Recent Translations

CancelLinkSuccessTitle
موفق
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:55
AppUpdateDownloading
در حال دانلود %1$d%%...
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:55
SavingContentTitle
ذخیره محتوا
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:53
Filters
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:52
HistoryClearedUndo
تاریخچه پاک شد.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:52
GroupDeletedUndo
گروه حذف شد.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:52
ClearButton
پاک کردن
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:51
ChannelDeletedUndo
کانال حذف شد.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:51
AreYouSureClearHistoryFewChats
آیا از پاک کردن تاریخچه‌ی این گفتگوها اطمینان دارید؟
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:51
AreYouSureClearHistoryFewChats
آیا از پاک کردن تاریخچه در گفتگوهای انتخاب شده اطمینان دارید؟
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:51
ChatArchived
گفتگو بایگانی شد.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:50
ArchivePinned
بایگانی سنجاق شد.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:50
ArchiveHidden
بایگانی پنهان شد.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:49
ArchiveHiddenInfo
جهت مشاهده بایگانی صفحه را به سمت پایین بکشید.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:49
ChatsArchived
گفتگوها بایگانی شدند.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:49
WrongCode
شما کد اشتباهی را وارد کرده‌اید. لطفاً دوباره تلاش کنید.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:45
TermsOfServiceLogin
در صورت ثبت نام،
شما با *شرایط و ضوابط خدمات* موافقت می‌کنید.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:44
PasswordEmailInvalid
آدرس ایمیل نامعتبر است. لطفاً بررسی کنید که آن را درست وارد کرده باشید و سپس دوباره تلاش کنید.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:39
FingerprintNotRecognized
اثر انگشت شناسایی نشد. دوباره تلاش کنید.
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:38
RestoreEmailSent
ما کد بازیابی را به آدرس ایمیلی که شما ارائه کردید ارسال کرده‌ایم:

%1$s
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:38
RestoreEmailSent
کد بازیابی را به ایمیلی که ارائه کردید ارسال کرده‌ایم:

%1$s
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:37
RestoreEmailSent
ما کد بازیابی را به آدرس ایمیلی که شما ارائه کردید ارسال کرده‌ایم:

