Page5Message

**Telegram** has no limits on
the
the size of
your media and chats.
63
Applied
**Telegram**ek ez dio mugarik ezartzen zure fitxategi eta elkarrizketen tamainari.
82/63
1
Enrique Ayesta Perojo, Dec 11, 2018 at 22:27
Applied
**Telegram**ek ez dioe mugarik ezartzen zure fitxategi eta elkarrizketen tamainarei.
81/63
1
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:17