Recent Translations

ThemePreviewDialogMessage8
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:18
ThemePreviewDialog8
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:18
ThemePreviewDialog7
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:16
ThemePreviewDialogMessage6
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:14
ThemePreviewDialog6
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:14
ThemePreviewDialogMessage5
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:13
ThemePreviewDialog5
دزدای دریایی پیر
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:13
ThemePreviewDialog5
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:13
ThemePreviewDialogMessage4
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:13
ThemePreviewDialog4
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:12
ThemePreviewDialog3
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:11
ThemePreviewDialogMessage1
منو یاد یه ضرب‌المثل چینی می...
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:08
ThemePreviewDialogMessage2
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:08
ThemePreviewDialog2
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:08
ThemePreviewDialogMessage1
منو یاد یه ضرب‌المثل چینی میندا...
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:07
ThemePreviewDialogMessage1
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:07
ThemePreviewDialog1
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 6 at 10:05
ThemePreviewDialogMessage3
Previous
MR. Garcia, Sep 5 at 22:38
Create
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 5 at 09:19
ThemePreviewLine1
رامین، باید برات چند آهنگ پیدا کنیم 🎶.
Previous
Ghazaleh, Sep 4 at 08:24
ThemePreviewLine1
رامین، باید برات چند آهنگ پیدا کنیم \uD83C\uDFB6.
Previous
Ghazaleh, Sep 4 at 08:24
ExportTheme
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 4 at 08:23
BackgroundColorSinglePreviewLine1
جهت اعمال پس‌زمینه بر روی 'تنظیم' فشار دهید.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:45
AutoplayVideoInfo
جهت فعال کردن صدا، بر روی دکمه‌های تنظیم صدا فشار دهید.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:45
NewThemeTitle
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:40
EditThemeTitle
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:40
ThemeNameInvalid
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:27
ThemeNamePlaceholder
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:26
ThemePreviewTitle
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:26
ThemePreviewLine1
رامین، باید برایت چند آهنگ پیدا کنیم \uD83C\uDFB6.
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:24
ThemePreviewLine3Reply
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:23
ThemePreviewLine4
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:23
ThemePreviewSongTitle
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:22
ThemePreviewSongPerformer
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:22
FontSizePreviewName
باب هریس
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:21
NewThemePreviewName
<no value>
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:20
NewThemePreviewReply
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:20
NewThemePreviewLine1
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:20
NewThemePreviewLine2
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:20
UseDifferentTheme
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:19
ChooseTheme
Previous
Ghazaleh, Sep 3 at 19:18
PrivacyForwardsTitle
چه کسی می‌تواند در هنگام هدایت پیام‌های من، پیوندی به حساب کاربری من اضافه کند؟
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:33
EventLogFilterNewAdmins
مدیران جدید
Previous
Ghazaleh, Sep 2 at 12:29
NotificationMessageScheduledName
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 22:24
ChannelTooMuch
متأسفانه شما عضو گروه‌ها و کانال‌های بسیاری هستید. لطفاً پیش از ایجاد گروه یا کانال جدید برخی از آن‌ها را ترک کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 15:15
VoipPeerIncompatible
**%1$s** از یک پروتکل نامناسب استفاده می‌کند. او باید نرم‌افزار خود را بروزرسانی کند تا شما بتوانید با او تماس بگیرید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 14:53
CompatibilityChat
%1$s از یک نسخه قدیمی تلگرام استفاده می‌کند، به همین دلیل عکس‌های محرمانه در حالت سازگار نمایش داده می‌شوند.

زمانی که %2$s تلگرام خود را به‌روزسانی کند، عکس‌هایی با زمان‌سنج 1 دقیقه یا کمتر در حالت «لمس و نگه داشتن جهت مشاهده» شروع به کار می‌کنند و هر زمان که طرف مقابل از صفحه عکس بگیرد شما مطلع خواهید شد.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 13:00
ChangePasscodeInfo
هنگامی که شما یک گذرواژه اضافه تنظیم کنید، یک نماد قفل در صفحه گفتگوها ظاهر می‌شود. برای قفل کردن و باز نمودن برنامه آن را لمس کنید.

