Recent Translations

PeopleJoined
%1$d uživatel připojen%1$d lidé připojeni%1$d lidí připojeno%1$d lidí připojeno
Previous
Jirka, Aug 25 at 11:12
AutoDelete7Days
7 dní
Previous
Jirka, Aug 23 at 17:59
IsRecordingVideo
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:53
RecordingVideoStatus
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:53
SelectingContact
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:53
SelectingLocation
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:52
IsSelectingContact
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:52
IsSelectingLocation
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:52
ChatsDeletedUndo
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:52
SecretChatTimerMonths
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:51
SpeedVeryFast
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:51
SpeedFast
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:51
SpeedNormal
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:51
SpeedSlow
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:51
SpeedVerySlow
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:51
Speed
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:51
AutoDelete1Month
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:51
VoipFrontCamera
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:51
VoipPhoneScreen
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:51
VoipBackCamera
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:50
VoipShareVideo
<no value>
Previous
Jirka, Aug 11 at 08:50
InvalidPhoneNumber
Neplatné telefonní číslo. Ověřte své telefoní číslo a zkuste to znovu.
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:43
EventLogRemovedLocation
un1 odebrán/a z místní skupiny
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:42
ImportErrorPeerInvalid
To vybrané konverzace nelze historii importovat.
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:41
PaymentTransactionMessage2
Převést **%1$s** botovi %2$s pro **%3$s**?
Previous
Jirka, Jul 18 at 09:41
RestorePasswordResetPassword
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:39
RestorePasswordResetPasswordOk
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:39
PasswordHintTextLogin
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:39
PleaseEnterNewSecondPasswordHint
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:39
PleaseEnterNewFirstPasswordHint
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:39
NewPassword
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:38
CheckPasswordBackToSettings
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:38
CheckPasswordWrong
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:38
CheckPasswordPerfectInfo
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:38
CheckPasswordPerfect
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:38
CheckPasswordInfo
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:38
CheckPassword
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:38
YourPasswordRememberNo
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:38
YourPasswordRememberYes
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:38
YourPasswordHeader
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:37
CheckPhoneNumberNo
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:37
CheckPhoneNumberYes
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:37
CheckPhoneNumber
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:37
EnterYourTelegramPasscode
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:37
AccDescrFingerprint
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:37
DebugMenuCheckAppUpdate
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:37
CancelPasswordResetYes
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:36
CancelPasswordResetNo
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:36
CancelReset
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:35
RestorePasswordResetIn
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:35
ResetPassword
<no value>
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:34
ActionGroupCallEndedByYou
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:34
ActionGroupCallEndedBy
Previous
Jirka, Jul 17 at 15:33
VoipChatStartsIn
Začátek
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:11
VoipVideoScreenSharingTwoLines
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:07
VoipVideoOnPause
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:07
VideoPreview
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:06
VoipChatRecentCalls
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:06
ImportStickersRemove
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:06
ImportStickersLinkInvalid
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:06
ImportStickersDoneTitle
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:06
ImportStickersRemoveMenu
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:05
BotsMenuTitle
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:05
ImportStickersProcessing
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:02
AppUpdateRemindMeLater
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:02
AppUpdateDownloadNow
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:02
AppUpdateChangelogEmpty
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:02
AppUpdateVersionAndSize
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:02
AppUpdateNow
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:02
AppUpdateDownloading
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:01
AppUpdate
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:01
ImporImportingStickersService
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:01
ImportStickersImportingTitle
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:01
ImportStickersLinkChecking
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:01
ImportStickersEnterUrlInfo
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:01
ImportStickersLinkInvalidShort
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:01
ImportStickersLinkInvalidLong
Previous
Jirka, Jul 8 at 06:00
ImportStickersLinkTaken
Previous
Jirka, Jul 8 at 05:57
ImportStickersLinkAvailable
Odkaz je dostupný-
Previous
Jirka, Jul 8 at 05:57
ImportStickersLinkAvailable
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 05:57
ImportStickersEnterNameInfo
Previous
Jirka, Jul 8 at 05:56
ImportStickersEnterName
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 05:56
ImportStickers
<no value>
Previous
Jirka, Jul 8 at 05:56
BackgroundToUser
Previous
Jirka, Jul 8 at 05:56
BackgroundToChats
Previous
Jirka, Jul 8 at 05:56
BackgroundToGroup
Previous
Jirka, Jul 8 at 05:56