BotWebViewRequestGeolocationPermissionWithHint

Allow **%1$s** to access your location?

The developer of **%1$s** will be able
to access your location?

The developer of **%1$s** will be able
when this web app is open.

Go
to access yourSettings > Permissions and turn **Location** on to share location when this web app is open.

Go to Settings > Permissions and turn **Location** on to share location
data.
209
Applied
Permitir a **%1$s** acceder á túa localización?

O desenvolvedor de **%1$s** poderá acceder á túa localización cando esta app web estea aberta.

Vai a Axustes > Permisos, e activa Localización para compartir datos de localización.
230/209
Classy Beaver, Jun 21 at 11:33