SecretChatContextBotAlert

Please note that inline bots are provided by third-party developers. For the bot to work, the symbols you type after the bot's username are sent to theits respective developer.
173
Applied
Ten en conta que os bots integrados son creados por terceiras persoas. Para que o bot funcione, o que escribes despois do nome de usuario do bot é enviado ao seu respectivo desenvolvedor.
187/173
Classy Beaver, Dec 15, 2020 at 12:38
Applied
Decátate de que os bots integrados son fornecidos por desenvolvedores externos. Para que o bot funcione, o que escribas despois do seu alcume é enviado ó seu desenvolvedor.
172/173
1
Iván, Dec 11, 2018 at 17:14
Applied
Ten en conta que os bots integrados son creados por terceiras persoas. Para que o bot funcione, o que escribes despois do alias do bot é enviado ao seu desenvolvedor.
166/173
2
Fair Dog, Oct 21, 2018 at 11:21