BotWebViewRequestCameraPermissionWithHint

Allow **%1$s** to access your camera?

The developer of **%1$s** will be able
to access your camera?

The developer of **%1$s** will be able to
when this web app is open.

Enable camera
access your camera when this web app is open.

Enable camera access
in Settings > Permissions > Camera.
184
Applied
Permitir a **%1$s** acceder á túa cámara?

O desenvolvedor de **%1$s** poderá acceder á túa cámara cando esta app web estea aberta.

Activa o acceso á cámara en Axustes > Permisos > Cámara.
189/184
Classy Beaver, Jun 8 at 11:11