NoSharedFiles

Share files and documents in this chat and access them on any of your devices.
78
Applied
فایل‌ها و سندها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید و بر روی هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
101/78
Gazelle, Jan 2, 2020 at 12:52
Applied
در این گفتگو پرونده و فایل به اشتراک بگذارید و از دستگاه های دیگر خود به آنها دسترسی داشته باشید.
97/78
4
Ğąme Ǿver!, Oct 10, 2017 at 21:18
Applied
فایل ها و اسناد را در این گفتگو به اشتراک بگذارید و روی هر دستگاهتان به آنها دسترسی داشته باشید.
96/78
2
Ryuk, Oct 16, 2017 at 04:39
Applied
فایل ها و اسناد این چت رو به اشتراک بذار و از طریق همه دستگاهات به اونا دسترسی داشته باش .
93/78
11
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
فایل‌ها و اسناد را در این گفتگو به اشتراک بگذارید و بر روی هر دستگاهتان به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
100/78
Gazelle, Oct 22, 2017 at 01:14
Applied
فایل‌ها و سندها را در این گفتگو به اشتراک بگذارید و از هر دستگاه خود به آن‌ها دسترسی داشته باشید.
97/78
11
Gazelle, Dec 1, 2017 at 15:18
1 comment
سلیم خدادادیDec 28, 2017 at 14:34Reply
سلام