%1$s
Previous
Classy Crow, May 12 at 13:37
BotWebViewDeleteBot
حذف ربات
Previous
Classy Crow, May 8 at 16:21
Emoji1
شکلک‌ها و افراد
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:57
NotfificationsFrequencyTitle
تکرار اعلان‌ها
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:57
ErrorRingtoneInvalidFormat
فرمت فایل باید mp3 یا ogg باشد.
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:56
NotificationsSoundPrivate
صدای گفتگوهای خصوصی
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:56
NotificationsSoundChannels
صدای کانال‌ها
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:56
NotificationsSoundGroup
صدای گروه‌ها
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:55
BytesSent
بایت‌های ارسالی
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:55
BytesReceived
بایت‌های دریافتی
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:55
TypeLocationGroup
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:52
ClearSearchAlert
آیا از پاک کردن تاریخچه گفتگوی خود اطمینان دارید؟
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:51
ClearSearchSingleChatAlertText
آیا از حذف «%1$s» از تاریخچه جستجوی خود اطمینان دارید؟
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:51
ClearSearchSingleUserAlertText
آیا از حذف «%1$s» از تاریخچه جستجوی خود اطمینان دارید؟
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:50
RemoveDocumentsMessage
آیا می‌خواهید این مورد را از قسمت دانلودها حذف کنید؟آیا می‌خواهید این **%d مورد** را از قسمت دانلودها حذف کنید؟
Previous
Classy Crow, May 5 at 18:49
NearbyPeopleGreetingsDescription
پیامی بفرستید یا روی استیکر زیر بزنید تا نشان دهید که آماده گفتگو هستید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 09:19
NearbyPeopleGreetingsDescription
پیامی بفرستید یا بر روی استیکر زیر بزنید تا نشان دهید که آماده گفتگو هستید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 09:19
NoMessagesGreetingsDescription
پیامی بفرستید یا روی استیکر زیر بزنید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 09:19
NoMessagesGreetingsDescription
پیامی بفرستید یا بر روی استیکر زیر بزنید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 09:19
NearbyPeopleGreetingsDescription
پیامی ارسال کنید یا بر روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید تا نشان دهید که آماده گفتگو هستید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 09:19
NoMessagesGreetingsDescription
پیامی ارسال کنید یا بر روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 09:18
NearbyPeopleGreetingsDescription
پیامی بفرستید یا بر روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید تا نشان دهید که آماده گفتگو هستید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 08:03
NearbyPeopleGreetingsDescription
پیامی بفرستید یا روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید تا نشان دهید که آماده گفتگو هستید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 08:03
NearbyPeopleGreetingsDescription
پیامی ارسال کنید یا بر روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید تا نشان دهید که آماده گفتگو هستید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 08:03
NoMessagesGreetingsDescription
پیامی بفرستید یا روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 08:03
NoMessagesGreetingsDescription
پیامی ارسال کنید یا بر روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 08:03
NoMessagesGreetingsDescription
پیامی بفرستید یا بر روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 08:03
NearbyPeopleGreetingsDescription
پیامی بفرستید یا بر روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید تا نشان دهید که آماده گفتگو هستید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 08:02
NearbyPeopleGreetingsDescription
پیامی ارسال کنید یا بر روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید تا نشان دهید که آماده گفتگو هستید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 08:02
NoMessagesGreetingsDescription
پیامی ارسال کنید یا بر روی خوش‌آمدگویی زیر بزنید.
Previous
Classy Crow, Apr 29 at 08:02
BotRequestAttachPermission
**%1$s** از شما اجازه می‌خواهد که به عنوان گزینه‌ای در فهرست ضمیمه شما اضافه شود، تا شما بتوانید در هر گفتگویی به آن دسترسی داشته باشید.
Previous
Fair Dog, Apr 27 at 05:40
BotRequestAttachPermission
%1$s از شما اجازه می‌خواهد که به عنوان گزینه‌ای در فهرست ضمیمه‌های شما اضافه شود، تا شما بتوانید در هر گفتگویی به آن دسترسی داشته باشید.
Previous
Fair Dog, Apr 27 at 05:38
BotRemoveFromMenu
**%1$s** را از منوی ضمیمه حذف می‌کنید؟
Previous
Fair Dog, Apr 26 at 15:39
AddBotMessageAdminChannel
آیا از افزودن این ربات به عنوان مدیر کانال **%1$s** اطمینان دارید؟
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:55
AddBotMessageAdminGroup
آیا از افزودن این ربات به عنوان مدیر گروه **%1$s** اطمینان دارید؟
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:55
PushReactQuiz
%2$s به آزمون «%3$s» شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:41
PushReactPoll
%2$s به نظرسنجی «%3$s» شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:41
PushReactContect
%1$s: %2$s به مخاطب شما %3$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:41
PushReactGif
%1$s: %2$s به گیف شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:41
PushReactInvoice
%1$s: %2$s به صورت‌حساب شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:41
PushChatReactDoc
%1$s: %3$s به فایل شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:40
PushChatReactGeo
%1$s: %3$s به نقشه شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:40
PushChatReactGif
%1$s: %3$s به گیف شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:40
PushChatReactQuiz
%1$s: %3$s به آزمون «%4$s» شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:40
PushChatReactPoll
%1$s: %3$s به نظرسنجی «%4$s» شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:40
PushChatReactGame
%1$s: %3$s به بازی شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:40
PushChatReactPhoto
%1$s: %3$s به عکس شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:40
PushChatReactVideo
%1$s: %3$s به ویدیوی شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:40
PushChatReactRound
%1$s: %3$s به پیام ویدیویی شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:39
PushChatReactAudio
%1$s: %3$s به پیام صوتی شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:39
PushChatReactNotext
%1$s: %3$s به پیام شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:39
PushChatReactSticker
%1$s: %3$s به استیکر %4$s شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:39
PushChatReactGeoLive
%1$s: %3$s به موقعیت مکانی لحظه‌ای شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:39
PushChatReactContact
%1$s: %3$s به مخاطب شما %4$s در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:39
PushChatReactInvoice
%1$s: %3$s به صورت‌حساب شما در %2$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:38
PushReactGame
%1$s: %2$s به بازی شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:38
PushReactQuiz
%1$s: %2$s به آزمون «%3$s» شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:38
PushReactPoll
%1$s: %2$s به نظرسنجی «%3$s» شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:38
PushReactGeoLocation
%1$s: %2$s به موقعیت مکانی لحظه‌ای شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:38
PushReactGeo
%1$s: %2$s به نقشه شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:38
PushReactAudio
%1$s: %2$s به پیام صوتی شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:38
PushReactSticker
%1$s: %2$s به استیکر %3$s شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:38
PushReactDoc
%1$s: %2$s به فایل شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:38
PushReactRound
%1$s: %2$s به پیام ویدیویی شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:37
PushReactVideo
%1$s: %2$s به ویدیوی شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:37
PushReactPhoto
%1$s: %2$s به عکس شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:37
PushReactNoText
%1$s: %2$s به پیام شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:37
PushReactText
%1$s: %2$s به «%3$s» شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:37
PushChatReactText
%1$s: %3$s در %2$s به «%4$s» شما
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:37
MuteNotifications
بی‌صدا کردن اعلان‌ها
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:36
AutoDelete1Hour
<no value>
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:36
MuteFor1h
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:36
LowDiskSpaceMessage
دستگاه شما تقریباً دیگر فضای خالی ندارد. جهت آزادسازی فضای دیسک، می‌توانید تلگرام را طوری تنظیم کنید تا فقط رسانه‌‌های اخیر را در حافظه موقت ذخیره کند.
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:34
DebugMenuClearMediaCache
پاک کردن حافظه موقت رسانه ارسالی
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:32
ClearCacheFewChatsTitle
خالی کردن حافظه پنهان برای %1$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:31
ClearCacheFewChatsTitle
خالی کردن حافظه موقت برای %1$s
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:31
ClearTelegramCache
پاک کردن حافظه موقت تلگرام
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:31
ClearHistoryCache
حذف از حافظه موقت
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:31
TelegramCacheSize
%s حافظه موقت تلگرام
Previous
Fair Dog, Apr 22 at 03:31