توجه: اگر گذرواژ
ه را فراموش کنید، باید برنامه را به کلی حذف کرده و مجدداً آن را نصب نمایید. در این صورت، تمامی گفتگوهای محرمانه از بین خواهند رفت.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:59
ChannelAdminsInfo
شما می‌توانید مدیرانی را به کانال خود اضافه کنید تا در مدیریت آن به شما کمک کنند. برای حذف آن‌ها لمس کنید و نگه دارید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:55
MegaAdminsInfo
شما می‌توانید مدیرانی را به گروه خود اضافه کنید تا در مدیریت آن به شما کمک کنند. برای حذف آن‌ها لمس کنید و نگه دارید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:54
CreateNewThemeHelp
برای مشاهده فهرستی از عناصر در هر صفحه نماد پالت را لمس کرده و آن‌ها را ویرایش کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:54
MobileVisibleInfo
در صورت لمس **تأیید**، شماره تلفن شما برای %1$s قابل مشاهده خواهد شد.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:54
NoChatsContactsHelp
با لمس دکمه مداد در گوشه پایین سمت راست پیام‌رسانی را شروع کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:54
NoChatsHelp
با فشردن دکمه مداد در گوشه پایین سمت راست پیام‌رسانی را شروع کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:53
TosAgeText
جهت تأیید این که سن شما %1$s یا بیشتر است، گزینه پذیرش را لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:52
Accept
پذیرفتن
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:50
Agree
پذیرفتن
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:50
HoldToVideo
برای ضبط ویدیو نگه دارید. برای تغییر به ضبط صدا لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:48
HoldToAudio
برای ضبط صدا نگه دارید. برای تغییر به ویدیو لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:48
TerminateWebSessionInfo
برای قطع اتصال حساب کاربری تلگرام خود لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:48
GalleryPermissionText
جهت اجازه دسترسی به گالری لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:48
CameraPermissionText
جهت اجازه دسترسی به دوربین لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:47
UnblockText
روی کاربر لمس کنید و نگه دارید تا مسدودیت او رفع شود.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:47
RemoveFromListText
بر روی کاربر لمس کرده و نگه دارید تا حذف شود.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:47
UnbanText
بر روی کاربر بزنید و نگه دارید تا محرومیت رفع شود.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:46
UnbanText
بر روی کاربر لمس کرده و نگه دارید تا محرومیت رفع شود.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:46
TerminateSessionInfo
برای پایان دادن بر روی نشست لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:45
ConnectingToProxyTapToDisable
برای غیرفعال کردن پروکسی اینجا را لمس کنید...
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:44
TypeLocationGroupEdit
جهت افزودن یک لینک دائم لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:44
PassportCorrectErrors
برای اصلاح خطاها لمس کنید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:41
EditMessageMedia
برای ویرایش رسانه لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:40
TapToChangePhone
برای تغییر شماره تلفن لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:40
TapToDownload
جهت دانلود لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:39
TapHereGifs
جهت دسترسی به گیف‌های ذخیره شده اینجا را لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:39
TapToChange
برای تغییر لمس کنید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:39
TapForVideo
برای عکس گرفتن لمس کنید، برای ویدیو گرفتن نگه دارید
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:39
PrivacyPhoneInfo
کاربرانی که در حال حاضر شماره شما را در مخاطبین خود ذخیره کرده باشند، آن را در تلگرام خواهند دید.
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:23
OpenTheme
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:23
TypeScheduleMessage
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:22
MessageScheduleSend
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:22
MessageScheduleEditTime
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:22
MessageScheduleToday
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:21
Schedule
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:21
ScheduleMessage
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:21
ScheduledMessages
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:21
Reminders
<no value>
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:21
SetReminder
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:21
MessageScheduledOn
Previous
Ghazaleh, Aug 31 at 12:21