Account.Confirm.AskQuestion

Please note that Telegram Support is done by volunteers. We try to respond as quickly as possible, but it may take some time.

Please take
a while.

Please take a
look at the Telegram FAQ: it has important troubleshooting tips and answers to most questions.
235
Applied
Ten en conta que o soporte de Telegram está feito por voluntarios. Intentamos responder o máis rápido que podemos, pero pode levar un tempo.

Por favor, bótalle un ollo ás Preguntas frecuentes de Telegram: teñen respostas ás dúbidas máis habituais e resolución de problemas.
274/235
Classy Beaver, Sep 24, 2020 at 10:05