Recent Translations

LogoutOptions.ContactSupportText
Dinos calquera problema; a miúdo, pechar a sesión non axuda.
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:56
Separator.Clear
borrar
Previous
Classy Beaver, Nov 25 at 13:55
Channel.EventLog.Service.SetSlowMode1
Previous
Classy Beaver, Nov 21 at 12:41
ChatList.Filter.List.Title
Cartafoles
Previous
Classy Beaver, Nov 20 at 17:00
AccountSettings.Filters
Cartafoles
Previous
Classy Beaver, Nov 20 at 17:00
Channel.AdminLog.CanManageCalls
Xestionar chats de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:51
PeerInfo.MembersRequest
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:49
Chat.WP.VoiceChatTitle
Chat de voz
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:44
DisplayMeAs.Scheduled
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:44
RequestJoin.List.Title
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
RequestJoin.List.Empty1
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:42
ChatService.JoinedGroupByRequest
Previous
Classy Beaver, Nov 18 at 10:41
Channel.AdminLog.JoinedViaRequest
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:49
RequestJoin.Sent
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:44
ChatService.JoinedChannelByRequest
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:43
RequestJoin.List.ListHeader
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:42
EditInvitation.TitleDesc
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:41
RequestJoin.List.Empty2.Channel
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:40
RequestJoin.List.Empty2.Group
Previous
Classy Beaver, Nov 9 at 16:40
RecentSessions.IncompleteAttemptHeader
INTENTOS DE ACCESO INCOMPLETOS
Previous
Classy Beaver, Nov 6 at 15:22
PeerInfo.ChatColors
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 3 at 20:05
Chat.Message.ViewGroup
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 2 at 18:43
Chat.Message.ViewChannel
<no value>
Previous
Classy Beaver, Nov 2 at 18:43
PeerInfo.Discussion.Desc
Engade un grupo para comentar.
Previous
Classy Beaver, Oct 13 at 15:25
PeerInfo.SignMessages.Desc
Engade os nomes dos administradores ás súas publicacións.
Previous
Classy Beaver, Oct 13 at 15:24
TwoStepAuth.ResetPending
Previous
Classy Beaver, Sep 29 at 10:59
VoiceChat.Recording.Start.Text1
Queres comezar a gravar este stream en directo e gardar o resultado nun arquivo de vídeo?

Os participantes verán que o chat está a ser gravado.
Previous
Classy Beaver, Sep 25 at 12:03
Peer.Activity.User.EnjoyingAnimations
<no value>
Previous
Classy Beaver, Sep 23 at 14:08
Chat.Service.UpdateTheme.You
Previous
Classy Beaver, Sep 20 at 15:58
Telegram.UpgradeDatabase.Title
Previous
Classy Beaver, Sep 20 at 11:24
Chat.Message.ReadStats.Listened
Previous
Classy Beaver, Sep 20 at 11:20
Chat.Alert.Forward.Text
Previous
Classy Beaver, Sep 14 at 09:47
VoiceChat.Alert.Recording
Previous
Classy Beaver, Sep 14 at 09:40
Chat.Message.Sponsored.What
Previous
Classy Beaver, Sep 5 at 23:54
Chat.Alert.Forward.Action.Hide
<no value>
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 19:44
Chat.Alert.Forward.Action.Show
<no value>
Previous
Classy Beaver, Sep 2 at 19:43
ChannelEventFilter.VoiceChats
Chats de voz
Previous
Classy Beaver, Sep 1 at 13:57
ChatList.Filter.All
Todos
Previous
Classy Beaver, Jul 12 at 23:10
VoiceChat.Tooltip.YourVideoPinned
O teu vídeo está fixado.
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:33
VoiceChat.Tooltip.YourVideoUnpinned
O teu vídeo está desfixado.
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:33
VoiceChat.Tooltip.VideoPinned
O vídeo de %@ está fixado.
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:33
VoiceChat.Tooltip.YourScreenPinned
A túa pantalla compartida está fixada.
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:33
VoiceChat.Tooltip.YourScreenUnpinned
A túa pantalla compartida está desfixada.
