Supergroup.Convert.Description

**In supergroups:**

• New members can see the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can pin important messagesadd a description to the group
• Creator can set a public link for the group
Legacy string. Not used in the current version of the app.
207
Applied
**Nos supergrupos:**

• Os novos membros ven todo o historial
• Unha mensaxe eliminada desaparece para todos
• Pode engadirse unha descrición para o grupo
• O creador pode xerar unha ligazón pública
198/207
Classy Beaver, Jan 25 at 12:44
Applied
**Nos supergrupos:**

• Os novos membros poden ver o historial completo de mensaxes
• As mensaxes borradas desaparecerán para todos os membros
• Os administradores poden engadir unha descrición ao grupo
• O creador pode crear una ligazón pública para o grupo
258/207
Gabriel Penide Calvo, Feb 23, 2020 at 00:08