Recent Translations

PreviewSender.MediaTooltip
<no value>
Previous
G82, Aug 19 at 18:58
DiscussionController.Channel.Empty.Description
Previous
G82, Aug 19 at 18:55
SecureId.InsertPassword.Settings.Description
Chat.SecretChat.1Feature
- Usan encriptación end-to-end
Previous
G82, Aug 19 at 16:52
Chat.SecretChat.1Feature
- Usan cifrado end-to-end
Previous
G82, Aug 19 at 16:51
Chat.SendMessageSlowmodeError
Previous
G82, Aug 18 at 18:52
AppearanceSettings.ChatPreview.ZeroText
Previous
G82, Aug 17 at 17:23
AppearanceSettings.ChatPreview.UserName2
<no value>
Previous
G82, Aug 17 at 17:22
Channel.Admin.Role.Admin.Desc
Previous
G82, Aug 17 at 16:57
Channel.EventLog.MessageTransferedName
Previous
G82, Aug 17 at 16:49
DiscussionController.Channel.Set.Description
Previous
G82, Aug 17 at 16:47
PeerInfo.AddUserToContact
Previous
G82, Aug 17 at 16:43
PeerInfo.SharedMedia
Previous
G82, Aug 17 at 15:48
Chat.Context.SharedMedia
Previous
G82, Aug 17 at 15:48
PreviewSender.SendPhoto_countable
<no value>
Previous
G82, Aug 8 at 14:46
PreviewSender.FileTooltip
Previous
G82, Aug 8 at 14:46
PreviewSender.SendMedia
Previous
G82, Aug 8 at 14:41
PreviewSender.SendGif
Previous
G82, Aug 8 at 14:38
PreviewSender.SendPhoto
Previous
G82, Aug 8 at 14:38
Gallery.Context.SaveAs
<no value>
Previous
G82, Aug 8 at 14:38
PHONE_CODE_EXPIRED
Código caducado
Previous
G82, Aug 7 at 13:42
Preview.Dragging.AddItems
Previous
G82, Aug 6 at 14:35
Chat.Send.WithoutSound
<no value>
Previous
G82, Aug 6 at 14:24
PrivacySettings.PeerSelect.AddUserOrGroup
Previous
G82, Jul 8 at 09:40
Login.willSendSms
Telegram enviarache un SMS en %d:%@
Previous
G82, Jul 3 at 13:10
Channel.EventLog.Service.UpdateLeft
<no value>
Previous
G82, Jul 2 at 18:55
Chat.Service.Group.RemovedSelf
<no value>
Previous
G82, Jul 2 at 18:54
Group.EventLog.Service.UpdateLeft
<no value>
Previous
G82, Jul 2 at 18:54
SecureId.EmptyDescription.PersonalDetails
Previous
G82, Jul 2 at 18:41
TwoStepAuth.EnterPasswordHelp
Tes activada a verificación en dous pasos, así que a túa conta está protexida cun contrasinal adicional.
Previous
G82, Jul 1 at 21:45
Channel.Admin.TransferOwnership.Confirm.OK
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:40
Bot.InlineAuth.Title
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:37
Channel.AddBotAsAdmin
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:36
Discussion.Set.Modal.OK
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:36
PeerInfo.LinkedChannel
<no value>
Previous
G82, Jul 1 at 15:35
NewContact.Exception.ShareMyPhoneNumber.Desc
Previous
G82, Jul 1 at 10:55
PeerInfo.Discussion
<no value>
Previous
G82, Jun 25 at 12:00
Chat.Input.Discuss
<no value>
Previous
G82, Jun 25 at 11:59
Channel.BanForever
Sempre
Previous
G82, Jun 25 at 01:15
Timer.Forever
<no value>
Previous
G82, Jun 25 at 01:15
GeneralSettings.ChatBackground
Fondo do chat
Previous
G82, Jun 24 at 10:25
PrivacySettings.BlockedUsers
Usuarios bloqueados
Previous
G82, Jun 11 at 19:16
PrivacySettingsController.PhoneNumber.AlwaysAllow.Title
<no value>
Previous
G82, Jun 6 at 00:08
DiscussionController.Channel.Set.UnlinkGroup
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:26
Discussion.Set.Modal.Text.Public
Queres convertir a **%@** no grupo de conversa de **%@**?

Calquera membro deste grupo poderá ver as mensaxes da canle.
Previous
G82, Jun 5 at 11:24
DiscussionController.Group.Set.Header
Previous
G82, Jun 5 at 11:22
Bot.InlineAuth.Option.AllowSendMessages
Previous
G82, Jun 5 at 11:19
Channel.EventLog.MessageChangedUnlinkedChannel
Previous
G82, Jun 5 at 10:54
Channel.EventLog.MessageChangedLinkedChannel
Previous
G82, Jun 5 at 10:52
PrivacySettingsController.Header
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:22
Peer.Status.LastSeenAt
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:21
PrivacySettingsController.PhoneNumber.WhoCanSeePhoneNumber
Previous
G82, May 30 at 10:51
Compose.Popover.NewChannel
Crear canle
Previous
G82, May 29 at 14:24
Compose.Popover.NewGroup
Crear grupo
Previous
G82, May 29 at 14:24
PrivacySettingsController.Forwards.WhoCanForward
Chat.Service.Group.TookScreenshot
Previous
G82, May 29 at 14:16
Chat.SecretChat.4Feature
Previous
G82, May 29 at 14:15
Peer.Status.longTimeAgo
Previous
G82, May 29 at 14:15
Chat.Bubbles.ForwardedFrom
Previous
G82, May 29 at 14:15
Chat.Empty.LinkPreview
Previous
G82, May 29 at 14:15
ChatList.Service.DestructingPhoto
Previous
G82, May 29 at 14:14
PrivacySettings.Groups
<no value>
Previous
G82, May 29 at 14:06
Search.Popular.SavedMessages
Gardadas
Previous
G82, May 28 at 14:21
Search.Popular.SavedMessages
Gardados
Previous
G82, May 28 at 14:21
Chat.DropFolder.Desc
Previous
G82, May 28 at 13:18
ChatList.Service.Call.incoming
Previous
G82, May 28 at 13:18
Chat.Service.PinnedMessage
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:17
Message.Status.Archiving
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:17
Search.Popular.SavedMessages
Guardado
Previous
G82, May 28 at 13:15
Search.Popular.SavedMessages
Gardados
Previous
G82, May 28 at 13:15
Search.Popular.SavedMessages
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:15
Separator.ShowLess
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:14