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:32
VoiceChat.Tooltip.ScreenUnpinned
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:32
VoiceChat.Tooltip.ScreenPinned
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:32
VoiceChat.Tooltip.YourScreenUnpinned
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:31
VoiceChat.Tooltip.EnableMicro
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:31
VoiceChat.Tooltip.YourScreenPinned
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:31
VoiceChat.UnpinScreencast
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:30
VoiceChat.PinScreencast
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:30
VoiceChat.Tooltip.VideoUnpinned
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:29
VoiceChat.Tooltip.VideoPinned
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:28
VoiceChat.Tooltip.YourVideoUnpinned
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:28
VoiceChat.Tooltip.YourVideoPinned
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:28
VoiceChat.Tooltip.EnableCamera
Previous
Classy Beaver, Jun 29 at 10:27
VoiceChat.Sharing.Stop
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jun 24 at 10:35
VoiceChat.Video.Paused
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jun 24 at 10:35
ChatList.Service.VoiceChatStartedYou
Iniciaches un chat de voz
Previous
Classy Beaver, Jun 23 at 16:38
VoiceChat.Settings.NoiseText
Previous
Classy Beaver, Jun 17 at 14:44
Channel.Admins.Promote.BannedAdminError
Non podes engadir a este usuario como administrador porque está na lista de usuarios eliminados e non podes quitar a súa suspensión.
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 15:13
Channel.Blacklist.Unban
Quitar suspensión
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 15:11
Channel.BanUser.Unban
Quitar suspensión
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 15:11
Stats.GroupTopAdminKicks
%d suspensión%d suspensións
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 15:09
EventLog.Service.Banned
Suspendeu a %@ %@
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 15:08
ChannelBlacklist.EmptyDescrpition
Os usuarios suspendidos son eliminados do grupo e só poden volver se son engadidos por un administrador. Os links de invitación non funcionan para eles.
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 15:07
PeerInfo.BlackList
Suspendidos
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 14:49
Channel.Blacklist.DemoteAdminError
Non podes suspender a este usuario porque é un administrador do grupo e non tes permitido degradalo.
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 14:49
Channel.EditAdmin.Permission.BanUsers
Suspender usuarios
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 14:48
EventLog.Service.Promote.BanUsers
Suspender usuarios
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 14:48
Supergroup.DeleteRestriction.BanUser
Suspender usuario
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 14:48
Channel.BlockUser.BlockFor
Suspender
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 14:47
Channel.BanUser.Title
Suspender
Previous
Classy Beaver, Jun 16 at 14:47
Checkout.SavePasswordTimeout
Queres gardar o teu contrasinal para %@?
Previous
Classy Beaver, Jun 13 at 18:02
ExportedInvitation.Done
<no value>
Previous
Classy Beaver, Jun 4 at 19:03
Admins.Creator
Creador
Previous
Classy Beaver, Jun 4 at 10:22
Chat.Service.VoiceChatScheduled
%1$@ programou un chat de voz para %2$@
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:05
Chat.Service.VoiceChatScheduledYou
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:05
ChatList.Service.VoiceChatScheduledYou
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:04
Time.PreciseMediumDate_m10
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:01
Time.PreciseMediumDate_m11
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:01
Time.PreciseMediumDate_m12
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:01
Time.PreciseMediumDate_m5
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:01
Time.PreciseMediumDate_m6
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:00
Time.PreciseMediumDate_m4
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:00
Time.PreciseMediumDate_m3
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:00
Time.PreciseMediumDate_m2
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:00
Time.PreciseMediumDate_m1
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:00
Time.PreciseMediumDate_m7
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:00
Time.PreciseMediumDate_m8
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:00
Time.PreciseMediumDate_m9
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 29 at 12:00
ChatList.Service.VoiceChatScheduled
Previous
Classy Beaver, May 29 at 11:59
Chat.Service.VoiceChatScheduled
Previous
Classy Beaver, May 29 at 11:59
RecentCalls.DeleteForMeAnd
Previous
Classy Beaver, May 12 at 15:47
Chat.Service.PeerJoinedTelegram
Previous
Classy Beaver, May 12 at 15:47
ChatList.Service.VideoCall.incoming
Previous
Classy Beaver, May 12 at 15:43
Toast.Unmuted
<no value>
Previous
Classy Beaver, May 12 at 15:16