Recent Translations

PrivacySettings.BlockedUsers
Usuarios bloqueados
Previous
G82, Jun 11 at 19:16
PrivacySettingsController.PhoneNumber.AlwaysAllow.Title
<no value>
Previous
G82, Jun 6 at 00:08
DiscussionController.Channel.Set.UnlinkGroup
<no value>
Previous
G82, Jun 5 at 11:26
Discussion.Set.Modal.Text.Public
Queres convertir a **%@** no grupo de conversa de **%@**?

Calquera membro deste grupo poderá ver as mensaxes da canle.
Previous
G82, Jun 5 at 11:24
DiscussionController.Group.Set.Header
Previous
G82, Jun 5 at 11:22
Bot.InlineAuth.Option.AllowSendMessages
Previous
G82, Jun 5 at 11:19
Channel.EventLog.MessageChangedUnlinkedChannel
Previous
G82, Jun 5 at 10:54
Channel.EventLog.MessageChangedLinkedChannel
Previous
G82, Jun 5 at 10:52
PrivacySettingsController.Header
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:22
Peer.Status.LastSeenAt
<no value>
Previous
G82, Jun 4 at 22:21
PrivacySettingsController.PhoneNumber.WhoCanSeePhoneNumber
Previous
G82, May 30 at 10:51
Compose.Popover.NewChannel
Crear canle
Previous
G82, May 29 at 14:24
Compose.Popover.NewGroup
Crear grupo
Previous
G82, May 29 at 14:24
PrivacySettingsController.Forwards.WhoCanForward
Chat.Service.Group.TookScreenshot
Previous
G82, May 29 at 14:16
Chat.SecretChat.4Feature
Previous
G82, May 29 at 14:15
Peer.Status.longTimeAgo
Previous
G82, May 29 at 14:15
Chat.Bubbles.ForwardedFrom
Previous
G82, May 29 at 14:15
Chat.Empty.LinkPreview
Previous
G82, May 29 at 14:15
ChatList.Service.DestructingPhoto
Previous
G82, May 29 at 14:14
PrivacySettings.Groups
<no value>
Previous
G82, May 29 at 14:06
Search.Popular.SavedMessages
Gardadas
Previous
G82, May 28 at 14:21
Search.Popular.SavedMessages
Gardados
Previous
G82, May 28 at 14:21
Chat.DropFolder.Desc
Previous
G82, May 28 at 13:18
ChatList.Service.Call.incoming
Previous
G82, May 28 at 13:18
Chat.Service.PinnedMessage
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:17
Message.Status.Archiving
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:17
Search.Popular.SavedMessages
Guardado
Previous
G82, May 28 at 13:15
Search.Popular.SavedMessages
Gardados
Previous
G82, May 28 at 13:15
Search.Popular.SavedMessages
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:15
Separator.ShowLess
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:14
Separator.ShowMore
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:14
ChatList.Context.DeleteAndExit
<no value>
Previous
G82, May 28 at 13:14
Channel.Blacklist.DescChannel
Os usuarios eliminados da canle por un administrador non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:15
Channel.Blacklist.DescGroup
Os usuarios eliminados do grupo por un administrador non poden volver a unirse con ligazóns de invitación.
Previous
G82, May 27 at 17:14
PeerInfo.StartSecretChat
Previous
G82, May 20 at 18:29
Chat.UndoManager.ChatsHistoryCleared_countable
<no value>
Previous
G82, May 20 at 17:54
LogoutOptions.ClearCacheTitle
<no value>
Previous
G82, May 20 at 17:52
Storage.Clear.Videos
<no value>
Previous
G82, May 20 at 17:51
Storage.Clear.Photos
<no value>
Previous
G82, May 20 at 17:51
StorageUsage.Clear
<no value>
Previous
G82, May 20 at 17:50
Chat.Context.RemoveFavoriteSticker
Previous
G82, May 17 at 16:20
Chat.Context.AddFavoriteSticker
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:19
TouchBar.Favorite
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:18
Stickers.Favorite
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:18
ChatList.RevealAction.Expand
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:16
ChatList.RevealAction.Collapse
<no value>
Previous
G82, May 17 at 16:16
DataAndStorage.AutomaticDownload.Video
<no value>
Previous
G82, May 16 at 12:48
PreviewSender.SendVideo
Previous
G82, May 16 at 12:48
NetworkUsage.Header.Videos
<no value>
Previous
G82, May 16 at 12:47
DataAndStorage.Autoplay.Videos
<no value>
Previous
G82, May 16 at 12:47
Archive.Tooltip.JustArchive.Title
<no value>
Previous
G82, May 16 at 12:45
ChannelVisibility.Loading
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:55
Channel.EventFilter.EventsHeader
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:55
Channel.BlockUser.CanSendMessages
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:54
Channel.BanUser.PermissionAddMembers
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:54
Telegram.ChannelVisibilityController
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:54
DataAndStorage.CategorySettings.Channels
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:54
Channel.EditAdmin.PermissionInviteMembers
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:54
Chat.UndoManager.ChannelDeleted_countable
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:54
Channel.EventLog.What
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:53
PeerInfo.LeaveChannel
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:53
IV.Channel.Join
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:53
Channel.Private
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:53
Channel.Public
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:53
Channel.Create
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:53
Channel.Intro.CreateChannel
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:52
Compose.SelectUsers
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:52
Telegram.SelectPeersController
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:52
Channel.NewChannel
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:51
Group.CreateGroup
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:51
Group.NewGroup
<no value>
Previous
G82, May 9 at 12:51
Compose.Popover.NewGroup
Novo grupo
Previous
G82, May 9 at 12:50
Compose.Popover.NewChannel
Nova canle
Previous
G82, May 9 at 12:49
ChatList.Service.GameScored1
fixo %d punto en %@fixo %d puntos en %@
Previous
G82, May 8 at 14:35
ChatList.ArchivedChats
<no value>
Previous
G82, May 8 at 13:36
ChatList.Swiping.Unarchive
<no value>
Previous
G82, May 8 at 13:35
ChatList.Swiping.Archive
<no value>
Previous
G82, May 8 at 11:47
SelectAreaControl.Dimension.Square
1:1
Previous
G82, May 3 at 17:20
Passcode.Change
Cambiar código de acceso
Previous
G82, Apr 30 at 15:33
Passcode.Or
<no value>
Previous
G82, Apr 30 at 15:26
Chat.InstantView
VISTA RÁPIDA
Previous
G82, Apr 29 at 15:36
GeneralSettings.InstantViewHeader
VISTA RÁPIDA
Previous
G82, Apr 29 at 15:36
GeneralSettings.InstantViewHeader
<no value>
Previous
G82, Apr 29 at 13:31
Chat.InstantView
<no value>
Previous
G82, Apr 29 at 13:31
PrivacySettingsController.ProfilePhoto.WhoCanSeeMyPhoto
Previous
G82, Apr 29 at 12:53
Chat.Input.Unmute
Previous
G82, Apr 24 at 10:47
Chat.Input.Unmute
Reactivar
Previous
G82, Apr 23 at 23:44
FastSettings.Unmute
Reactivar
Previous
G82, Apr 23 at 23:44
ChatList.Swiping.Unmute
Reactivar
Previous
G82, Apr 23 at 23:44