lng_delete_for_everyone_hint

This will delete it for everyone in this chat.This will delete them for everyone in this chat.
48
Applied
این کار آن‌ را برای تمامی افراد در این گفتگو حذف خواهد کرد.این کار آن‌‌ها را برای تمامی افراد در این گفتگو حذف خواهد کرد.
62/48
Gazelle, Dec 8, 2017 at 15:36
Applied
این برای همه در گپ حذف خواهد شداین ها برای همه در گپ حذف خواهد شد
34/48
Mehrvarz, Oct 11, 2017 at 02:17
Applied
این کار آن‌ را برای تمامی افراد در این گفتگو حذف می‌کند.این کار آن‌‌ها را برای تمامی افراد در این گفتگو حذف می‌کند.
59/48
Gazelle, Dec 7, 2017 at 01:35