AuthSessions.AddDevice.UrlLoginHint

Log InCritical
This code can be used to allow someone to log in to your Telegram account.

To confirm Telegram login, please go to Settings > Devices > Scan QR and scan the code.
163
Applied
Este código pode empregarse para permitir que alguén inicie sesión na túa conta de Telegram.

Para confirmar o inicio de sesión, vai a Axustes > Dispositivos > Escanear QR e escanea o código.
191/163
Classy Beaver, Dec 30, 2019 at 20:37