lng_no_clear_history_group

In public groups you can enable auto-delete for messages.
57
Applied
Nos grupos públicos podes activar a autoeliminación de mensaxes.
65/57
Classy Beaver, Apr 8 at 11:45