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:02
lng_manage_messages_ttl_after1
24 hodin
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:02
lng_cloud_password_reset_ready
<no value>
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:02
lng_cloud_password_reset_cancel
<no value>
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:02
lng_cloud_password_reset_title
<no value>
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:01
lng_cloud_password_reset_cancel_title
<no value>
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:01
lng_profile_gifs_header
<no value>
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:01
lng_scheduled_messages_empty
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:01
lng_manage_messages_ttl_after3
<no value>
Previous
Jirka, Aug 23 at 18:01
lng_ttl_about_duration3
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:48
lng_call_screencast
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:47
lng_media_gif_empty
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:47
lng_media_selected_gif
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:47
lng_media_type_gifs
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:47
lng_profile_gifs
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:47
lng_cloud_password_reset_ok
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:46
lng_cloud_password_reset_in
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:46
lng_box_no
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:45
lng_box_yes
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:45
lng_group_call_failed_camera
Nemůžu zapnout kameru. Možná ji využívá jiná aplikace. Zkuste vypnout ostatní aplikace.
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:49
lng_photo_editor_menu_duplicate
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:48
lng_photo_editor_menu_flip
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:48
lng_photo_editor_menu_delete
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:48
lng_masks_installed
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:48
lng_masks_has_been_archived
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:48
lng_stickers_add_masks
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:48
lng_stickers_share_masks
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:48
lng_masks_archive_pack
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:48
lng_masks_count
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:48
lng_stickers_masks_tab
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:47
lng_switch_masks
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:47
lng_edit_photo_editor_hint
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:47
lng_settings_angle_backend_disabled
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:47
lng_settings_angle_backend_opengl
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:47
lng_settings_angle_backend_d3d11on12
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:47