Supergroup.Convert.Description

**In supergroups:**

• New members can see the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can pin important messagesadd a description to the group
• Creator can set a public link for the group
207
Applied
**Nos supergrupos:**

• Os novos membros poden ver o historial completo de mensaxes
• As mensaxes borradas desaparecerán para todos os membros
• Os administradores poden engadir unha descrición ao grupo
• O creador pode crear una ligazón pública para o grupo
258/207
Gabriel Penide Calvo, Feb 23, 2020 at 00:08