Channel.Admins.AddAdminError

Sorry, you're you can'tnot allowed to promote this user to become an admin.
66
Applied
Non tes permiso para converter este usuario en administrador.
61/66
Gabriel Penide Calvo, Oct 12, 2020 at 07:46
Applied
Disculpa, non estás autorizado a promover a este usuario a ser administrador
76/66
1
Adrián, Dec 16, 2018 at 19:17
Applied
Disculpa, non estás autorizado a promover a este usuario a ser administrador.
77/66
1
Adrián, Dec 16, 2018 at 19:20