TelegramPassportCreatePasswordInfo

Please create a password to secure your personal data with end-to-end encryption.

This password will also be required whenever you log in to Telegram on a new device.
167
Applied
Por favor, crea un contrasinal para protexer os teus datos persoais con cifrado end-to-end.

Este contrasinal tamén será requirido cando inicies sesión en Telegram nun novo dispositivo.
185/167
Classy Beaver, Aug 19, 2019 at 16:53