Conversation.SecretChatContextBotAlert

Please note that inline bots are provided by third-party developers. For the bot to work, the symbols you type after the bot's username are sent to the respective developer.
173
Applied
Ten en conta que os bots integrados son creados por terceiras persoas. Para que o bot funcione, o que escribes despois do nome de usuario do bot é enviado ao seu desenvolvedor.
176/173
G82, Aug 26 at 23:14
Applied
Decátate de que os bots integrados son fornecidos por desenvolvedores externos. Para que o bot funcione, o que escribas despois do seu alcume é enviado ó seu desenvolvedor.
172/173
2
Iván, Dec 11, 2018 at 17:14
Applied
Ten en conta que os bots integrados son fornecidos por desenvolvedores externos.
Para que o bot funcione, os símbolos que escribes despois do nome do bot son enviados ao respectivo desenvolvedor.
195/173
2
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:55